haber32
banner77
09 Ekim 2018 Salı 15:07
Büyükküpçü'ye yeni görev
haber32

KIZILAY’A TAZE KAN

Büyükküpçü başkanlığındaki Kızılay yönetimi şöyle oluştu:

Başkan :Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ

Başkan Yardımcısı Halil İbrahim KARDAŞ

Üye: Hamidullah SARI

Üye:Murat MIZRAKÇI

Üye:Şule ÇELİK.

İŞTE KIZILAY

MİSYONUMUZ

“Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak.”

VİZYONUMUZ

“Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak.”

TEMEL İLKELERİMİZ

Uluslararası  Kızılay ve Kızılhaç Hareketi öğretisi, 1965’de ilan edilen Hareketin Temel İlkeleriyle özetlenmiştir. Bu Temel İlkeler, Uluslararası Federasyon (IFRC), Ulusal Dernekler (Kızılay/Kızılhaç) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) görevli ve gönüllülerine yardım çalışmalarındaki faaliyet alanlarını belirleme ve kolaylaştırma konularında yol gösterirken, aynı zamanda Hareketin amacını ve yardımseverlik değerlerini tanıtmak için evrensel bir temel oluşturur.

İNSANLIK

Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler.

AYRIM GÖZETMEMEK

Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

TARAFSIZLIK

Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

BAĞIMSIZLIK

Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

GÖNÜLLÜ HİZMET

Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

BİRLİK

Türkiye’de “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.

EVRENSELLİK

Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır..

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

ADALET

Kızılay, adaleti temsil eder. Hizmetlerini, ihtiyaç sahibi herkese ayrım gözetmeden ulaştırır. Bütün toplumlara yönelik hizmetlerini Uluslararası Hareketin Temel İlkelerine ve Kurumsal Değerlerine bağlı kalarak yürütür.

“Adalet” değerini Kızılay;

Her kesime, sınıfa, kişiye karşı din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan aynı tutum ve davranışı sergilemek,

Her durumu ve seçeneği adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek,

Tüm faaliyetlerinde ve hizmetlerinde adalet değerine uygun hareket etmek,

İnsani değerlerin yaygınlaştırılmasıyla kalıcı barışa katkıda bulunmak,

Kızılay mensupları arasındaki ilişkilerin dayanağı olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

 AÇIK İLETİŞİM

Kızılay; varoluş sebebi gereği kalıplardan ve önyargılardan uzak, paylaşımcıdır. Bilgiyi; bağışçıları, çözüm ortakları ve toplum ile paylaşır, ulaşılabilir kılar.

 “Açık İletişim” değerini Kızılay;

Bilgi ve deneyimleri paylaşmak,

Toplumla etkileşim sağlamak,

Erişilebilir, şeffaf ve hesap verebilir olmak,

Teşkilat içinde de sürekli ve eşzamanlı bilgi paylaşmak olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

 DAYANIŞMA

Kızılay, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsalidir. Tarihi köklerinden ve halkının duyarlılığından beslenen Kızılay, bağışçılarıyla ortak değerlerde birleşir ve birlikte hareket eder. Kızılay, her türlü hizmetini toplumun gücüyle destekler. Kızılay mensupları da köklerinden aldığı kültür, gelenek ve birikimleriyle hizmetlerini üretirken kendi aralarında da dayanışmaya önem verir.

“Dayanışma” değerini Kızılay; 

Bağlılık, takım ruhu, güven, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşım olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

GÜVEN

Kızılay, Temel İlkeleri ve Kurumsal Değerlerini hayata geçirerek güven sağlar. İnsan onurunun korunmasını her türlü değerin üstünde tutar ve bunu teminat altına alır. Kızılay mensupları arasındaki ilişkiler de güvene dayanır.

“Güven” değerini Kızılay; 

Söz, iş ve davranışlarında güvenilir olmak,

Başarının ve itibarın dayanağı,

İlişkilerde güven ve süreklilik,

Kaynak ve kapasitesi dahilinde hizmet üretmek,

Tutarlılık,

Toplumsal sorunların çözümünde bir araç olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

 KIZILAYCILIK ONURU

Kızılaycılık; halkının sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymaktır. Kızılaycılar, Kızılayın Temel İlkelerini ve Kurumsal Değerlerini samimi olarak benimseyen, içselleştiren, tutum, davranış ve hizmetlerine yansıtan, insan ızdırabını dindirmek için fedakarca hizmet üreten "İyilik Dervişleri"dir. Ülkesinin en yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığının yüksek himayesinde bulunan Kızılayın mensubu olmak bir onurdur.

“Kızılaycılık Onuru” değerini Kızılay;

Kurumsal değerleri ve Uluslararası Hareketin ilkeleri kılavuzluğunda,

İrade ve akılla,

Coşku, tutku ve bağlılıkla,

Çağdaş, yenilikçi ve fark yaratarak insanlığa hizmet etmek olarak tanımlar.

Kızılaycılar, kendi aralarındaki ilişkilerde “Kızılaycılık Onurunu" incitmeyecek şekilde davranışlar sergiler ve bunu kültür haline getirir.

Son Güncelleme: 10.10.2018 17:05
Sponsorlu Bağlantılar haber32 haber32
Isparta zayi kayıp ilanlarınız için 0246 223 67 06 Ehliyet, öğrenci kimliği kayıp ilanı vermek için Isparta Express Gazetesi