11.02.2019, 19:18

Adil Şahitler Olun

Değerli dostum Av. Nuri Gürdal’ın Haksöz dergisinde, Rabbimizin “Adil şahitler olun” emri gereğinin bilinciyle kaleme aldığı uzun makalesi,  önemli tesbit ve analizler içermekte olduğundan,  okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Bismillah        

FETÖ DAVALARINDA  ÖĞRENCİLERİN DURUMU VE GELECEK TASAVVURU

İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!”(Diyanet Vakfı Meali, İsra Suresi(17),11)

…Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”(Diyanet Vakfı Meali, Bakara Suresi(2),216 )

İnsanlar olarak her gün Rabbimizin ayetlerine şahitliğimizle SubhanAllah (Allah CC eksiklikten münezzehtir.)  zikrinin dilimize vird olması önemini daha iyi anlamaktayız. Rabb olarak gönderdiği şu iki ayetin hayatımıza yön vermemesinin eksikliğini ne kadar hissetmekteyiz. Ayetlerin ışığından uzaklaşarak nefsi hareketlerimizin ne sonuçlar doğuracağını, özellikle biz bunu hakketmemiştik diyerek attığımız adımların bireyler olarak ümmet için ne sonuçlar doğuracağının farkında değiliz. Bireyler derken bunu ya bir kişi ya da şu an var olan insanlık içinde küçük-büyük bir topluluk olarak anlayabiliriz. Ümmeti, insanlığı etkilemesi için bu bireylerin elinde olağanüstü bir güç, siyasi veya askeri bir güç olması da gerekmiyor. Çünkü, ümmet olarak Resulullah(sav)’in bildirdiği hadisiyle Mü’minler olarak bir vücudun organları gibiyizdir; insanlık için ise “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyliği emreder, kötülükten nehyedersiniz…” (Ali imran 3-110.) ayetiyle bireyler olarak attığımız adımların ümmetin özelinde insanlık için sonuçlar doğuracağının farkında olmalıyız. Bu farkındalığı oluşturacak olan ayetler ve Sahih sünnettin rehberliğiyle yaklaşık iki buçuk yıl önce yaşamış olduğumuz ve günümüzde de etkisi devam eden Darbe teşebbüsünün bazı yönlerini belirterek, Rabbimizin istediği “adil şahitler” olun emri gereği ve hesap günü Rabbime sunacağım bir mazeret olması için, belki aceleci fıtratımızla yanlış toptancı yaklaşımlar sergileyen Müslüman kardeşlerimizi zandan kurtarmayı üzerimdeki bir görev olarak bilmekteyim.

                Görme engelli bir avukatım. 19 yıl kamuda çalıştıktan sonra 2017 yılında emekli olarak serbest avukatlık yapmaya başladım. Haksızlığa uğradığını düşündüğüm mazlumlara (yardıma ihtiyacı olduğuna inandığım kişilere)  destek olmak için avukatlıklarını yapmaya gayret etmekteyim. Gelen davalarda, dava içeriğinden hoşlanmasam da mazlumiyeti  giderip adaletin  sağlanmasına katkıda bulunma gereği üzerime düşeni yapmaya çalışmaktayım. Rabbimizin emri de bu değil mi?

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”(Diyanet Vakfı Meali, Mâide Suresi,8)

 “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”(Diyanet Vakfı Meali, Nisa Suresi,135)

                Tarafıma en son gelen davalardan birini merkeze alarak durum tespitinde bulunmak istedim.

Hiçbir zaman birlikte hareket etmediğim, hatta hayranlıkla bakıldığı yıllarda bile yanlış itikadi anlayışları, Müslümanlardan ziyade Müslümanlara düşman olanlara yakınlıkları nedeniyle uzak durduğum ve üstelik 2013 yılında benim telefonlarımı dinleyerek “Selam Tevhid Örgütü” gibi bir gruba üye  olduğuma dair şahsıma iftira atan Fetö örgütünün, suç konusu “FETÖ Üyeliği” iddiası ile fetö davaları gelmeye başladı. Özellikle dava dosyalarını incelediğimde;  öğrenci herhangi bir resmi işi olmayan halk konumunda yargılananların birçoğunun mağdur olduğunu gördüm. Bu düşünce ile genellikle öğrenci konumunda bulunanları davalarında vekillik yaparak savunmalarını yapmaya başladım.  “Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin.” (Maide 5/8.)  emri gereği masumiyetine inandığım şahısların avukatlığını kabul ettim.  .

FETÖ üyeliğiyle suçlanan şahıs; birçok öğrencinin de aynı durumda bulunduğu, suç konusu örgütle 2005 yıllarında henüz çocukluğunu tamamlamadan ortaöğretim 1. sınıfta tanışmış, 2016 yılının ilk aylarında da suç konusu örgütten kopmuş, ancak etkin pişmanlıktan faydalanan; birlikte kaldığı, yemek yediği belki de sırrını paylaştığı  başka bir öğrencinin ismini vermesi ile, telefonunda da bylock adlı program olması üzerine  gözaltına alınmış 3-4 gün gözaltında tutulmuş,  hakkında dava açılarak silahlı terör örgütüne  üyelikten  yargılaması başlamıştır. Bu durumda olan şahısların psikolojisi; en yakınları tarafından ihanete uğrama, güven olgusunun bitmesi, dışlanma, yalnızlık ve içine kapanma… olgusu ortaya çıkmaktadır. İlgililerin gerekli tedbirleri almamaları durumunda bu gençlerin 3-5 yıl sonraki durumları kaybedilmiş bir nesil olarak; hayata karamsar bakan, menfaatçi ve en çok da Müslümanlardan nefret eden bireyler olarak ortaya çıkacaktır. Birde suç konusu fetö örgütünün toplumun en az 2/5’ine ulaştığını göz önüne alırsak kaosun büyüklüğü onbinlere belki de yüzbinlere ulaşacaktır. Bu sonucun ne tür bir yıkıma yol açacağını tespit etmek imkansızdır.

                Gülen yapılanması, 1966 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle 1980 ihtilalinden sonra örgüt, siyasiler, iş adamları ve din adamlarının birçoğu tarafından desteklenmeleri ile yurt içinde büyümüştür. Suç konusu örgütün Lideri ve yakın çevresinin 1999 yılında ABD’ye gitmesinden sonra, örgüt yurtiçinden sonra dünyaya da açılmış ve destekleyenleri çok fazla artmıştır. 2000’li yıllarda suç konusu örgüt yurtiçinde ve yurtdışında reklamları yapılarak cazibe merkezi olarak gösterilmiştir. Yüzlerce dershanesi, okulu, yurtları, yayınevleri, banka/finans kurumları, sigorta ve kargo şirketleri, hastaneleri ve üniversiteleriyle toplumun bütün katmanlarını kuşatan kompleks bir yapılanmaya dönüşmüştür.

Hatta; her ile üniversite açılması, üniversitelerin 2 yıllık Meslek yüksek okullarının ise şehrin ilçelerine kurulması üzerine öğrencilerin barınma problemleri ortaya çıkmış, devlet bu barınma problemini tam olarak çözememiştir. Bu durumdan da suç konusu örgüt yararlanmıştır. Öğrencilerin birçoğu zorunlu olarak bu suç konusu örgütün yurtlarında ve evlerinde kalmışlardır. Çocuğunu bu yapının okullarına ya da dershanelerine göndermeyen halktan çok az, bakan, milletvekili, askerî ve sivil bürokratlardan da neredeyse hiç yok denecek kadar azdır.

Bu durumlar, pek çok insanın şu veya bu şekilde bu yapılanmanın çeşitli birimleriyle yollarının kesişmesine ve pek çok kimsenin de bu yapıya teveccühüne neden olmuştur.  ‘Çok yönlü hayır hareketi olarak görülen ve yurtdışında da ülkemizin olumlu reklamını yaptıkları kanaatiyle bu yapıdan zarar gelmez.’ düşüncesiyle devletçe her aşamada desteklenen bu yapının halk tarafından kabul görmesinin sonradan yadırganmasını, kimilerinin bu nedenle itham edilerek cezalandırılmalarını ve bu ilişkiden dolayı mağdur edilmelerini adaletle bağdaştırmak mümkün değildir. 

                Gülen ekibinin parlatıldığı, yerlere göklere sığdırılamadığı, hakkında konferanslar ve ‘dinler arası diyalog’ organizasyonların tertiplendiği, yetkililer tarafından da beğeniyle karşılanan ve desteklenen Türkçe Olimpiyatları organizasyonu gibi uluslararası organizasyonların düzenlendiği döneme bakalım. Bu ekip, dinle oynadığı ve hatta dini değiştirmeye yeltendiği, medya, yargı, siyaset ve iş dünyasını yönlendirdiği dönemlerde hiç kimse tarafından eleştirilmemekte idi. Bu ekibi besleyen, öven, koruyanlar, toz kondurmayanlar, ‘Hocaefendi Hazretleri’ ifadesini ağızlarından düşürmeyenler, bugün günah çıkartmakta ve belden aşağı vurmaktadırlar. Belki bu ekip daha da ağırını hak etmiştir. Ama bugün bu tavrı takınanlar acaba dün mü doğru davranmakta idiler yoksa bugün mü? Bunun iyice düşünülmesi gerekmektedir. 

                Gülen ekibinin faaliyetleri özellikle de eğitim konusundaki faaliyetleri sadece devlet, iktidar ve bürokratik çevrelerde değil, kimi İslami çevrelerce de gıpta ile izlenmekte ve imrenilmekte idi. Bu nedenle en ‘radikal’ İslamcıdan en radikal laikine kadar çoğu kimse çocuklarını ve imkânlarını Gülen ekibine aktarmakta idi. Hâl böyleyken müvekkilim, güvenlik ve istihbarat birimleri bulunan Devlet tarafından izin verilen okul, dershane, kurs gibi eğitim kurumlarında yapılan sınavlarda başarı göstererek ortaöğretim yıllarında dershanede ücretsiz eğitim görme hakkı kazanmış, MEB tarafından yapılan TEOG sınavında iyi bir puan alarak sıralamada ilk 7000 içerisine girme başarısını göstererek eğitim kalitesi ve imkanları açısından suç konusu örgütün kolejine kaydını yaptırmış, kolejin yanında bulunan kolej yurdunda kalmıştır. 2012 yılında bulunduğu ilde üniversite sınavını kazanarak, ortaöğretimden koleje kendisiyle ilgilenip fedakarlık gösteren öğretmenleri ve büyüklerinin ikna etmeleriyle, temiz bir fıtratın yitirilmeyen “vefa” değeri gereği düşüncesi ve imkanlar avantajı nedeniyle öğrenci evlerinde kalmayı kabullenmiştir. Suç konusu örgütle, 2005 yıllarında 12’li yaşlarda karşılaşan bir çocuğun, 2008’li yıllarda 15’li, 2011’li yıllarda 18’li yaşlarda olan bir gencin ve ailesinin, söz konusu suç örgütünün o yıllarda Devlet ve Anadolu insanı tarafından yaptıkları hizmetlerden dolayı takdirle karşılamaları çok normaldir. Hayatın olan akışına uygun olanda budur.

Henüz doğru ve yanlışı tam olarak ayırt edemedikleri çocuk yaşlarda suç konusu örgütle tanışan, 20’li yaşlara kadar hep aynı çevre ile yoğun bir ilişki içinde olan, öğrencilerden durumu fark edip, hemen suç konusu örgütten vazgeçmelerini beklemek mümkün değildir.

Ancak, öğrenciliğini henüz Darbe aşamasında tamamlamış veya tamamlamamış durumda olan birçok öğrenci, gidişatı ve geçmişlerini sorgulamaktadırlar.  Devlet organları, bu öğrencilere bir ana ve baba gibi yaklaşıp, suç konusu örgütün gerçek yüzünü anlatmalı ve gençliğine sahip çıkacak programlar yapmalıdır.

Suç konusu örgütün asıl gayesinin: Dini duyguları kullanarak, İslam dinine şüphe tohumları atmak, İslam’ı protestanlaştırmak, emperyalistlerle iş birliği yapıp iktidarı ele geçirerek ülkeyi emperyalistlere peşkeş çekmek olduğu çok az kişi tarafından dile getirildiğinden ve bu gerçekleri dile getirenlerin iftira ve suikastlerle susturulmaları ve suç konusu cemaatin çok yönlü sivil toplum örgütü olduğu reklamlarının sürekli yapılarak gündem edilmesi ile, bürokrat, iktidar, Anadolu insanı gibi suç konusu örgütün gerçek yüzünü ve amaçlarının ne olduğunu, Birçokları göremeyip aldanmışlardır.

2013 yılına kadar, neredeyse suç konusu örgüt üzerinde hiçbir olumsuz izlenim dile getirilmemiş, 2013 yılının ilk aylarında yavaş yavaş suç konusu örgüt mevcut iktidarla çatışmaya başlamıştır. 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra ise, mevcut iktidar suç konusu örgütün gerçek yüzünü anlamaya başlamıştır. Ancak muhalefet ve toplumun büyük bir kısmına bu durum pek inandırıcı gelmemiştir. Suç konusu örgüt; bütün kurul ve kurumlarıyla da 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar silahlı terör örgütü olarak anılmamıştır.

Herkesin bildiği bir kural vardır: Kanunsuz suç olmaz ve kanunlar geriye yürüyemez. Bir eylemin suç teşkil edebilmesi için o eylemi kapsayacak bir kanunun olması gereklidir. Gerçekleştirilen eylem, 15 Temmuz 2016 yılından önce var olan kanunlar itibariyle suç teşkil eden eylemlerden değilse ve 15 Temmuz 2016’dan sonra çıkarılan kanunlara göre suç teşkil edecek ortamı oluşturmuyorsa bu eyleme suç denemez, ceza verilemez.

Yargıtay içtihatlarında dabu durumlara dikkat çekilmiştir. (Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 2017/ 447 E 2017/ 753 K sayılı kararında ve yine 15.CD nin 2017/ 199 E sayılı kararında, yine 15.CD nin 2017/ 15256 E sayılı kararında, yine aynı dairenin 2017/ 14662 E sayılı kararında, Yine Yargıtay 4.CD nin 2017/ 414 E sayılı kararı ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.12.2007 tarihli 2007/ 247 E 2007/ 257 K sayılı kararlarında ve birçok kararındaşüpheli bilerek kasten veya başka bir amaçlı suçu üstlense kabullense bile CEZA HUKUKU VE CEZA YARGILAMASINDA AMAÇ MADDİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMAK VE BUNA GÖRE şüpheliye ve sanığa ceza verilebileceği ortaya konmaktadır.)

Anlatılmak istenen, 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbeyi planlayanlar, öncesi ve sonrasıyla darbeyi ve darbenin arkasındaki güçleri destekleyenler için somut deliller var olduğu sürece bu eylemleri suç teşkil etmelidir.

15 Temmuz 2016 darbe öncesi öğretim kurumlarında öğrenim görmek, dernek-sendika üyelikleri, ses kayıtları, yazışma kayıtları suç oluşturan etkenler içermiyorsa bunlar suça delil sayılamaz ve bunlar üzerinden ceza verilemez. Çünkü biliyoruz ki; yanlış bir işlem toplumda yanlış bir sonuç doğurur. Eğer bu yanlış toplumun büyük bir kısmını etkiliyorsa geri dönüşlerin büyük bir infiale yol açacağını bilmemiz gerekmektedir. FETÖ’ye karşı mücadele yürütülüyor diye bir mazlumlar kitlesi oluşturulmamalıdır. Asıl olan FETÖ ile mücadelede kılı kırk yararak yeni mazlumiyetler oluşturulmadan darbe ile bağlantılı olanlara gerekli cezaların verilmesidir.

                Almış olduğum davada müvekkilime yönlendirilen (genellikle öğrenciliği bitmemiş şahıslar hakkındaki iddialar %90 aynı) suçlamaları sizlerle paylaşarak oluşan mağduriyetlere bir örnek sunmak istiyorum.

Müvekkilin darbe teşebbüsünün yapıldığı 15/07/2016 tarihinde henüz öğrenciliği devam etmektedir.

Darbeden 21 ay 10 gün sonrası küçük bir ilçede 3-5 emniyet aracı ile ikametgahına gelinerek gözaltına  alınmıştır. İlçede olay hemen yayılmış, 24 yaşındaki genç bir kız silahlı terör örgütüne üyelikten emniyete götürülmüştür diyerek haber yayılmıştır. Genel olarak suçlamalar müvekkilimin, Bylock yüklemesi ve kullanması, ortaöğretimden üniversiteye kadar okuduğu okullar, kaldığı evler, yurtlar ve üniversite aşamasında kendisi gibi düşünen, daha güvenli olduğunu sandığı ve suç konusu örgüte yakın olan gidip geldiği dernek kaydı silahlı terör örgütüne üye olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda iddianame hazırlanmıştır.

Suçlamaları ele aldığımızda;

A… Akademi Merkezi Derneği’ne üyeliğinin bulunması

B… ByLock, Kakotal ve Hve programlarını kullanması

C… 2012 yılında liseyi bitirmiş olmasına rağmen okuduğu okul suç konusu örgütün okullarındandır diyerek iddianamede yer verilmesi

  1. … Akademi Merkezi Derneği’ne üyeliğinin bulunması

Müvekkilim, 2014 yılında, söz konusu derneğe, mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencisi iken gidip gelmektedir. Söz konusu dernekte resmi izinle kurulmuş ve hain darbe girişimi sonrası kapatılmıştır. Müvekkilim, derneğe aynı düşünceleri paylaştığı arkadaşlarının bulunduğundan bir muhabbet ortamı için gitmektedir. Yapılan piknik ve kahvaltı programlarına katılmıştır. Söz konusu suçlamada üyelik, yönetim kuruluna yedek üyelik, denetim kurulu asil yönetici olmak suç iddiası olarak gösterilmektedir. Bu durum bir dernek suça yardım etmediği sürece suç unsuru olarak görülemez, kimseye zarar vermediği sürece aynı düşünceleri paylaşan insanların bir araya gelerek düşüncelerini beyan etmeleri insani bir haktır, benimsenmiş olan anayasal, demokratik yapıda bunu desteklemektedir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde 2017 yılında, 2017/1862-2017/5796 EK. sayılı kararında; sendika, dernek üyeliklerini suç konusu örgüte üyelikten değil, yardımdan yargılama yapılabileceği yönünde karar vermiştir. Müvekkilimin herhangi bir suça yardımı söz konusu olmadığından bu suçta mesnetsizdir. Bu yüzden her sendika, dernek üyesini suça yardım oranında suçlu saymak zorundayız.

  1. ByLock ve  Kakotal programlarını Kullanması

Müvekkil,  17-25 Aralık 2013 olaylarından itibaren söz konusu suç örgütü sorgulamaya başlamıştır.  Ancak çocukluk döneminde tanışmış ve fedakarlıklar gördüğü camiadan kopması 2016 yılı başlarında gerçekleşebilmiştir. 2014 yılında, çok güvendiği abla diye hitap ettiği kişilerin iknalarıyla bu programları kurmuş ve kullanmıştır. Mahkeme ise, Bylock gibi programların içeriğine bakmadan, yüklü olmasını üyelik için yeterli görmektedir. Etkin pişmanlıktan faydalanmadıktan sonrada en az verilecek ceza 5 yıldır. Bu ceza 10 yıla kadar çıkabilmektedir.  Suç konusu örgütte, belki de örgütün içyüzünü bilmeyen iyi niyetliler, Müvekkil ve onun durumunda olan öğrencileri ikna için, emperyalistler bizim büyümemizi istemiyorlar, Hükümeti de bize düşman ettiler gibi ikna yollarıyla kendi aramızda bu programları kullanacağız demeleri üzerine kendi adına kayıtlı hat ve telefona  bylock programını yüklemiştir ve kendi gerçek adıyla programı kullanmaya başlamıştır. Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte aynı oranda siber saldırılarında artmasıyla siber güvenlikte önem kazanmıştır. Bir birey veya topluluk kendi özel haberleşme sistemini oluşturdu ve kullandı diye suçlanamaz. İnsanlığın tecrübesiyle sabittir ki, bir eşyayı yerli yerince kullanmak, kullanan kişilerin niyetlerine kalmıştır. Şu an popüler haberleşme portalı olan WhatsApp’ta, bir terör eylemi haberleşmesi yapılması o programı yazanların mı, programı kullanan herkesin mi yoksa sadece kötüye kullananların mı suçu olur? Ve ya devlet kurumlarının içerisinde kendilerine tanınan özel görevleri suça yönelik kullananlar için devleti mi devletin kurumunu mu verilen görevi mi yoksa kötüye kullanan bireyleri mi suçluyoruz? Müvekkilim de güvendiği kişiler tarafından telefonuna yüklenen programları kullanmakta bir beis görmemiş, kod adı kullanmamış, her şeyi meşru bir şekilde yapmıştır.  Programın yüklü olması başlı başına bir suç teşkil etmiyor olmadığına kanaat ettiysek programın ne anlamda suç teşkil edebileceğine bakalım. Programın kendisinde bir sorun yoksa mesela insanların güvenliklerini tehdit eden bir casus yazılım değilse burada asıl olan neler yazıldığı nelerin paylaşıldığıdır. Müvekkilimin yazışma kayıtlarına bakılınca suç teşkil eden bir mesaj görülmemektedir (merhaba, nasılsın, Yasin okuyalım, hatim yaptın mı, Allah sıkıntılı günlerden çıkmamızı nasip etsin, görüşürüz, pikniğe gidiyor muyuz…) gibi mesajlar olduğu görülecektir.

                Görüldüğü gibi delil kabul edilemeyecek iddialarla hazırlanan iddianame müvekkilimin eğitim geçmişiyle desteklenmeye çalışılmıştır. Daha öncede belirttiğimiz gibi söz konusu örgütün eğitim kurumları, hükümet ve devlet organları tarafından desteklenerek, çocuğunun iyi bir eğitim almasını isteyen her ailenin tercihi olmuştur. Bu mesnetsiz ifadelerle müvekkilim ve onun gibi birçokları bu iddianamelerle mağdur edilmektedir. 

                Müvekkilim gibi hakkında iddianame hazırlanan sanıklara Türk Ceza Kanunun(TCK)’nın 314/2 maddesine atıfla Terör Örgütü üyesi olma suçlamasında bulunulmaktadır. Bu kanuna göre örgüt üyeliğinin 5-10 yıl, örgüt yöneticiliğinin ise 10-15 yıl hapis cezası vardır. Ama TCK’nın 221 maddesi olan etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütten isimler verirseniz cezası genellikle 2 yılın altında olur ve ertelenir. Bu kanunlarla hakkında iddianame hazırlananlar, özellikle öğrenciler, gözaltında korktuklarından ve hapse girmemek için aynı evde veya yurtta kaldıkları arkadaşları dışında bildikleri pek kimse olmaması nedeniyle, arkadaşlarının isimlerini verirler. Etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere verilen isimlerde gözaltına alınır onlarda isimler verirler. Her öğrenci 20-30 arkadaşının ismini verince 3-5 yıl sonra sonuç birilerinin de istediği gibi tam bir kaos… Güven duygusunun kaybolduğu, menfaati dışında bir hayat programı olmayan binler...aramızda dolaşacaklar, en yakın arkadaşlarından nefret eden, herhangi bir kutsalı olmayan ve en çok da İslama düşman olan bireyler olacaklar.  Belki birilerine bu ifadeler abartılı gelebilir;  ama  30-40 yıl öncesine baktığımızda sağcı-solcu, Türk-Kürt…  ortaya atılan kısa sürede büyüyen fitne tohumları belki silahlı güçler olarak başarıyı yakalayamamış olsa bile, toplum ve özelliklede gençlik üzerinde ahlaken ve zihnen ne kadar başarılı oldukları ortadadır. Rabbimizin bizlere uyarısına dikkat edelim: “Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.”(Bakara Suresi, 191). Belki bu durumlar söz konusu suç örgütüyle kaşık tutanlar için iyi-kötü gibi safların belirginleşmesi gibi tanımlanabilir; ama unutulmamalıdır ki ‘Allah, insanı iddiasından vurur.’, ağzımızdan çıkan her sözle sınanırız ve Resullerin, öncülerimizin fitnenin her türlüsünden Allah’a sığındığını hatırlatmak isterim. Fitne ortamları hikmetle ve onun belirgin göstergesi adaletle yönetilir ve biz mülkün temeli olan adaleti yolun başında kaybedersek hikmeti bulamadığımızın göstergesi olacaktır. Eğer bu gidişimizden Allah’a, O’nun rahmet ve adaletine sığınmazsak korkarım ki bu fitne çığının altında hepimiz kalacağız, Allah bizleri korusun.

                Resulullah(sav)’den bildirilen bir hadislerinde Muaz(ra)’ı Yemen’e vali olarak gönderirken ona toplumu neye davet edeceğini bildirmiş ve cümlesini şu şekilde tamamlamıştır: “Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah'la bu beddua arasında perde yoktur."( Buhari, Zekat 1, 41).  Olur da bir mazlumun bedduasından bana bir pay düşmemesi ve hesap günü Rabbime adil şahitlerden olabilme mazereti sunabilmek için bu konuları, tanıdıklarımla paylaşıyor ve ilgililerin (siyasilerin) bu durumu dikkate alarak kanuni bir düzenleme yapmaları konusunda çaba harcamaya çalışıyorum. Bu sebeple, gazetelerin ve haber sitelerinin mail adreslerine mail göndererek, telefon konuşmalarıyla gündem oluşturulması için çalışıyorum. ByLock yüklü olması, örgütle bağlantılı dernek, sendika, banka kaydı. vb… üyelikler kabul ediliyor. Ben de ısrarla Bylock içeriklerine bakılmalı, dernek ve banka kayıtları üyelik olarak kabul edilmemesi gerektiği, suç teşkil eden mesaj, darbeye hazırlık çalışmaları ve darbeden haberdar olma durumu yoksa özellikle öğrencilerin beraat etmesi gerektiğini düşünmekteyim.

                Görüldüğü insanın vicdani duygularını harekete geçiren mesnetsiz bu iddialarla mağdur edilen binlerce kişi, cezaevlerinde veya aramızda bir yerlerde üzerine atılan çamurdan kalan lekeler nedeniyle toplumdan soyutlanarak hayatlarını devam ettirmekteler ve ciddi travmalar yaşamakta veya travmalara neden olmaktalar. ‘Geç gelen adalet, adalet değildir.’ düsturu gereği biran önce bu davalar sonuçlanmalıdır. Hem sanıklar adalete kavuşarak rahatlamalı hem de bu davaların fazla uzaması nedeniyle oluşan mağduriyetler nedeniyle verilecek yüklü tazminatlar bu halka külfet edilmemelidir. Bu iddiaların asıl sahipleri olan işadamları, yargı elamanlarının bir kısmı, gazetecileri, silahlı, bölücü suç örgütünün elebaşları…  diğer ülkelerde keyifli bir yaşam sürmektedirler. Devlet güçlerinin, bu mağdurlarla daha fazla uğraşmadan asil faillere yönelmeleri gerekmekte ve güçlerini bu örgüte destek olan mihraklara göstermelidirler.

                Sonuç olarak;

Bu kıssadan hissemiz bir daha göstermektedir ki “Aşağılık bir yöntem kullanılarak şerefli bir hedefe varılamaz.”(  ümmet olarak sürekli tecrübe ettiğimiz bu hatadan dönememekteyiz. Müslümanlar olarak eğitimlerimizi, hedeflerimizi… şahıslara veya şahıslara atfedilen kitaplardan değil, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve kitabın hocası olan Resulullah(sav)’in sünnetinden almalıyız ve taassubumuz bunlara olmalıdır. Resulullah(sav) şöyle emretmiştir: “Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla delalete düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi (kıyamette) havza kadar ayrılmadan beraberce geleceklerdir.”(Hâkim,1/93). Hasan el-Benna şu sözüyle bu gerçeği çok güzel ifade etmektedir: ”İslam’da şahıslara bağlılık yoktur. Şahıslar Allah ve Resulüne bağlılık derecesine göre itibar görür.“  Doğru-yanlış, iyi-kötü süzgecimiz kitap ve sünnet kriterlerinden oluşmadığından şahıslara, olaylara bakışımız birilerinin istediği şekilde olmaktadır. FETÖ olayında da hain darbe girişimine kadar örgütün iç yüzünün alt tabakalar tarafından tam olarak görülmeme nedeni de budur. Bu kör taassuplarından dolayı onlara, kendilerini ‘ Tevhidi Camialar’ olarak nitelendiren kardeşleri tarafından bir nebze haklı olarak belki kızgınlık beslenmiş olunabilir; ama bu kardeşlerimize de hatırlatmak isterim ki hidayet Allah(cc)’ın elinde, bizlere doğru kılavuzları gösterende O’dur. Bu nedenle merhamet duygumuz tüm diğer duygularının önüne geçmelidir ki, ümmet üzerinde oynanan bu oyun ve diğer oyunlarda bozulabilsin.  Aksi halde yaşamımızı şekillendirmemiz hep bir noktada düğümlenip çıkmaza girecektir. Yazımı Rabbimizin göndermiş olduğu yolumuzu, geleceğimizi aydınlatan fener misali şu iki ayetle bitirmek istiyorum:

Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.”( Diyanet Vakfı Meali, Talak Suresi, 2-3)

Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.”(Diyanet Vakfı Meali, Enfâl, 29)

Av. Nuri GÜRDAL

haber32 haber32
-2°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:52
Öğle 12:54
İkindi 15:25
Akşam 17:46
Yatsı 19:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Alanyaspor 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Göztepe 13 17
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 14 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü