banner121

İçişleri Bakanlığı'ndan 4 jurnal yasağa ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge yolladı.

GENEL 12.05.2020, 14:44
İçişleri Bakanlığı'ndan 4 jurnal yasağa ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 4 günlük yasağa ilişkin genelge İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge yolladı. Bu kapsamda; 1- 15.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 aralarında aşağı kayıtlı istisnalar hariç edinmek üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak edinmek üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde yer alan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini asgari düzeyde tutmak nedeniyle; a) Market, bakkal, manav ve kasaplar; a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a değin faaliyetlerine devam edebilecek. a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satmak yapan işletmeler de kapalı olacak. a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve aşağı bulunanlar hariç elde etmek üzere) gerekli ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve vasıta kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis biçiminde de satmak yapabilecek.. b) 16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri, hem tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı meslek yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.). 16.05.2020 Cumartesi,17.05.2020 Pazar günleri ile 18.05.2020 Pazartesi, 19.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan meslek yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satmak yapabilecek. c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16.05.2020 Cumartesi, 17.05.2020 Pazar, 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet arzetmek üzere restoran ve lokanta tarzı işyerleri, ç) İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten meslek yerleri, d) Ulus ve özel sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, e) Gerekli halk hizmetlerinin sürdürülmesi için zorunlu kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, ihtiyar bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Ivedi Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), f) Valilikler/Kaymakamlıklar göre ikâmetgâh merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üstünde her 50 km için bir adet edinmek üzere belirlenecek sayıda mazot istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak mazot istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi mazot istasyonlarının marketleri açık olacaktır.), g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak etkinlik yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, ı) Afiyet hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu göre müsade verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel yiyecek maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi ilk olarak edinmek üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için gereksinim duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, k) Oteller ve konaklama yerleri, l) Gıda, temizlik ve hap gibi sektörlere ambalaj karşılayan üretim tesisleri, m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında yer alan şantiyede konaklayarak yapımı ya da çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde dahilinde inşaat ve konaklama benzer şantiye alanı içinde ise müsade verilir, diğer bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların diğer bir yere gitmelerine müsade verilmez. Çalışma alanı yalnızca inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, o) Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mülk, malzeme, ürün, araç-gereç üreten meslek yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), ö) Zirai amaçlı mazot satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar kadar saptama edilecek ihtiyaca tarafından kura ile belirlenecek; zirai hap, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında bulunan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” idareci, görevli ya da çalışanlar, b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil), c) Ivedi Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Yardım Birimleri, Kızılay ve AFAD’da devir alanlar, ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapılar sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, e) Mahsul ve/ya da malzemelerin nakliyesinde veya lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik, depolama ve ilgili faaliyetler dahilinde görevli olanlar, f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi ya da refakatçileri, ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten meslek yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi gerekli olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, h) Bankalar başta edinmek üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin data operasyon merkezlerinin çalışanları (minimum sayıda olmak kaydıyla), ı) Bozulma riski bulunan nebati ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz zarfında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, k) İkametinin önü ile sınırlı almak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile restoran, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günü 10.00-16.00 saatleri aralarında ise market, bakkal, manav ve kasapların evlere servis hizmetinde görevli olanlar, m) Gerekli sağlık durumu randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle meslek yerlerinden ayrılmaları tehlikeli olan çalışanlar (meslek yeri hekimi vb.), ö) Veteriner hekimler, p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulandırma-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca müsade verilenler, r) Servis hizmeti belirlemek üzere açık havada olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde durmadan işyerlerini bekleyenler, ş) Belediyelerin toplu nakliye, temizleme, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve kabristan hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel, t) Miktar zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günleri 07.00-10.00 saatleri aralarında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ile 19.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonradan marketler ve sebze-meyve hallerinde mülk, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve mahsul satışı yapılamaz.), u) Madencilik, inşaat ve öteki büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar, ü) 17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri aralarında yürüme mesafesiyle sınırlı edinmek, sosyal uzaklık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereklilik duyulan hallerde bunların refakatçileri, v) mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile kişiye özel münasebet tesis edecekler (duruşma kararını takdim etmeleri şartı ile), Belirtilen istisnalar dışındaki bütün vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır. · Yolculuk müsade belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması boyunca geçerli olacaktır. · Başta sıhhat ve güvenlik almak üzere halk düzeninin tesisi için görevli olan halk görevlilerinin şehir halkı içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak. · Ekmek dağıtımının uyumlu olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal yönetim, güvenlik ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten meslek yerlerinin sorumlu oldukları dağılma bölgeleri (semt/cadde/cadde ölçeğinde) ile her dağılma bölgesi için tayin yapacak vasıta listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak tasarlama dışarıda yalnızca Vefa Sosyal Yardım Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek. · Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16.05.2020 Cumartesi ve 17.05.2020 Pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağılım araçları, belirlenen içme suyu yayılma bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri yoluyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak.. · Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 14.05.2020 Perşembe günü saat 22:00'a değin alınacak. Laf konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar göre ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, gerçekte herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete niçin olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca yönetimsel para cezası verilmesi ilk önce edinmek üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri uyarınca operasyon yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Cinayet Kanununun 195 inci maddesi zarfında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.                                       Bu haber sizlere www.haber32.com.tr farkıyla sunulmuştur
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
Sponsorlu Bağlantılar
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 27 Kasım 2021
İmsak 06:03
Güneş 07:27
Öğle 12:47
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@