banner121

İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 aralarında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

GENEL 09.05.2020, 03:12
İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı
İki günlük sokağa çıkma yasağı başladı İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 aralarında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasaklanmış her tarafında hangi kurum ve meslek yerlerinin açık olacağı, nerelerin kapalı kalacağı, kimlerin yasaklardan muaf tutulacağı ile ilgili ayrıntılar şöyle: Koronavirüs tedbirleri dahilinde 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 aralarında Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak almak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgenin tam metni; "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’e değin faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/ya da unlu mamul ruhsatlı meslek yerleri ile bu meslek yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri, hem tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı meslek yerleri açık olacak. (Bu meslek yerlerinde yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü tatlı satışı yapan iş yerleri yalnızca eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis biçiminde hizmet arzetmek üzere restoran ve lokanta tarzı iş yerleri, 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis biçiminde hizmet arzetmek üzere sadece çiçek satan iş yerleri, İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten meslek yerleri, Halk ve özel sağlık durumu kurum ve kuruluşları, eczaneler, baytar klinikleri ve hayvan hastaneleri, Gerekli halk hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acele Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Yardım Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde dahilinde açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.), Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Sıhhat hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kadar müsade verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi esas gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi ilk kez almak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için gereksinim duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, Yurt içi ve dışı nakliyecilik (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, Oteller ve konaklama yerleri, Gıda, temizleme ve hap gibi sektörlere ambalaj karşılayan imal tesisleri, Çalışanları inşaat alanında/maden alanında yer alan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması aralıksız büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde dahilinde inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, diğer bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine müsade verilmez. Alıştırma alanı yalnızca inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mülk, araç gereç, ürün, vasıta-gereç üreten meslek yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca tarafından kura ile belirlenecek; zirai hap, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında bulunan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” idareci, görevli ya da çalışanlar, Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel emniyet görevlileri dahil), Ivedi Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Takviye Birimleri, Kızılay ve AFAD’da tahsis alanlar, Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
Mahsul ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler dahilinde görevli olanlar, Yaşlı huzurevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi ya da refakatçileri, Demir-çelik, sırça, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten meslek yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta almak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin veri operasyon merkezlerinin çalışanları (en düşük sayıda edinmek kaydıyla),
Deformasyon riski yer alan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz zarfında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
İkametinin önü ile sınırlı edinmek kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
Kısıtlama boyunca ekmek dağıtımı yapanlar ile restoran, lokanta, tatlı satış yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
Gerekli sıhhat randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı esas ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle meslek yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), Baytar hekimler,
Tarımsal üretimin devamlılığı için zorunlu olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler dahilinde bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
Servis hizmeti tahsis etmek üzere dışarıya olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde durmadan meslek yerlerini bekleyenler,
Belediyelerin toplu taşıma, temizleme, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,
Arz zincirinin aksamaması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan daha sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, araç gereç ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
Madencilik, inşaat ve öteki büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
06.05.2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu Genelgemiz çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı almak, sosyal uzaklık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereklilik duyulan hallerde bunların refakatçileri. Yolculuk müsade belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması boyunca geçerli olacaktır. Başta afiyet ve güvenlik almak üzere millet düzeninin tesisi için görevli olan halk görevlilerinin şehir halkı içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce zorunlu tedbirler alınacak. Ekmek dağıtımının ahenkli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal idare, güvenlik ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komite tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağılım planı yapılacak. Plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten meslek yerlerinin sorumluluk sahibi oldukları dağılım bölgeleri (semt/cadde/cadde ölçeğinde) ile her bölüştürme bölgesi için tayin yapacak vasıta listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışarıda sadece Vefa Sosyal Yardım Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak bölüştürme araçları, belirlenen içme suyu dağılım bayileri ve Vefa Sosyal Yardım Birimleri aracılığıyla yapılacak.(bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (j) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Zarfında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 07.05.2020 Perşembe günü saat 22:00'a değin alınacak.
Bakanlık laf konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili yönetmelik uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasını istedi.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince yönetimle ilgili para cezası verilmesi başta almak üzere aykırılığın durumuna tarafından Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu kabahat teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Suç Oluşturan Kanununun 195 inci maddesi zarfında zorunlu adli operasyon gerçekleştirilecek." Bu haber sizlere www.haber32.com.tr farkıyla sunulmuştur
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
Sponsorlu Bağlantılar
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
İmsak 06:03
Güneş 07:27
Öğle 12:47
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@