banner121

148 yıllık serüvende Bir Dönemin Sonu!

148 yıllık serüvende Bir Dönemin Sonu...

Isparta 18.03.2017, 12:23 18.03.2017, 13:30
148 yıllık serüvende Bir Dönemin Sonu!

Isparta ilk sağlık teşkilatı ile 1869 yılında Belediye Tabipliği ile tanıştı. İlk hastane 1900 yılında inşa edildi, 1914 depreminde yerle bir oldu. 
 
1915 yılında Memleket Hastanesi adı altında şimdiki Doğum ve Çocuk Bakımevi'nin temelleri atıldı. İlk Devlet Hastanesi, Ispartalılar tarafından 1948'de 100 yataklı olarak inşa edildi. 
 
1952'de taş bina, 1980'de de Isparta'ya ve bölgeye 37 yıl hizmet veren mevcut hastane binası inşa edildi. Gülkent Devlet Hastanesi de 1972 yılında hizmete açıldı.

 
Devlet Hastanesi'nin merkezdeki 4, Gülkent birimi ile Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dün itibariyle hizmet sonlandırıldı. Yeni Şehir Hastanemiz, pazartesiden itibaren hizmete başlıyor. 
 
​Isparta'ya tek kalemde yapılan en büyük devlet yatırımı olan Şehir Hastanesi'nde kesin kabul dün itibariyle gerçekleşti. Dün Isparta'ya gelen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, mevcut hastanelerin taşınma talimatını verdi. Isparta Devlet Hastanesi, Gülkent Devlet Hastanesi ile Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, dün itibariyle hizmetini sonlandırdı. 765 yataklı Şehir Hastanesi pazartesiden itibaren hasta kabulüne başlayacak. 3 ayrı yerdeki toplamdaki 2500 personel, tek bir binada buluşacak. 

​Yeni Şehir Hastanesi'nin açılışı dolayısıyla sağlıkta bir dönem kapanıyor. Isparta'nın sağlık teşkilatıyla tanışmasından üzerinden 148 yıl geçtikten sonra yeni bir sayfa açılıyor. Isparta'nın sağlık tarihini araştırdı ve buldu. İşte Isparta'nın sağlık tarihi:

İLK SAĞLIK TEŞKİLADI BELEDİYE TABİPLİĞİ

​Isparta’nın ilk sağlık teşkilatı, Isparta Belediye Tabipliği olarak 1869 yılında kurulmuştur. 1895 yılında ise Böcüzade Süleyman Sami Efendi’nin Belediye Başkanlığı zamanında bir Belediye Eczanesi açılmıştır. Bu yıllarda Türk Hekim ve Eczacısı bulunmadığı için hizmetler Rum ve Ermeni Doktor ve Eczacılar tarafından yürütülmüştür. Böcüzade Süleyman Sami Efendi, 1908 yılında mebus seçildikten sonra damadı Hüseyin Hüsnü Bey’i eczacı, akrabası Ziya Bey’i de doktor olarak yetişmelerini sağlamış, her ikisi de Isparta’nın ilk Türk Eczacı ve Hekimi olarak Isparta’da görev yapmışlardır. 

İLK HASTANE 1900'DE AÇILDI

​Isparta’da ilk hastane, Guraba Hastanesi adıyla 1900 yıllında Mutasarrıf Hüsnü Bey tarafından şimdiki Belediye binasının batısındaki Piri Efendi Mezarlığı’nın altındaki yerde yaptırılmıştır. Isparta’da 1914’de meydana gelen büyük depremde hastane tamamen yıkılmıştır. Bunun üzerine 1915 yılında Mutasarrıf Hakkı Behiç Bey zamanında, şimdiki Kan Merkezi ve Doğum ve Çocuk Bakımevi Kreşi’nin olduğu yerdeki Bülbül Kahvesi Bahçesi ve Şeyh Aliler'in bahçesinin birleştiği büyük arsa üzerinde, iki katlı ve 30 yataklı olması planlanan bir Memleket Hastanesi temeli atılmıştır. Savaşlar nedeni ile inşaat, 1922 yılında tamamlanabilmiştir.

​1921 yılında Doktor Rafet Bey’in Mutasarrıflığı zamanında ilk Liva İdare Meclisi açılmış, bu suretle Sağlık Müdürlüğü kurularak, Ali Fahrettin Bey ilk Sağlık Müdürü olarak Ankara Hükümeti’nce atanmıştır. 

İSTİKLAL SAVAŞI YILLARI

​1921 yılında, İstiklâl Savaşı sırasında yaralanan ve hastalananlara hizmet etmek üzere, Çay Boyu’nda depremde yıkılmadan kalan evlerden çoğunun kullanılması ile 2000 yataklı geçici bir Asker Hastanesi oluşturulmuştur. Ayrıca 1922 yılında boşaltılan Hükümet Konağı Binası’nda, 500 yataklı bir Hilal-i Ahmer (Kızılay) Hastanesi açılmıştır.

BÜYÜK VEBA SALGINI

​Cumhuriyet öncesi dönemde Isparta ve çevresinde görülen salgın hastalıklardan en önemlisi, 1830 yılında başlayan ve ilk zamanlar günde 200-300 ölüm vakasına neden olan veba salgınıdır. Daha sonra 1917’de uyuz hastalığı ve 1918’de ise bölgedeki muhacirlerde tifüs salgınları görülmüştür. Isparta Sancağı Sıhhiye Müdürü Dr. Besim Zühdü tarafından “Hamidâbad Sancağı (Isparta) Sıhhî-i İçtimâî Coğrafyası” adlı kitabında yazılı olduğu üzere bölgede en çok sıtma, romatizma, verem, frengi, barsak kurtları, guatr, difteri, yaz ishalleri ve “Isparta çürüğü” denen fluorosise bağlı diş hastalıkları tespit edilmiştir.

BEBEK ÖLÜMLERİ

​Bu dönemde doğumlar, Ebe Nine olarak vasıflandırılan yaşlı, cahil ve ehliyetsiz kimselerce yapılmış, pek çok çocuk ve ananın ölümüyle sonuçlanmış, gelişmişliğin göstergesi olan çocuk ölümleri özellikle yaz ishalleri nedeniyle 30-40 gibi korkunç boyutlara ulaşmıştır.

CUMHURİYET DÖNEMİ YATIRIMLARI

​Cumhuriyetin ilânı ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde bir çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli yatırımlar yapılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, sürekli ilerleyerek yürütülen sağlık hizmetleri sayesinde halkın sağlık durumunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.

​Cumhuriyetle birlikte sağlık hizmetleri, 1923-1940 yılları arasında Bakanlık tamimlerine uygun olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü kontrolünde yürütülmüştür. Bu dönemde merkez ilçede bir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, bir Hükümet Tabibi, bir Belediye Tabibi, Memleket Hastanesi’nde dahiliye ve hariciye mütehassısı olarak iki hekim, ilçelerde birer Hükümet Tabibi, bütün vilayette toplam 13 sağlık memuru ve 6 ebe hizmet vermiştir. Yine bu dönemde Memleket Hastanesi bir takım tadilatlarla genişletilerek, yatak sayısı 50’ye çıkarılmıştır.

1939'DA ASKERİ HASTANE TEKRAR HİZMETE AÇILDI

​Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük hizmetler verip, sonradan lağvedilen Isparta Asker Hastanesi, 1939’da tekrar açılmış, 1942-1943 yıllarında 328 No’lu Memleket İçi Hastane adı ile hizmet verip, 2. Dünya Savaşı’nı takiben yine lağvedilmiştir. Yine bu yıllarda bir başka sağlık teşkilatı da 1942 yılında Antalya Sıtma Savaş Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Isparta Sıtma Savaş Tabibliği’dir.

İLK HASTANEYİ ISPARTALILAR YAPTI

​2. Dünya Savaşı’nı takiben 1945 yılında, Hastane Yaptırma Derneği’nin teşebbüsü ile Ispartalıların ayni ve nakdi bağışları toplanarak, 100 yataklı yeni bir hastane yapımına başlanmış ve 1948 yılında tamamlanıp hizmete açılmıştır.

​1948 yılında Verem Savaş Derneği tarafından, bir hekim ile anlaşılarak, 6 yıl süre ile haftada 1-2 gün poliklinik hizmeti vermesi sağlanmıştır. Eski Memleket Hastanesi, 1950 yılında tamir edilip, Isparta Verem Hastanesi olarak hizmete açılmıştır.

ESKİ TIP FAKÜLTESİ BİNASI 1956'DE VEREM HASTANESİ OLARAK İNŞA EDİLDİ

​1952-1956 yıllarında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca Devlet Hastanesi bahçesinde, 100 yataklı bir Göğüs Hastanesi inşa edilmiş, 1956’ da Verem Hastanesi bu binaya taşınmıştır.

Bu arada 1954 yılında Memleket Hastanesi, Özel İdare’den Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na geçerek Isparta Devlet Hastanesi adını almıştır.

MEMLEKET HASTANESİ DOĞUMEVİ'NİN İLK ADIMI

​Hastane 1 hariciye, 1 dahiliye, 1 nisaiye, 1 göz hastalıkları, 1 röntgen uzmanı, 1 eczacı, 7 hemşire, 2 memur, 40 hasta bakıcı ile hizmet vermiştir. 1958 yılında ise Göğüs Hastanesi, Devlet Hastanesi’ne bağlanarak, toplam yatak sayısı 225’e çıkarılmıştır. Verem Hastanesi’nin boşalttığı eski Memleket Hastanesi binası 1958 yılında onarılarak, 1958’de 50 yataklı Doğum ve Çocuk Bakımevi olarak hizmete açılmıştır.

​2. Dünya Savaşı sonrasında lağvedilen Asker Hastanesi, 1955 yılında 58. Tümen’in kuruluşu ile tekrar açılmış, 1956-1959 yıllarında şimdiki Devlet Hastanesi civarında 200 yataklı bir Asker Hastanesi yapılarak hizmete açılmıştır.

​1958 yılında Isparta’da eksikliği duyulan ana-çocuk sağlığı ve ebelik hizmetlerini temin etmek amacıyla Ana ve Çocuk Sağlığı (AÇS) Merkezi ve ilk olarak 28 öğrencisi ile Köy Ebe Okulu açılmıştır.

​Isparta Sıtma Savaş Tabipliği, 1960 yılında Antalya Bölge Başkanlığı’ndan ayrılmak sureti ile Burdur ilini de içine alarak, Isparta Sıtma Savaş Bölge Başkanlığı haline getirilmiştir.1958 tarihi itibari ile ilde hizmet veren eczane sayısı 3’e ulaşmıştır.

1962'DE DEVLET HASTANESİ'NE POLİKLİNİK BİNASI YAPILDI

​1959 yılında kurulan Isparta Sağlık Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin çalışmaları ile 1962-1963 yıllarında Devlet Hastanesi’ne bir poliklinik binası, 1968-1969 yıllarında da ana binaya bir kat daha ilave edilmek sureti ile hastaneye modern bir ameliyathane kazandırılmış, yatak adedi de 375’e çıkartılmıştır.

​Isparta Köy Ebe Okulu’nun kiralanan 2-3 ahşap evde verimli hizmet vermesi ve Isparta İli Sağlık Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin toplum sağlığı yönündeki başarılı çalışmaları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın dikkatini çekerek, Isparta’da bir Sağlık Koleji ve müteakiben modern bir Doğum ve Çocuk Bakımevi yapımı 1963 yılı programına alınmıştır.

DOĞUMEVİ 1968'DE AÇILDI

​1966 yılında ebe-hemşire yetiştirmek üzere 200 öğrenci kapasiteli Sağlık Koleji hizmete açılmış, aynı gün temeli atılan Modern Doğum ve Çocuk Bakımevi inşaatı da 1968 yılında tamamlanarak, Doğum ve Çocuk Bakımevi ile Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi bu yeni binaya taşınmıştır. Bu şekilde Doğum ve Çocuk Bakımevi’nin yatak kapasitesi 125’e çıkartılmıştır. Ayrıca bu dönemde hizmet veren Ana-Çocuk Sağlığı İstasyonu sayısı 3 bucak ve 39 köyde olmak üzere toplam 42’ye ulaşmıştır.

SSK HASTANESİ'NİN TEMELİ 1968 YILINDA ATILDI

​1968 yılında Isparta il merkezinde 110 yataklı SSK Hastanesi temeli atılmıştır. Yine bu yıllarda mevcut Asker Hastanesi ihtiyaçlarının daha da artacağı gözönünde bulundurularak, 1970 yılında Eğirdir yolunda yeni ve modern bir Askeri Hastane inşa edilmeye başlanmıştır.

​1963 tarihi itibarı ile İldeki eczane sayısı 7’ye yükselmiştir.1972 yılında 4 yıl süren inşaat çalışmaları son bularak, 110 yataklı SSK Hastanesi hizmete açılmış, bu suretle sanayileşmekte olan Isparta’da işçilere verilen sağlık hizmeti de daha düzenli bir yapıya kavuşmuştur. 1971 yılında Isparta sağlık tesislerinde kan ihtiyacı temininde karşılaşılan sıkıntıyı gidermek için bir kan merkezi binası yapımına başlanmış, Ana-Çocuk Sağlığını Koruma Derneği çalışmaları ve vatandaşın bağışları ile tamamlanarak, 1974 yılında hizmete girmiştir.

​1972 yılında Devlet Hastanesi bodrum katında bir Halk Sağlığı Laboratuarı açılmış, daha sonra 1975 yılında kan merkezi binasına nakledilerek çalışmalarını burada sürdürmüştür.

​1974 yılında Ana-Çocuk Sağlığını Koruma Derneği’nin gayretleri ve halkın bağışları ile Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne bir röntgen cihazı alınmış, modern bir Prematüre Servisi ve Aile Planlaması Ünitesi kurulmuştur.

​Isparta Ana-Çocuk Sağlığı teşkilatlanmasına hız kazandırılarak, 1974 yılında Isparta Merkez, 9 şube ve 123 Ana Çocuk Sağlığı İstasyonu ile Türkiye’de teşkilatı tamamlanmış tek il olmuştur. Ana-Çocuk Sağlığını Koruma Derneği girişimleri ile devlet-vatandaş işbirliği sağlanarak, 1979’a kadar 13 kasaba ve köyde Ana-Çocuk Sağlığı İstasyonu binaları yaptırılmıştır.

​1977 yılı Şubat ayında Askeri Hastane inşaatı da tamamlanarak, hazırda 200, seferde 800 yatak kadrosu ile hizmete açılmıştır.

​Ağız ve Diş Sağlığına daha fazla önem verilmesi gereği göz önünde bulundurularak, Ana Çocuk Sağlığını Koruma Derneği çalışmaları ile devlet-vatandaş işbirliği sağlanarak, 1978 yılında Doğum ve Çocuk Bakımevi bünyesinde bir Diş Tedavi ve Protez Merkezi açılmıştır. Merkezin hizmetlerine talebin yoğunlaşması ile yer darlığı problemi ortaya çıkmış, bunun üzerine daha sonra Devlet Hastanesi bünyesine taşınmıştır.

MEVCUT DEVLET HASTANESİ BÜYÜK BİNASI 80'DE YAPILDI

​Isparta Devlet Hastanesi kadrosunun zaman içinde çoğalması ve yeni servisler açılması ile hastane binaları ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Bu gerekçe ile 1980 yılında aynı arsa içerisinde yeni bir hastane binası yapımına başlanarak, 1986 yılında hizmete açılmıştır. Böylece hastanenin yatak kapasitesi 600’e çıkarılmıştır. 1985 yılında açılan Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Isparta Şubesi’nin çalışmaları ile halkın yardımları sağlanmış ve Devlet Hastanesi’nin 250 yataklı yeni bloğu tefriş edilmiştir.
 
​Ayrıca yine vakıf şubesinin öncülüğünde, tam teçhizatlı Patoloji ve Odyoloji Laboratuarları kurulmuş, Göz Hastalıkları polikliniğine bir refraktometre alınması sureti ile göz muayenelerinin modern yöntemlerle yapılması sağlanmıştır.

​1984 yılında, Doğum ve Çocuk Bakımevi’ndeki Çocuk Kliniği’ne 50 yatak daha ilave edilerek, hastanenin toplam yatak kapasitesi 175’e yükseltilmiştir.

SAĞLIK OCAKLARI

​1983-1984 yıllarında Isparta’da sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiş, evvelce var olan AÇS İstasyonları bulundukları yerin nüfusuna göre sağlık ocaklarına veya sağlık evlerine dönüştürülmüştür. Ayrıca il merkezinde 1984 yılında Davraz, Gülistan ve Sanayi Sağlık Ocakları, 1985’te Kurtuluş Sağlık Ocağı, 1990’da ise Çünür ve Merkeze bağlı Kuleönü Kasabası Sağlık Ocakları açılmıştır.

​1985’te Sıtma Savaş Bölge Başkanlığı lağvedilerek, Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bağlı bir birim haline getirilmiştir.

​1970-1983 yılları arasında Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsüne en fazla öğrenci veren Isparta Sağlık Kolejinin adı 1983 yılında değiştirilerek Sağlık Meslek Lisesi olmuştur.

​İlin hekimleri, daha önce Antalya Tabip Odası’na kayıtlı iken Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’nın 02.11.1983 tarihli kararı ile Antalya Tabip Odası’ndan ayrılarak, Isparta Tabip Odası kurulmuştur. TTB Merkez Konseyi’nin 22.03.1984 tarihli kararı ile Antalya’dan ayrılan Burdur ili hekimlerinin de odaya katılımları ile Isparta - Burdur Tabip Odası adını almıştır.

DİYALİZ

​1991 yılında, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Isparta Şubesi'nce, Devlet Hastanesi bünyesinde, modern bir diyaliz ünitesi kurulmuş, ayrıca Bakanlık tarafından bilgisayarlı tomografi cihazı alınarak, radyoloji bölümünde hizmete sokulmuştur.

ACİL SERVİS HİZMETİ

​Isparta Devlet Hastanesi’nde 1998 yılında poliklinik binasının üst katı restore edilerek, göğüs hastalıkları bölümüne tahsis edilmiş, yeni hastane binasının bodrum katında geniş kapasiteli ve modern bir acil servis hizmete açılmıştır.

SSK'YA EK BİNA

​SSK Hastanesi kapasitesinin her geçen gün artan talep karşısında yetersiz kalmaya başlaması üzerine, 1993’te üniversite kampüsü yakınlarında, 200 yataklı yeni bir SSK Hastanesi inşaatı başlatılmış ve 1998’de hizmete açılmıştır. Halen eski ve yeni hastane olarak iki binada faaliyetini sürdürmektedir. Eski hastanede poliklinik, eczane, laboratuar ve röntgen hizmetleri; yeni hastanede yataklı tedavi ve 24 saat acil hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Yalvaç’ta SSK’na ait bir dispanser mevcuttur.

DİYABET HASTANESİ HAREKETİ

​Türk Diyabet Cemiyeti Isparta Şubesi, 1997’de kurulmuş, 1999’da bir Diyabet Hastanesi projesi hazırlattırmış, 2001 yılında da Dr. Nurettin Soymen tarafından bağışlanan Piri Mehmet Mahallesi’ndeki arsada Göller Bölgesi’nde ilk ve tek olacak olan Diyabet Eğitim, Araştırma ve Tedavi Hastanesi yapımına başlanmıştır.

ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI

​1991-1992 yıllarında, Dr. Sadık Yağcı tarafından Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi binası inşa ettirilerek, 1992’de hizmete açılmıştır. AÇSAP Merkezi’nde anne- çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri yanı sıra, açılan Evlilik Danışma Merkezi’nde, evlenecek çiftlere danışmanlık hizmeti, Thalasemi Teşhis Merkezi’nde hasta ve taşıyıcıların tespit, takip ve tedavileri konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

​1993 yılında AÇSAP Merkezi’nin yanında bir Halk Sağlığı Laboratuarı binası yapılmış, bir süre İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası ve sonra da SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı binası olarak kullanılmıştır. Bina, 2002’den itibaren Halk Sağlığı Laboratuarı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Halk Sağlığı Laboratuarı’nda su ve gıda numunelerinde bakteriyolojik ve kimyasal tahliller ile dışkıda portör muayeneleri yapılmaktadır.

KIZILAY'IN KURULUŞU

​1992 yılında Kan Merkezi binası, Kızılay’a tahsis edilmiş, Türkiye’nin 5. Kızılay Kan Merkezi olarak 1992 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

​Bünyesinde Sağlık Müdürlüğü hizmet birimi, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri ve sosyal tesisleri bulundurması planlanan Sağlık Sitesi inşaatının temeli,1995 yılında atılmıştır. Verem Savaş Derneği’nin de maddi katkıları ile İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Sağlık Sitesi 1997 yılında hizmete açılarak, sitenin zemin katı Verem Savaş Dispanseri’ne tahsis edilmiştir. 

SAĞLIK OCAKLARI ATAĞI

​Isparta merkezinde 1991 yılında Yedişehitler, Gülcü ve Yenice mahallelerinde sağlık ocakları açılmış, Davraz ve Gülistan Sağlık Ocakları da kendi binalarına taşınarak hizmetlerine devam etmiştir. Ayrıca 1992 yılında Bağlar, Büyükgökçeli ve Sav Sağlık Ocakları, Mehmet Tönge Mahallesi Sağlık Ocağı, 1995’te, 1001 Evler, Karaağaç ve Halıkent Sağlık Ocakları ile 1997’de Sermet ve Çelebiler Sağlık Ocakları hizmete açılırken, 1995 yılında Kuleönü, 1996 yılında da Sav Sağlık Ocakları kendi binasına taşınmıştır. Daha sonra açılan Bahçelievler, Vatan ve Zafer Sağlık Ocakları ile İl merkezinde hizmet veren sağlık ocağı sayısı toplam 18’e ulaşmıştır.

SDÜ'DE SAĞLIK ATILIMI

​Isparta Sağlık Meslek Lisesi’nin 1993 yılında üniversiteye devredilmesi ile kurulan S.D.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 49 öğrencisi ile önlisans programında eğitim-öğretime başlamış, 1994 yılında Y.Ö.K. Başkanlığı’nca alınan karar doğrultusunda hemşirelik programı da yüksekokul eğitim programı kapsamına alınmıştır. Daha sonra 1996 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile S.D.Ü. Isparta Sağlık Yüksekokulu kurulmuş olup, halen ebelik ve hemşirelik lisans eğitimi de vermeye devam etmektedir.

TIP FAKÜLTESİ KURULUŞU

​Isparta’da sağlık konusunda meydana gelen en önemli gelişmelerden biri de 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açılması olmuştur. Tıp Fakültesi’ne 1993-1994 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmış, ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir. İlk açıldığında 33 olan öğrenci kontenjanı 2002’de 46’ya ulaşmıştır.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

​Ayrıca 1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı olarak bir de Diş Hekimliği Fakültesi açılmış, 1995- 1996 öğretim yılında eğitim ve klinik hizmetlerine başlamış, 2002 yılında kampüs içindeki yeni binalarına taşınarak hizmetine devam etmektedir.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

​Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Devlet Hastanesi bahçesindeki eski göğüs pavyonu olarak kullanılan binada 1994 yılında poliklinik hizmeti ve 30 yataklı servisi ile tedavi hizmetleri vermeye başlamıştır. Devlet Hastanesi’nden devir alınan taş binanın restorasyonunun tamamlanmasından sonra, 1995 yılından itibaren 125 yatakla hizmetine devam etmiştir. 1996 yılında Acil Servis ve Eczane, 1998’de ise bilgisayarlı tomografi ve mammografi cihazları hizmete girmiştir.

ŞEVKET DEMİREL KALP MERKEZİ

​1999’da Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne bağlı 60 yataklı Şevket Demirel Kalp Merkezi 2 ameliyathane, anjiografi, ekokardiografi, eforlu EKG, holter bölümleri ile hizmete açılmıştır. Böylece Isparta, her türlü açık kalp ameliyatının yapılabildiği modern bir kalp merkezine kavuşmuştur.

SDÜ KAMPÜSÜNDE TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

​İstanbul Karayolu üzerinde, üniversitenin Doğu kampüsünde 400 yataklı yeni bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşa edilerek, 2000 yılında açılmış ve 2001'de tüm birimleri ile hizmete başlamıştır. 2002'de manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve kemik dansitometre cihazları alınarak hizmet kapasitesi genişletilmiştir.

KANSER TANI VE TEDAVİ

​Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni binasına taşınması ile boşalan Devlet Hastanesi bahçesindeki eski Göğüs Hastalıkları Pavyonu binasının restore edilmesi suretiyle kurulan 40 yataklı Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi 2002'de hizmete girmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Isparta Şubesi’nin koordinatörlüğünde hayırseverlerden toplanan bağışlar ve SDÜ’nin çalışmaları sonucunda tam teşekküllü tefrişatı gerçekleştirilen Merkez, devlet-vatandaş işbirliğinin en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir.

Akdeniz

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
-4°
açık
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
İmsak 06:38
Güneş 08:02
Öğle 13:14
İkindi 15:54
Akşam 18:17
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@