banner121

İçişleri Bakanlığı'ndan camilerde ibadete ilişkin genelge

Koronavirüs tedbirleri zarfında, salgının önünü alabilmek için Türkiye'de cami ve mescitlerde cemaatle ibadet etmek yasaklanmıştı.

GENEL 22.05.2020, 23:09
İçişleri Bakanlığı'ndan camilerde ibadete ilişkin genelge
banner123
İçişleri Bakanlığı'ndan camilerde ibadete ilişkin genelge Koronavirüs tedbirleri zarfında, salgının önünü alabilmek için Türkiye'de cami ve mescitlerde cemaatle ibadet etmek yasaklanmıştı. Türkiye'nin korona tablosundaki iyiye gidiş, alınan tedbirlerde gevşetme kararına neden oldu. Bu kapsamda, cami ve mescitlerin de tedbirler eşliğinde, kısmen ibadete açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede,  Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındığı açıklama edildi. Bakanlık kadar hazırlanan genelgede, "29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte sadece öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi kumaş maske kullanması gerekli olacak. Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih rahle pabuç çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en düşük bir metre uzaklık olacak şekilde şerit çekilecek" ifadelerine yer verildi. Bakanlık kadar yayınlanan genelgenin tamamı;
Bilim Kurulu kadar belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi nedeniyle ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şu şekilde sıralandı: 1)Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

2)Sokağa çıkma kısıtlaması zarfında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmeler yapılacak.

3)Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara kadar öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

4)Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin yerinde yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizleme işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler bilhassa dezenfektan maddelerle silinecek.

5) Cami ve mescit içerisinde yer alan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescit içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.

6) Iki Taraflı dilekçe alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya meslek yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarılar yapılacak.

7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması gerekli olacak. Maskesi olmayan birey/şahısların cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.(Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.)

8) Cami ve mescitlerde genellikle karşılıklı olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, kundura çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek. 9) Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları taşıyan uyarıcı afişler (il ve ilçe sağlık durumu müdürlükleri, müftülüklerden tedarik edilmek suretiyle), çabuk bir şekilde bastırılarak tüm cami ve mescitlere asılacak.

10)Cami ve mescitlere gelecek şahısların yanlarında kişiye özel seccadelerini getirmeleri sağlanacak ya da imkanlar nispetinde müftülükler kadar tek kullanımlık seccade tedarik edilmek suretiyle kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları öğüt edilecek.

11) Namaz kılınacak bütün alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi muhtemel olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.

12)Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak.

13)Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin muhtemel olduğunca kısa tutulması nedeniyle, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.

14)Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal uzaklık kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar çoğunlukla tekrarlanacak.

15)Cami yerleşkesi içerisinde yer alan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması durdurmak için en düşük bir metre uzaklık olacak şekilde şerit çekilecek.

16)Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. faaliyetler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.

17)Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üstteki seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına müsade verilmeyecek.

18)Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına yerinde bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için Vali/Kaymakamların koordinesinde;

a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm’lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en direk noktalarından her yönden birer metre uzaklık olacak şekilde ekte gönderilen şekle uygun zeminde işaretleme yapılacak.

b) (a) bendine tarafından belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların maksimum kapasiteleri, herkes göre görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu şart giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde duyurulacak.

19) Cuma Namazı,a)Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri dahilinde)tatmin edici bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

b)Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı mesken yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

c)Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel koşullar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulacak.

d)Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine değin değişik iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak.

e)Camilerin kapalı alanları cuma zamanında kapalı tutulacak.

f)Cuma namazı kılınacak alanda sesin dar duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat göre görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak.g)Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak.

h) Cuma namazlarında ilk saftan açılmak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana dek bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan açmak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için zorunlu tedbirler alınacak.Bu düzenin sağlanması için vali/kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için asgari beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

i)Cuma Heyeti öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur’lahza kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda öteki kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami dernekleri üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilecek.

Cuma Heyetinin Görevleri,j)Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu genelgede açıklanmış şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda ödev yapacak.

k)Valilik ve Kaymakamlıklarca bu Genelgede kayıtlı kuralların uygulanması, bilhassa de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir harmoni dahilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu süre dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilecektir. Kolluk birimleri görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecek.

l)Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb fiziksel engellerden yararlanılacak.

m)Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Bu kapsamda; Valilik/Kaymakamlıklarca, uygulamanın  eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için ilk önce yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak planlamalar ve görevlendirmeler yapılacak. Vatandaşlara gerekli duyurular yapılarak,   gerçekte herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. Bu haber sizlere www.haber32.com.tr farkıyla sunulmuştur
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32 haber32
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 05 Haziran 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:29
Öğle 13:01
İkindi 16:54
Akşam 20:23
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@