banner121

Eğitimde Sorunları Değil Dönemi Geride Bıraktık

Eğitim Bir-Sen ''Eğitimde Sorunları Değil Dönemi Geride Bıraktık''

Isparta 19.01.2012, 16:47 30.11.-0001, 00:00
Eğitimde Sorunları Değil Dönemi Geride Bıraktık
banner123


Yeni Milli Eğitim kadrosu ile başladığımız 2011-2012 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini geride bıraktık. Bu dönem, eğitimi ve eğitimciyi ilgilendiren önemli başlıkları içerisinde barındırmıştır. Bunlar; Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yapılan değişiklik ve yeniden yapılandırma süreci, ek ödeme ile ek ders ayrımının yasal zemin bulmuş olması, öğretmenlik mesleğinin bugününe ve yarınına ışık tutmak ve strateji üretmek adına bütün sosyal tarafların katılımı ile gerçekleştirilen “ Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı”, YÖK’ün meslek liselileri mağdur eden katsayı problemini çözmesi, 28 Şubat’ta uygulamaya konulan kesintisiz 8 yıllık eğitimin şura kararı gereği kesintili hale getirilmesinin gündeme alınmış olması ile stadyumlara sıkıştırılan 19 Mayıs törenlerinin halkla buluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın inisiyatif almış olması, yeni döneme girmeden önce il milli eğitim müdürlükleri ile ilgili belirsizliği ortadan kaldıracak adımın atılmış olması gibi olumlu başlıklar olarak sıralanabilir.


Bu dönemde, eğitimle ilgili takdir edilmesi gereken bazı önemli başlıklarla birlikte, eğitimin olması gereken gerçek gündeminin dışında, eğitim çalışanlarının hafızasında derin izler bırakan olumsuzluklar da yaşanmıştır.

Bağış soruşturmaları, öğretmenlerin özür grubu tayin hakkına sınırlama getirilmesi,  öğretmenlerin iller arası rotasyona tabi tutulması tartışmaları,  siyasilerin ve Bakanlığın eğitim camiasını yaralayan söylemleri gibi eğitimcilerin moral ve motivasyonunda tahribat oluşturan gündemler de bu dönemde yerini almıştır. Teşkilat yasası sonrası merkez teşkilatta taşların yerine oturmaması ile birlikte yaşanmaya devam eden belirsizliklerin geride bırakılması gerekirdi. 

Van’da meydana gelen depremin, vatandaşlarımızla birlikte 75 genç öğretmenimizi aramızdan almış olması yüreklerde derin izler bırakırken, eğitim çalışanlarının depremden kaynaklanan problemlerinin hala çözülememiş olması gündemde önemli bir yer işgal etmektedir.


“Eşit işe eşit ücret” kapsamında 666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları belirlenirken, öğretmen ve öğretim elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmamış olması ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla ilgili yeteri kadar çaba göstermediği kanaatini ortadan kaldıracak somut girişimlerin yapılmamış olması da yine birinci döneme damgasını vuran olumsuzluklar olmuştur. 2,5 milyon memurun toplu sözleşme yapmasını sağlayacak olan 4688 sayılı Kanun’da değişiklik öngören Toplu Sözleşme Yasası’nın çıkarılamamış olması, geride bıraktığımız dönemin hanesine eksi olarak yazılan yine önemli konuların başında gelmektedir.


Teşkilat Yasındaki Değişiklik Bazı Hükümler Hariç Olumlu Olmuştur

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminin birinci bölümünde eğitimde gerçekleştirilen radikal değişikliklerden biri olmuştur.

Bu düzenleme, özür durumuna bağlı yer değişikliğinin yılda bir kez olacak şekilde sınırlanması, eğitim müfettişlerinin unvanlarının eğitim denetmeni olarak değiştirilmesi gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bakanlık merkez teşkilatında 33 birimden aynı amaca hizmet eden farklı isimdeki birimlerin birleştirilmesi sonrası merkez teşkilatının 19 birime düşürülmesi son derece yerinde bir karar olmuştur.

Yine yıllardır dile getirdiğimiz, derse girmeyene ek ders ödemesi yapılmayıp, ek ödeme veya ek tazminat verilmesi yönündeki önerimizin bu KHK ile “ek ödeme”- “ek ders” şeklinde ayrılması isabetli olmuştur. 652 sayılı KHK’nın çıkmasının üzerinden onca zaman geçmesine rağmen merkez teşkilatında taşların hala yerine oturmamış olması ve belirsizliklerin devam ediyor oluşu rahatsızlığa neden olmaktadır. Daha fazla zaman kaybedilmeden belirsizliklerin giderilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

Öğretmen ve Öğretim Üyeleri KHK Mağduru Haline Gelmiştir

“Eşit işe eşit ücret” kapsamında 666 sayılı KHK ile farklı kurumlarda aynı unvanda çalışan kamu personelinin ücretlerinde ek ödeme oranları üzerinden eşitleme yapılırken, öğretmen ve öğretim elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmaması ve öğretmenlerin kamuda en düşük maaş alan ikinci personel seviyesine düşürülmesi nedeniyle, öğretmen ve öğretim elemanları KHK’ya düşman haline getirilmiştir.


Eşit işe eşit ücret ilkesi kapsamında kurum içi ücret dengesi dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde çalışan şube müdürü, şef, memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarında çalışan emsalleri ile ücretlerinin eşitlenmesi için yıllarca verdiğimiz mücadelenin öğretmen ve öğretim elemanları unutularak düzenlenmiş olması, eğitimcileri huzursuz eden en önemli olaylardan biridir.


Bağış Soruşturmaları Yanlış Bir Adım Olmuştur

Okullara herhangi bir bütçe gönderilmezken, devletin yükümlülüğünü yerine getirmemesi yüzünden okul aile birlikleri kanalıyla bağış adı altında velilerden alınan paralarla ilgili okul yöneticilerinin tamamının “Bağış Genelgesi” ile hedefe konulmuş olması doğru bir adım olmamıştır. Okul yöneticilerini güven duyulmayan, inadına veliyi zora sokmaya çalışan, art niyetli çalışanlar olarak algılatan, veliler dâhil herkesin gözünde değersizleştiren bu yaklaşımın yol açtığı tahribatın izlerinin silinmesi kolay olmayacaktır.


Yanlış Yaklaşımlar ve Söylemler Öğretmenlik Mesleğinin İtibarsızlaştırılmasına Hizmet Etmiştir

Eğitim yönetiminin görevi ve eğitime yapılan yatırımların amacı; öğretmenin önündeki bariyerleri ve ortaya çıkan problemleri kaldırmak, işi kolaylaştırmak ve verilen eğitiminin niteliğini artıracak adımları ortaya koymaktır. Eğitimin kalitesi, öğretmenin moral ve değeri kadardır. Gerek siyasilerce gerekse Bakanlıkça sarf edilen, eğitimcileri değersizleştiren söylemlerin geride bırakılan dönemde kalması gerekmektedir. Eğitimciler, sorumlu makamların sorunlu makamlar olmaması gerektiğini düşünmekte ve oluşturulan tahribatın telafi edilmesini beklemektedir.


Depremin Yol Açtığı Sorunlar Giderilememiştir

Van’da meydana gelen depremde yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, depremin merkez üssü adeta eğitim olmuştur. 75 öğretmenimizi kaybettiğimiz depremin beraberinde getirdiği sorunlar henüz giderilememiştir. Van’da görev yapan eğitimcilerin barınma problemleri başta olmak üzere birçok sorunu çözüm, yaraları ise hala sarılmayı beklemektedir.


Özür Grubu Tayin Hakkının Yılda Bir Defa ile Sınırlandırılması Aile Bütünlüğünü Tehdit Etmektedir

652 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede özür grubu tayinlerinin yılda bir kez yaz döneminde yapılacak şekilde sınırlanmış olması, ara dönemde tayin bekleyen eğitim çalışanlarının ve ailelerinin morallerini bozmakla birlikte aile bütünlüğünü tehdit eder hale gelmiştir. Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda özür grubu tayin hakkının yılda iki defa yapılması kararı alınmasına karşın sorun kökten çözülememiştir. Eğitim-Bir-Sen olarak, sorunun çözümüne yönelik girişimlerimizin verdiği olumlu sonucun kılavuzla gölgelenmesi de yine yanlış olmuştur. Sağlık ve öğrenim özrü, eş durumu özründe sınırlama, il içi özür grubu tayin hakkı gibi bölümlerin kırpılarak sunulması, mağduriyeti ortadan kaldırmak bir yana, tayin hakkı bekleyen ailelerin bir kısmının moralini bozmuş ve mağduriyetlerin yeni dönemde devam ettirilmesine neden olmuştur.


Zorunlu Kesintisiz Eğitimin Gündeme Alınması Önemlidir

28 Şubat’ın dayatmasıyla ilk ve orta kısımların ilköğretim adı altında zorunlu kesintisiz 8 yıl şeklinde birleştirilmesi, geride bıraktığımız 13 yılda en çok tartışılan konuların başında geldi. Fizyolojik, pedagojik ve sosyal açıdan yanlışlığı tartışma götürmeyen 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatması, ‘siyasi hayatıma mal olsa dahi yapacağım’ diyenlerin siyasi hayatını bitirmekle beraber sanayide çırak, mesleki eğitimde yönlendirme gibi önemli hususları da bitirme noktasına getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın en üst danışma kurulu olan 18. Milli Eğitim Şurası’nda da kararlaştırılan kesintili 13 yıllık eğitimin, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son günlerinde gündeme alınmış olması önemlidir.

Katsayı Probleminin Çözülmesi Son Derece İsabetli Olmuştur

Mesleki eğitime ağır darbe vuran, iş dünyasının “meslek lisesi memleket meselesi” diye sloganlaştırarak çözüm beklediği en önemli problem, şüphesiz katsayı problemi olmuştur. 28 Şubat’ta MGK kararlarıyla dayatılan ve devamında yaptırılan düzenlemelerle eğitime giydirilen deli gömleklerinden olan meslek liselerinin aleyhine uygulanan “katsayı” sorununun, birinci dönemle birlikte geride kalması, şüphesiz YÖK’ün attığı en önemli adım olmuştur.

‘19 Mayıs’ Kutlamaları ile İlgili Düzenleme Yerinde Bir Adımdır

Milli bayramların stadyumlarda sınırlı sayıda öğrencinin katılımıyla kutlanmasının önüne geçmek ve katılımcılığı çoğaltmak için sadece Ankara’da stadyumda kutlanıp, diğer illerde okul ortamında etkinliklerle kutlanmasını öngören düzenleme yerinde bir yaklaşım olmuştur. Milli bayramlar, hem kutlamalarda görev verilen öğrencilerin eğitimini aylarca aksatan hem de kutlamaları dar bir alana sıkıştıran uygulamalar olmaktan çıkarılmalıdır.
 
                              İhsan ARICI
                             Şube Başkanı  

haber32
haber32
Yorumlar (4)
Eğitimci 8 yıl önce
Sizin konfedarasyonunuz değilmi,hükümetle pazarlığa oturan.Tüm bu olumsuzlukların sebebi sizsiniz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa memurlar Ocak ayında zam almadılar. Bakana yandaşlık yaparak eğitim ve eğitimcilerin canını okutuyorsunuz! Şimdide lam,cim diyerek hedef şaşırtıyorsun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yorumcu 8 yıl önce
Arkadaşım sen önce okuluna uğrada eğitimcilik yap ondan sonra eğitimin sorunları ile ilgilen kurmuşssunuz sendikacı adı ile öğretmen evine kumpası ye iç yat okuluna gitma bunların vebalini veremezsiniz öbür tarafta hesaplaşırsınız.
ZİH.ENG. 8 yıl önce
BİZLER HALIKENTTE ZİHİNSEL ENGELLİLER OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLER OLARAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE VE VALİYE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ.BİR DÖNEM BOYUNCA OKULDA DONDUK VE HASTALIKTAN KURTULAMADIK.BİZİMLE KİMSE İLGİLENMEDİ.İDARECİLER ODALARINDA ELEKTRİK SOBASI YAKTI BİZ SINIFLARDA KORİDORLARDA DONDUK.MEDYANIN MUHTARLARIN SİYASİLERİN ÖNÜNDE KOLTUKLARINI KORUMAK İÇİN KIRK TAKLA ATAN MAKAM SAHİPLERİ BİZLERİ UNUTTU.ÇÜNKÜ BİZLER ZİHİNSEL ENGELLİYİZ .BİZLERDEN BİR MENFAATLERİ OLMAZ.BİZLER DERDİMİZİ ANLATAMAYIZ.YAZIKLAR OLSUN SİZ VE SİZİN GİBİ MAKAM SAHİPLERİNE.
ASMEKAR MİTLANÇOS MOMEKAR 8 yıl önce
sayın ihsan arıcı sen sarı sendikacısın şaşkaza gelmişsin tacettin bey gitti sıra inşallah sende bu yazdığın yazıda emekten yok bişey kitaptan alıntı bunlar sendikacı üyesini kendine dost edinendir düşman edinirsen yar saçların lule lule hadi sana güle güle der anladın sen anladın
haber32 haber32
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:27
Öğle 12:47
İkindi 15:32
Akşam 17:57
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü
hazır ofis