banner121

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, valiliklere genelge gönderdi.

GENEL 06.05.2020, 21:52
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, valiliklere genelge gönderdi. Genelgede, yasaklanmış baştan başa hangi kurum ve iş yerlerinin açık olacağı, nerelerin kapalı kalacağı, kimlerin yasaklardan muaf tutulacağı iyice açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak edinmek üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgenin tam metni; Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a değin faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu meslek yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri, hem tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü tatlı satışı yapan iş yerleri yalnızca eve/adrese servis biçiminde satmak yapabilecek. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere restoran ve lokanta tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet arzetmek üzere sadece çiçek satan iş yerleri, İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Halk ve özel afiyet kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, Zorunlu halk hizmetlerinin sürdürülmesi için zorunlu ulus kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Ivedi Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Yardım Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), Valilikler/Kaymakamlıklar kadar yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet almak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde zarfında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.), Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak etkinlik yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Sağlık Durumu hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, ekipman vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi esas gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi ilk kez olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, Yurt içi ve dışı nakliyecilik (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, Oteller ve konaklama yerleri, Yiyecek, temizleme ve ilaç gibi sektörlere ambalaj karşılayan imal tesisleri, Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı ya da çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde zarfında inşaat ve konaklama benzer şantiye alanı içinde ise müsade verilir, diğer bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine müsade verilmez. Çalışma alanı yalnızca inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, mahsul, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), Zirai amaçlı mazot satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal etkinlikler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca tarafından kura ile belirlenecek; zirai hap, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin mahsul satışı yapan işletmeler, Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli ya da çalışanlar, Millet düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil), Acele Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Yardım Birimleri, Kızılay ve AFAD’da tayin alanlar, Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
Mahsul ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik, depolama ve ilgili etkinlikler dahilinde görevli olanlar, Yaşlı bakımevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi ya da refakatçileri, Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar ilk kez elde etmek üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin veri işlem merkezlerinin çalışanları (minimum sayıda olmak kaydıyla),
Deformasyon riski yer alan nebati ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
İkametinin önü ile sınırlı edinmek kaydıyla evcil hayvanlarının gerekli ihtiyacını yerine getirmek üzere dışarı çıkanlar,
Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satmak yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
Zorunlu sağlık durumu randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı esas ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
Veteriner hekimler,
Tarımsal üretimin devamlılığı için zorunlu olan ekim-dikim, sulandırma-ilaçlama gibi faaliyetler zarfında yöresel özelliklere tarafından İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
Servis hizmeti tahsis etmek üzere dışarıya olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde durmadan işyerlerini bekleyenler,
Belediyelerin toplu nakliye, temizleme, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,
Miktar zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mülk, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, araç gereç ve mahsul satışı yapılamaz.),
Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
06.05.2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu Genelgemiz çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri aralarında yürüme mesafesiyle sınırlı edinmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri. Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması boyunca geçerli olacaktır. Ilk Olarak sağlık ve güvenlik olmak üzere halk düzeninin tesisi için görevli olan ulus görevlilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce zorunlu tedbirler alınacak. Ekmek dağıtımının ahenkli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir kurul kadar, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağılım planı yapılacak. Plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten meslek yerlerinin sorumluluk sahibi oldukları bölüştürme bölgeleri (semt/sokak/cadde ölçeğinde) ile her yayılma bölgesi için atama yapacak vasıta listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak tasarlama dışarıya sadece Vefa Sosyal Takviye Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu yayma bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.(bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (j) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Zarfında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi kapsamındakilere karşın kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 07.05.2020 Perşembe günü saat 22:00'a kadar alınacak.
Bakanlık laf konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili yönetmelik gereğince zorunlu kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasını istedi.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi ilk olarak almak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri uyarınca operasyon yapılacak. Konusu kabahat teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi dahilinde zorunlu adli işlem gerçekleştirilecek.
Bu haber sizlere www.haber32.com.tr farkıyla sunulmuştur
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
Sponsorlu Bağlantılar
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak 06:03
Güneş 07:27
Öğle 12:47
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@