banner121

Baka Yeni Döneme İlham Verdi

Isparta 28.08.2014, 11:16 30.11.-0001, 00:00
Baka Yeni Döneme İlham Verdi
BU BAŞARI BATI AKDENİZ’İN

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Yönetmeliği, dün Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile yenilendi: Türkiye çapında 25 Kalkınma Ajansı genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri’nin en başarılısı da Isparta- Antalya ve Burdur’u kapsayan BAKA seçildi. Yeniden yapılandırmada ilham kaynağı işte bu coğrafya oldu

HAVACILIK ÜSSÜ SAĞLIK TURİZMİ

Hükümet Tarafı; Kamu Yönetimi; İş Dünyası; Mesleki Örgütler; Sivil Toplum Kuruluşları ile ahenkli bir şekilde çalışan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta özelinde vizyon projeleri inşa etti. Dünya Bankası’ndan, Birleşmiş Milletler’den, Avrupa Birliği’nden ortalama 10 Milyon Dolar hibe kaynak getirdi. Mesleki Eğitim için ise 4.5 Milyon Avro geliyor.

YENİ YÖNETMELİK’E BAKA İLHAM KAYNAĞI OLDU

Kalkınma Bakanlığı’nın dün Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nde çizdiği görevler ve yol haritasını 4 yıldır BAKA zaten uyguluyordu. Bu açıdan Yeni YDO Yönetmeliği’ne Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ilham kaynağı oldu. YDO, Antalya’da ve Burdur’da ticaret, bilim, turizm alanlarında büyük kazanımlar sağladı.

- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Tuncay Engin

- Yatırım Destek Ofisi (YDO- Isparta) Koordinatörü Ali Galip Bilgili

- Yatırım Destek Ofisi (YDO- Antalya) Koordinatörü Alaaddin Özyürek

- Yatırım Destek Ofisi (YDO- Burdur) Koordinatörü Mehmet Candan

İŞTE O EKİP: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Tuncay Engin. Yatırım Destek Ofisi ‘YDO) yapılanması ise şöyle: Isparta: Ali Galip Bilgili. Antalya: Alaaddin Özyürek. Burdur: Mehmet Candan.

Türkiye’nin başarılı YDO’su Isparta, Antalya ve Burdur

Kazanan Batı Akdeniz Coğrafyası oldu

Kalkınma Bakanlığı, Türkiye çapında 25 Ajans genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri (YDO) çalışma esaslarını yeniden tanımladı. Yönetmelik, 29101 Sayı ve 27 Ağustos 2014 Çarşamba tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI YDO’SU: ISPARTA- ANTALYA- BURDUR

Kalkınma Bakanlığı’nın yeni hamlesi Türkiye açısından çok önemli. YDO’lara yüklenen yeni görev ve tanımlar, önemli artı değerler kazandıracak. Ancak Isparta, Antalya ve Burdur’da konuşlandırılan Yatırım Destek Ofisleri, Yeni Yönetmelik’te yayımlanan projelerin tamamını 4 yıldır hayata geçiriyordu. Bu açıdan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) genel şemsiyesi altındaki YDO’lar Türkiye’nin en başarılı yapısı olmayı başardı.

ULUSLARARASI KAZANIMLAR

BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin’in ‘Orkestra Şefliği’nde Isparta’da Ali Galip Bilgili; Antalya’da Alaaddin Özyürek ve Burdur’da Mehmet Candan, ekibi ile birlikte çok önemli kazanımlar sağladı. Havacılık Üssü Projesi, Sağlık Turizmi başta olmak üzere hayati vizyonlar açtı. Yapılar, Birleşmiş Milletler’den, Dünya Bankası’ndan, Avrupa Birliği’nden büyük bütçeli hibe kaynaklar getirdi. Mesleki Eğitim için ise 4.5 Milyon Avro hibe alınacak.

İŞTE BUDUR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta, Antalya ve Burdur’a getirdiği artı değerlerin yanı sıra büyük bir onur kazandırdı.          

BAKA genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Türkiye çapında en başarılı yapı oldu.

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kalkınma Bakanlığı, Türkiye çapında 25 Ajans genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri (YDO) çalışma esaslarını yeniden tanımladı. Yönetmelik, 29101 Sayı ve 27 Ağustos 2014 Çarşamba tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Isparta, Antalya ve Burdur’a gurur kaynağı olan nokta ise BAKA’nın yeni yapılanma hükümlerini 4 yıldır hayata geçirmesi oldu.

SİYASET, KAMU, İŞ DÜNYASI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel’in destekleri, Kamu Tarafı, İş Dünyası, Sivil Toplum Kuruluşlarının da ahenkli çalışması ile Isparta’da hayati değerde projelere imza attı.

BAKA, Isparta özelinde Havacılık Üssü, Sağlık Turizmi başta olmak üzere onlarca vizyon projeleri çizdi.

Dünya Bankası’ndan, Birleşmiş Milletler’den, Avrupa Birliği’nden (AB) büyük bütçeli hibe kaynaklar getirdi. Şu anda Mesleki Eğitim Programı için Avrupa Birliği’nden (AB) 4.5 Milyon Avro hibe kaynak almak için çalışıyor.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Tuncay Engin’in koordinasyonunda Isparta’da Ali Galip Bilgili, Antalya’da Aladdin Özyürek ve Burdur’da Mehmet Candan, çok önemli projeler yaptı. İşte tüm bu kazanımlar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri’ni (YDO) Türkiye’nin en güçlü yapısı haline getirdi.

İŞTE YÖNETMELİK’E YAKIN PLAN

Kalkınma Ajansları genel şemsiyesi altındaki Yatırım Destek Ofisleri’nin yeni görevlerine yakın plan:

YDO GÖREV VE YETKİLERİ        

a) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,

b) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,

c) Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,

ç) İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

d) Yatırımları izlemek,

e) İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,

f) Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

g) Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,

ğ) Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,

h) Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

Bilgi sağlama ve yönlendirme

YATIRIMCILAR İSTERSE YDO NE YAPACAK?

a) Kamu ve özel sektör tarafından merkezi veya yerel düzeyde uygulanan mali ve teknik desteklere ilişkin öncelikler, kapsam, yararlanma koşulları, başvuru için gerekli belgeler gibi hususlarda yatırımcıyı bilgilendirmek ve yönlendirmek,

b) Yatırımcıları; yatırım kararı alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi ve yatırım sonrasındaki işletme aşamalarını oluşturan yatırım sürecine ilişkin olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek.

Analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapma

2014- 2023 BÖLGE PLANI

(1) Ajans, YDO koordinasyonunda, bölge planı ile Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini göz önünde bulundurarak ve Bakanlık başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak, bölge planı dönemi ile uyumlu olacak şekilde, il düzeyinde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlar veya hazırlatır ve uygulanmasını gözetir. Ayrıca YDO, ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve uygulaması konusunda TYDTA ile işbirliği içinde çalışır ve katkı sağlar. İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Ajans, YDO koordinasyonunda, illerde yatırım ortamı ve süreçlerine ilişkin mevcut durumu, yatırımcıların karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri içeren İl Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunu ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Bu şekilde, her bir YDO koordinasyonunda hazırlanacak raporların birleştirilmesi suretiyle hazırlanacak Ajans Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu, ajans kalkınma kurulu ve yönetim kurulunda görüşülerek Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, bu raporlarda öne çıkan hususları Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin gündemine getirir. Yatırım ortamı değerlendirme raporlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

ENVANTER ÇALIŞMALARI

 (1) YDO, aşağıdaki konularda envanter çalışmaları yürütür:

a) İlde yatırıma uygun alanlara ilişkin verileri ilgili kurum ve kuruluşlardan güncel şekilde temin etmek ve derlemek,

b) İlde hammadde, enerji, lojistik, iş gücü, yatırım yeri gibi yatırım kararının alınmasında etkisi olan konularda yatırım maliyetlerine ilişkin veri hazırlamak veya hazırlatmak, toplamak ve derlemek,

c) Hizmet sunulan yatırımcılara ilişkin bilgi ve kayıtları bir veri tabanı aracılığıyla güncel şekilde tutmak ve dosyalamak,

ç) Bakanlıkça yapılacak yönlendirme çerçevesinde, yatırımlara ilişkin izin ve ruhsat işlemleri ile ilgili mevzuat bilgilerini derlemek ve güncellemek,

d) İlde iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik olarak gerekli diğer bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek, hazırlamak veya hazırlatmak, güncellemek ve raporlamak.

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapma

YATIRIMCI ÇEKME MİSYONU

(1) YDO, ilde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlar ile yakın temas ve işbirliği içinde çalışır ve il için stratejik öneme sahip konularda ortak çalışmalar yapar. Bu kapsamda YDO özellikle;

a) Yatırımcıların, yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımların işletme aşamasında ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini sağlama,

b) Yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan toplama,

c) İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme,

ç) Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanması hususunda destek sağlama, konularında TYDTA ile yakın işbirliği tesis eder.

(2) YDO, ilgili mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere, faaliyet gösterdikleri illerde kurulan kurul, komisyon, komite gibi danışma ve karar alma süreçlerine, yönetim kurulu kararıyla ajans adına katılım sağlar.

(3) YDO, kendilerine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere, Bakanlık koordinasyonunda ve genel sekreterin bilgisi dâhilinde, merkezi veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlar.

(4) YDO, izin ve ruhsat işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması, yatırımcıların yerelde karşılaştıkları sorunların giderilmesi, ilde yatırım ortamının iyileştirilmesi veya diğer faaliyetlerine yönelik olarak, kamu veya özel sektör temsilcileri ve diğer ilgili paydaşlarla görüşmeler yapar ve gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla çalışma grupları kurar.

İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme

(1) YDO, ilin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek amacıyla;

a) Yurtiçi ve yurtdışı konferans, fuar, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlar düzenler veya düzenletir, çalışma programındaki hedef ve öncelikler dikkate alınarak bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,

b) Sunuş, ilan, internet sitesi gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlar veya hazırlatır, bu gibi çalışmalara katkı sağlar,

c) Ulusal ve uluslararası potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve bu yatırımcıların ile çekilmesi için özel strateji çalışmaları yapar veya yaptırır,

ç) Yatırımcıların yer aldığı ticari heyetlere yönelik organizasyonlar düzenler veya düzenletir, ajansın çalışma programında açıkça öngörülmek şartıyla bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,

d) Lobi faaliyetleri yürütür,

e) Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir.
haber32
haber32
Yorumlar (8)
0 7 yıl önce
Sayın sekreterim, siz ve ekibinizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.
0 7 yıl önce
Şimdi bu haberde BAKA'nın YDO'larının başarılı olduğu sonucunu nasıl çıkardınız. Bir açıklayın görelim. Resmi GAzteyi okudum böyle bir sonuç çıkaramadım. Bana ölçülebilir kriterlerle gelin.
şakir 7 yıl önce
Bir yannışlık yoktur de mi hacı?
0 7 yıl önce
Oku oku bitmiyor. Böyle uzun haberleri pardon reklamları fazla uzun yazmayın. Oku oku bitmiyor. Okudugum ilk paragrafı. Burada dernek tüzüğü gibi koymussunuz yaw
0 7 yıl önce
Ekip dediklerine bakın siyasi kişiler. Isparta'ya kalıcı ne yapmışlar? Yapamazlar vizyonları yok. Torpilli adamların vizyonu olmaz. Sadece misyon adamıdır.
tezcan 7 yıl önce
BAKA Isparta'da en başarılı kurumlardan bir tanesi. Keske butun kurumlar BAKA gibi çalışsa.
yusuf demiralay 7 yıl önce
Baka'ya gittim devlet desteklerini sormak için arkasından kosgebe ve kırsal kakınmaya gittim. Baka yol gösteriyor asla hayır olmaz demiyor uzmanlar. Ben memnunum arkadaş valla. Gidin görün sizde.
adnan 7 yıl önce
BAKA ısparta OSB ye birkaç yatırım kazandırdı. Gördüğümüz kadarıyla da iyi çalışıyor. Başarılarının devamını dileriz.
haber32 haber32
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 15 Nisan 2021
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 13:03
İkindi 16:43
Akşam 19:40
Yatsı 21:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 30 54
5. Altay 29 53
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@