banner121

"Enerjide yatırım ihtiyacı 130 milyar doları aşacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye enerji sektörünün 2023 yılına kadarki toplam yatırım ihtiyacının 120-130 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini belirterek, ''Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yatırımların mümkün olduğu kada

Ekonomi 21.11.2011, 18:50 30.11.-0001, 00:00
"Enerjide yatırım ihtiyacı 130 milyar doları aşacak"
banner123

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye enerji sektörünün 2023 yılına kadarki toplam yatırım ihtiyacının 120-130 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini belirterek, ''Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yatırımların mümkün olduğu kadar özel sektör tarafından yapılmasını sağlayacak çalışmalar yürütülmektedir'' dedi.

Bakan Yıldız, bakanlığının 2012 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile birlikte, yaklaşık 4 milyar liralık yıllık yatırım hacmine sahip olduğunu söyledi.

Bakanlığın, Türkiye adına çok önemli uluslararası projeleri yürüttüğünü ve enerji piyasalarının rekabet kuralları çerçevesinde yeniden yapılandırılması sürecini yönettiğini ifade eden Yıldız, enerji sektöründeki dönüşümü dikkatle izlediklerini ve bunun neticesinde gerekli değişim tedbirlerinin alındığını kaydetti.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yapılan tahminlere göre, dünya enerji tüketiminin 2035 yılına kadar, bugüne kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında artacağına dikkati çeken Bakan Yıldız, bu bağlamda enerji arz güvenliğinin sağlanmasına büyük önem verdiklerini, enerji arz güvenliğinden kaynaklanan riskleri azaltmak için, serbest piyasa şartlarının oluşturulması ve rekabete dayalı yatırım ortamının geliştirilmesi, ülke yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomide yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması yönündeki çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Halihazırda dünyada ve Türkiye'de en önemli enerji kaynaklarının, karbondioksit salınımına ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlar olduğuna işaret eden Yıldız, ''Mevcut Politikalarla Devam Senaryosu''na göre, fosil yakıtların, 2035'e kadar enerji tüketiminde hakim kaynaklar olmaya devam edeceğini vurguladı.

Taner Yıldız, enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi, yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanımı, temiz kömür teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve nükleer enerjinin kullanılmasının, enerji ve çevre sorunları bağlamında başlıca enerji politikaları arasında yer aldığını da söyledi.-Coğrafi fırsat-Türkiye'nin dünya üzerinde ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip ve enerji kaynakları açısından son derece zengin olan bölge ülkeleri ile enerji tüketiminin oldukça fazla olduğu batılı ülkeler arasında yer almasının, ülkenin coğrafi önemini bir kat daha arttırdığına dikkat çeken Yıldız, bu bağlamda Bakanlığın, enerji ve tabii kaynaklar alanlarında, Türkiye'yi bölgesinde liderliğe taşımak vizyonundan yola çıkarak, 2011 yılı içerisinde bazı anlaşmalara imza attığını, 2012 yılında da bu anlaşmalar ile coğrafi konumunun sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğini bildirdi.-Türkiye'nin enerji tüketimi-Türkiye'nin, OECD ülkeleri içerisinde geçen 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumunda olduğuna işaret eden Taner Yıldız, aynı şekilde Türkiye'nin, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin'den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi olduğunu ifade etti.

Yıldız, yapılan projeksiyonların, bu eğilimin orta vadede de devam edeceğini gösterdiğini belirterek, ''2010 yılında birincil enerji arzı 109,2 milyon TEP (ton eşdeğeri petrol) olarak gerçekleşmiştir. Birincil enerji arzının 32,4 milyon TEP'lik kısmı yerli üretimle karşılanmıştır'' diye konuştu.

Bu bağlamda, enerji arzında kaynak, teknoloji ve altyapı bazında çeşitlendirmenin artırılmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Yıldız, Türkiye'de son yıllarda petrol ve doğal gaz kaynaklarına yönelik yurtiçi ve yurtdışı arama faaliyetleri de bu çerçevede yoğunluk kazandığını bildirdi.-Doğalgaz tüketimi-Doğalgaz tüketimi konusunda da bilgi veren Yıldız, doğalgazın kullanılmaya başlandığı 1987 yılında 500 milyon metreküp olan yıllık yurtiçi doğalgaz tüketiminin 2011 yılı bitimine kadar 39 milyar metreküp olarak gerçekleşmesinin beklendiğini, öte yandan 2002 yılında 4 bin 510 kilometre olan doğalgaz boru hattının, devam eden iletim ve dağıtım hatlarının tamamlanarak işletmeye alınmasıyla, bugün itibarıyla 12 bin 174 kilometreyi aştığını kaydetti.

2011 yılı sonuna kadar boru hatlarının yaklaşık 12 bin 216 kilometreye ulaştırılmasının hedeflendiğini söyleyen Yıldız, 2002'de sanayide ve konutta 5 şehre, sadece sanayide ise 9 şehre giden doğalgaz hattının, bugün itibarıyla 71 şehre ulaştırıldığını söyledi. Yıldız, Kilis, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Sinop, Hakkari, Şırnak, Artvin, Tunceli illerine doğalgaz arzı sağlanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğünü ifade etti.-Yenilenebilir enerji-
Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının arttırılmasına yönelik hem yasal altyapı çalışmalarını hem de sektörü harekete geçirecek kapsamlı çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Yıldız, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için sağlanan fiyat teşvikinin, kaynak bazında yeniden düzenlenmesi ve bahse konu tesislerle ilgili yerli imalatlara verilecek ilave teşviklerin belirlenmesi amacıyla 5346 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6094 sayılı Kanun 8 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bakan Yıldız, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 3 bin 488,9 MW kurulu gücünde 92 adet yeni rüzgar projesine lisans verildiğini, bu projelerden yaklaşık 2 bin MW kurulu güce ulaşacak olan santralların yapımının devam ettini söyledi.-Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları-Başta deniz yetki alanları olmak üzere tüm denizlerde yapılacak deniz araştırma faaliyetlerinin etkin olarak icra edilebilmesi amacıyla ülkenin acil ihtiyacı bulunan iki ve üç boyutlu sismik arama yapacak çok amaçlı modern, yeni bir araştırma gemisinin tedariki ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan ihalenin sonuçlandırıldığını bildiren Yıldız, söz konusu geminin 2014 yılına kadar teslim alınmasının beklendiğini söyledi.

Yıldız, MTA tarafından Türkiye'nin tüm denizlerinin kıyılarından itibaren derin alanlara kadar olan koy, körfez gibi nispeten sığ bölgelerde de benzer çalışmaların yapılabilmesi amacıyla inşa ettirilen ''MTA SELEN'' arama gemisinin de bu yıl içerisinde hizmete girdiğini ve çalışmalara başladığını anlattı.

Petrol ve doğalgaz arama yatırımlarının ise 2002 yılına oranla 12 kat arttırıldığını ifade eden Yıldız, TPAO Genel Müdürlüğünün son yıllarda Türkiye'de yeterince aranmamış alanlarına ve özellikle denizlere yönelerek büyük bir yatırım hamlesi başlattığını vurguladı.

TPAO tarafından Karadeniz'de dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklık kurularak aramalara başlandığını hatırlatan Yıldız, halihazırda üç boyutlu yeni bir sismik arama gemisi ile Akdeniz'de arama çalışmalarının devam ettiğini, yüksek donanımlı ve modern petrol arama gemisinin satın alınmasına ilişkin sürecinde başladığını bildirdi.-Nükleer santral çalışmaları-Rus şirket tarafından Mersin-Akkuyu'da nükleer santral çalışmalarının program dahilinde sürdürüldüğünü kaydeden Yıldız, 2. nükleer santral için Japonya ile yürütülen çalışmaların, bu ülkede meydana gelen deprem felaketi sonrası durdurulduğunu kaydetti.

Enerji sektöründe özel sektör yatırımları konusunda da bilgi veren Bakan Yıldız, Türk enerji sektörünün 2023 yılına kadarki yatırım ihtiyacının 120-130 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Özel sektörün enerjiye ilgisinin büyük olduğunu ifade eden Taner Yıldız, 17 Kasım 2011 tarihi itibariyle EPDK'ya 115 bin 545 MW gücünde toplam 2 bin 160 adet lisans başvurusu yapıldığına dikkat çekti.-Verimli aydınlatma ve kömür yardımı2008 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile kamuda verimsiz lamba kullanımının yasaklandığına işaret eden Yıldız, ''Kamuda verimli aydınlatmaya geçiş ile her yıl yaklaşık 50 milyon lira tasarruf edilmektedir'' dedi.

TEDAŞ'ın elektrikte kayıp-kaçak çalışmaları çerçevesinde 2003 yılından itibaren 40 milyon aboneyi kontrol ettiğini ve yaklaşık 2 milyar liralık kaçak tahakkukunun gerçekleştirildiğini anlatan Enerji Bakanı, elektrikteki kayıp-kaçak oranının da bugün itibariyle yüzde 15'e düşürüldüğünü bildirdi.

Kömür yardımları hakkında da bilgi veren Yıldız, dağıtılan kömürün 2010 yılı sonu itibariyle yaklaşık 11 milyon tona ulaştığını bildirdi. Yıldız, 2010-2011 sezonuna ait olmak üzere 11 Kasım'a kadar da 1 milyon 402 bin ton kömür dağıtımı yapıldığını söyledi. Yıldız, ''Van ilinde meydana gelen deprem sonucunda, deprem mağduru olup olmadığına bakılmaksızın 96 bin ton kömür dağıtımı yapılmış ve halen kömür ihtiyacı karşılanmaktadır'' diye konuştu.

Yıldız, Enerji Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların (TEDAŞ dahil) yürütmekte oldukları projelere 2012 yılı için tahsisi öngörülen toplam ödenek miktarının 3,9 milyar lira olduğunu sözlerine ekledi.

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:30
Güneş 07:57
Öğle 12:57
İkindi 15:25
Akşam 17:46
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü