banner121

İslam dünyasının 5 yılı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, görev geldiği 2005 yılından bu yana teşkilatın dünya çapında attığı adımları ve 57 üyeli teşkilatın bir çok bilinmeyenini aylar süren çalışmaların ardından raporlar ile dünyaya açıkladı

Güncel 16.01.2012, 13:40 30.11.-0001, 00:00
İslam dünyasının 5 yılı
banner123

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, görev geldiği 2005 yılından bu yana teşkilatın dünya çapında attığı adımları ve 57 üyeli teşkilatın bir çok bilinmeyenini aylar süren çalışmaların ardından raporlar ile dünyaya açıkladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci hükümetlerarası siyasi teşkilatı olan ve tüm dünya Müslümanlarını temsil eden tek resmi yapı olma özelliğini taşıyan İİT'nin başında 2004 yılından bu yana bulunan Ekmeleddin İhsanoğlu, bir çok zorlukların nasıl aşıldığını da tarihe bu rapor ile kaydetti.

"İİT bünyesinde gerçek anlamda değişim, Müslüman dünyanın gerçek problemlerini çözmeye ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak ancak 2005 yılında gerçekleşmiştir. Bu köklü değişim hareketi ve reformlar, temel olarak, İİT'nin o güne kadar varolan statik birlik beraberlik olgusunu işbirliği ekseninde etkin bir dayanışma ve beraberliğe dönüştürmeyi amaçlamıştır"sözleriyle başlayan raporda, İİT'nin uluslararası arenada etkin bir ana aktör haline nasıl geldiği tüm detaylarıyla anlatılıyor.-Uluslararası imaj yapılandırmaİİT'nin 2005'ten bu yana ortaya koyduğu en büyük başarılardan birinin de, İİT'nin uluslararası camiaya açılması olduğuna vurgu yapılan raporda, Rusya Federasyonu'na gözlemci üyelik statüsünün verilmesi, ABD Başkanının İİT nezdindeki Özel Temsilci ataması yoluyla bu ülke ile ilişkilerin derinleştirilmesi, Çin ile kurumsal düzlemde ilişkilerin geliştirilmesi, İngiltere'nin Özel Temsilci ataması ve karşılıklı ziyaretler yoluyla ilişkilerin geliştirilmesi gibi bu alanda örnekler veriliyor.

Sözkonusu çalışmalar şu şekilde sıralanıyor:

"Dünyanın önde gelen ülkeleri Müslüman dünya ile ilişkilerini geliştirmek istemekte ve bu bağlamda İİT'yi 'Müslüman dünyaya açılan kapı' olarak görmektedirler. Bu algılayış şekli, İİT'yi Müslüman dünyayı temsil eden en üst siyasi çatı teşkilat olarak gördüklerinin bir tescilidir. Buna ek olarak, diğer bazı ülkeler gerek tam gözlemci üyelik başvurusunda bulunmak, gerekse özel temsilci atamak suretiyle İİT ile ilişkiler kurmak istediklerini resmi olarak ifade etmişlerdir. Bu ülkeler sırasıyla Avustralya, Brezilya, Güney Afrika, Sri Lanka, Sırbistan, Nepal, Belarus, Kenya, Mauritius, Kongo, Karadağ ve Filipinler'dir. Giderek artan bu yöndeki taleplere cevap vermek üzere, İİT bünyesinde 2005'ten sonraki dönemde yine ilk kez, teşkilatın tam ya da gözlemci üye kabul etme usüllerini belirlemek ve kolaylaştırmak amacıyla, uluslararası toplumla iletişimi geliştirmeye yönelik kriterler benimsenmiştir."-Terörizmle mücadeleİİT 5 yıllık çalışma raporunda dikkat çeken bir başka başlık ise terörizmle yapılan mücadele dikkat çekiyor. Bu başlık altındaki bölümde şöyle denildi:

"Dünyada huzur ve barış atmosferinin hakim olması için, itidalleşme ve modernleşmeyi savunuyor olması yönüyle, İİT örnek bir kuruluştur. Terörizme karşı duruşu, İİT'nin prensip ve politikalarıyla örtüşmektedir. İİT'ye göre hiçbir amaç, hiçbir şekilde terörü meşru kılamaz. Dolayısıyla, terörle mücadelede İİT'nin temel amacı, insanların zihninden, onları terörist hareketlere sevkedebilecek her türlü unsuru yok etmektir. Bu bağlamda İİT, İslamın ve diğer tüm dinlerin öğretileri ile ters düşen terörün her türlüsünü, her ortamda açıkça ve şiddetle kınamıştır."

İİT raporunda, ABD ile olan ilişkilerdeki gelişmeler de şöyle anlatıldı:

"İİT'nin ABD ile ilişkileri birçok ilke şahit olmuştur. Bunlardan biri, İİT'nin tarihinde ilk defa, önceki Başkan George W. Bush tarafından İİT Özel Temsilcisi atanmasıdır. Yine ilk defa İhsanoğlu, İİT Genel Sekreteri olarak 2011 yılı Nisan ayında Washington'a bir resmi gezi düzenlemiş ve bu sırada ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da görüşmüştür. Yine aynı ziyaret sırasında, ABD Dışişleri Bakanı, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmüştür. Diğer taraftan, ilk kez 2010 yılının Şubat ayında, bir ABD Dışişleri Bakanı Hillarly Clinton, İİT'nin Genel Merkezi'ne resmi ziyarette bulunmuştur. Amerika ve İİT arasında devam etmekte olan işbirliği ve ortaklığın temelini, çocuk felci ile mücadele, anne-çocuk sağlığı, ayrımcılıkla mücadele ve diğer çeşitli siyasi konular teşkil etmektedir."

Uluslararası arenada her geçen gün gücünün arttığına vurgu yapılan bölümlerde ülkeler arasında nasıl bir rekabet duygusunun oluşturulmaya çalışıldığına yönelik perde arkası gelişmeler ve bu ilişkiler şu şekilde dile getirildi:

"İİT ile Rusya, İsviçre ve Fransa arasında karşılıklı siyasi istişareler yapıldı. İİT'nin bu tür siyasi angajmanları, diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşları da, İİT ile kurumsal düzlemde ilişkiler geliştirmeye teşvik etti. Bu kuruluşlar sırasıyla Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Arap Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Teşkilatı'dır. Bu bağlamda, İİT ve Afrika Birliği, iki organizasyon arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere bir İşbirliği Anlaşması imzalamıştır."

İlk kez İİT'nin Brüksel Temsilciliği bürosunun açılmasına çok önem verildiği gözlenen raporda, Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilciliğin açılması için gerekli olan idari ve hukuki aşamaların katedildiği ve temsilciliğin 2012 yılında hizmete gireceği belirtildi.-İİT'nin kuruluşu
Rapor İİT'nin kuruluş amacına atıfta bulunulurken, tarihi gelişmeleri bir kez daha şu şekilde gözler önüne serdi:

"Filistin davasının, bir anlamda İİT'nin "varoluş nedeni" olduğu söylenebilir. Zira, teşkilat 1969'da Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen bir terörist saldırının akabinde toplanan bir grup Müslüman ülke tarafından kurulmuştu. Ne var ki, yıllardan beri İİT Zirve ve Bakanlar Konseyi toplantılarında alınan kararlar bir yana, Filistin davası konusunda, İİT'nin etkinliği, 2006 yılının Aralık ayında, İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu'nun önalıcı bir tutum sergileyip, Kudüs, Ramallah, Gazze ve Şam arasında şahsen mekik diplomasisi gerçekleştirmesi ve Filistin'deki tüm tarafları bir araya getirmek suretiyle Filistin'de farklı gruplar arasında birlik oluşturmaya gayret etmesiyle ortaya çıkmıştır."

Filistin'in BM üyelik hakkının verilmesine yönelik ortaya koymuş olduğu gayretler dile getirilirken, Filistin için çalışmalara da geniş yer verildi.

"2011 Kasım ayında Filistin'in UNESCO üyeliğine kabulünden önce Genel Sekreter çok yoğun ikili temaslarda bulunmuş üye devletler arasında koordinasyonu sağlamış, Batılı bir çok devlet adamı ile özel olarak görüşmüş ve Filistin'in üyeliğe kabulünde verilen 157 oyun 50'ye yakınının alınmasına bu temaslar vesile olmuştur" denilerek, İhsanoğlu'nun bu yöndeki çabalarına vurgu yapıldı.-İİT'nin iktisadi faaliyetleriRapor'da İİT'nin iktisadi faaliyetlerine de geniş yer ayrılırken, bir anlamda İslam dünyasının dünden bugünlere gelişini yansıtan bir çok ilk kez gün ışığına çıkan rakamlara da yer verildi. Bu çerçevede raporda şunlar kaydedildi:

"İİT'nin 57 üyesinden 21'i, Az Gelişmiş Ülkeler kategorisinde bulunmaktadır. Bu durumda, 2005 yılından bu yana, iktisadi sahada yoksulluğu azaltmaya yönelik programlar ve özellikle Afrika kıtasındaki İİT üyelerine yönelik kalkınma yardımları, İİT'nin gündeminde öncelik arzetmektedir. Yine bu yıldan itibaren, az gelişmiş üye ülkelerinin, ekonomik olarak gelişmiş Batı ülkelerine bağımlılıklarını azaltmak ve nispeten gelişmiş olan İİT ülkelerindeki zenginlikten istifade etmeleri maksadıyla, İİT üye ülkeleri arasında ticaret hacminin arttırılmasına yönelik önemli gayretler gösterilmektedir. Bu hedef doğrultusunda, İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu, üye ülkelerin İİT bünyesindeki Çok Taraflı İktisadi Antlaşmaları imzalamaları ve onaylamaları için azami gayret göstermektedir. Bu özel gayretleri, İİT Tercihli Ticaret Sistemi'nin hayata geçmesine vesile olmuştur. İİT'nin 2005 yılında benimsediği On Yıllık Eylem Programı, iktisadi sahada belli başlı hedefler belirlemiş, gelinen bu noktada bu hedeflerin çoğuna ulaşılmasında önemli mesafeler katedilmiştir."

Raporda, İİT üyesi ülkeleri arasındaki ticaret oranının 2005 yılında yüzde 14,44 olan oranın 2010 yılında yüzde 17,03'e yükseldiğine dikkat çekildi.-İnsani yardım faaliyetleriİİT'nin özellikle insani yardım faaliyetleri konusunda çok aktif olduğu belirtilen raporda, dünya çapında meydana gelen felaketlere teşkilatın yardım eli uzatmasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"İİT üye ülkelerinin birçoğu, doğal afetlere maruz kalabilen coğrafyalarda bulunmaktadırlar. Buna ek olarak, dünyadaki siyasi içerikli ihtilafların birçoğunun yine İİT üye ülkelerinde cereyan ediyor olması, bu ülkeleri insan eliyle gerçekleşen felaketlere sıklıkla maruz bırakabilmektedir. Bu durum, üye ülkelere sıklıkla insani yardım düzenleme ihtiyacını gündeme getirmektedir. İİT'nin kuruluş aşamasında, üye ülkelerde gelişebilecek felaketler sonrasında, doğabilecek ihtiyaçlara müdahale edebilecek bir mekanizma öngörülmemişti."-İslamafobia ile mücadeleEkmeleddin İhsanoğlu İİT'nin İslamofobia ile mücadelesine de çok önem veriyor. Bu konuda özellikle görüştüğü batılı devlet adamlarına bu konudaki rahatsızlıklarını sık sık dile getiriyor. Bu konuda atılan adımlar ise raporda şu şekilde sıralandı:

"İİT bünyesindeki Kültür, Sosyal ve Aile İşleri Dairesinin en önemli önceliklerinden biri de İslamafobia ile mücadeledir. Zira, İslamafobia ile mücadele, Danimarka'da yayınlanan talihsiz karikatürlerden sonra, İİT'nin ortaya koyduğu etkin kampanya ile yeni bir hüviyet kazanmıştır. Bu bağlamda, 2005 yılı sonları ve 2006 yılı başlarında, özellikle de İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu'nun özel gayretleri neticesinde, ilk defa İslamafobia ile mücadele konusunda İİT, BM ve AB üçlüsü tarafından ortak bir bildiri yayımlanmıştır. Kültürler ve Dinlerarası diyalog konusunda ise, İİT, Medeniyetler İttifakı girişiminin en önemli ortaklarından biri haline gelmiştir."

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32 haber32
10°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 04 Haziran 2020
İmsak 03:45
Güneş 05:30
Öğle 13:01
İkindi 16:53
Akşam 20:22
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@