banner121

İl Özel İdare, O konağı geri alıyor!

İl Özel İdare, O konağı geri alıyor!

Isparta 23.11.2016, 06:50 30.11.-0001, 00:00
İl Özel İdare, O konağı geri alıyor!
İl Özel İdare, Damgacı Sokak’ta mülkiyetinde bulunan ve Isparta Barosu’na kiralanan Hafız İbrahim Demiralay Konağı’nı sosyal, kültürel etkinliklerde kullanmak amacıyla geri alıyor.

İl Özel İdaresi, Damgacı Sokak’ta bulunan ve Baro tarafından Avukat Evi olarak kullanılan Hafız İbrahim Demiralay Konağı’nı geri alıyor. Konu İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda görüşüldü. Geri almayla ilgili komisyon raporu okundu ve ilgili madde Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. ayrıca Isparta Baro Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu dün konuyla ilgili olarak İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat ve İl Özel İdare Genel Sekreteri  Mahmut Zadeoğlu’nu ziyaret etti. Yeni hizmet binasına geçmeleri nedeniyle Hafız İbrahim Demiralay Konağı’na ihtiyaç kalmadığını ifade eden Gökmenoğlu, “5 yıl daha bina bize tahsisli diyerek bir kıskançlık yapmak bize yakışmazdı. İnşallah bina yine layıkıyla kullanacak birilerine tahsis edilecektir” dedi.

MECLİSTE KOMİSYON RAPRO OKUNDU

Komisyon raporunda şu görüşlere yer verildi: “Mülkiyeti İlimiz özel İdaresine ait olup, Isparta Merkez Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokakta bulunan ve SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesine tahsisli iken tahsis amacına uygun olarak layıkıyla kullanılmaması ve bakım-onarımının yapılmaması nedeniyle SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesine olan tahsisi iptal edilerek T.C. Isparta Baro Başkanlığına İl Genel Meclisinin 08.04.2011 tarih ve 4/5-143 sayılı kararları gereğince 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilen tapunun 15 pafta, 8051 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı Tarihi Demiralay Konağının; Baro Başkanlığının 07.05.2016 tarihinde kendi hizmet binalanna taşınması nedeniyle iadesinin talep edildiği T.C. Isparta Baro Başkanlığının 16.11.2016 tarih ve 2016-623 sayılı yazılarından anlaşılmış olup, bu itibarla Isparta Baro Başkanlığına olan tahsisin iptal edilerek, İlimizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Tarihi Demiralay Konağının kullanım ve faaliyet şartları İdarece belirlenmek şartıyla 3. Şahıslar da dahil olmak üzere kiralanmak veya tahsis edilmek suretiyle kullanımının sağlanması hususunda komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;

Mülkiyeti İlimiz özel İdaresine ait olup, Isparta Merkez Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokakta bulunan ve SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesine tahsisli iken tahsis amacına uygun olarak layıkı ile kullanılmaması ve bakım-onarımının yapılmaması nedeniyle SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesine olan tahsisi iptal edilen tapunun 15 pafta, 8051 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Tarihi Demiralay Konağımn; 1953 yılında kurulan ve Ispartanın en önemli kamu kurumlarından birisi olma niteliğini taşıyan Isparta Baro Başkanlığına 4 ana başlık halinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kayıt ve şartıyla İl Genel Meclisinin 08.04.2011 tarih ve 4/5-143 sayılı kararları gereğince bedelsiz olarak 10 yıl süre ile kullanılmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (f) fıkrası gereğince tahsis edildiği anlaşılmıştır.

1953 yılında kurulan, ancak söz konusu Konağının kendilerine tahsis edildiği tarih itibariyle ilimizde kültürel ve sosyal faaliyetlerini sürdürecek bir idari binası bulunmayan Isparta Baro Başkanlığının bina ihtiyacının karşılanmasından öte, güçlü yönleri ve üye potansiyelinin yüksek olması nedeniyle binanın usulüne uygun bakım-onarımları da yapılmak suretiyle tahsis amacı doğrultusunda ve faal olarak kullanıldığı, ancak 07.05.2016 tarihi itibariyle Isparta Baro Başkanlığının kendi hizmet binalarına taşındığı, bu nedenle her ne kadar tahsis süresi dolmasa da konağın iadesinin istendiği İsparta Baro Başkanlığının 16.11.2016 tarih ve 2016/623 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; Isparta Baro Başkanlığına olan tahsisin iptal edilerek, Tarihi Konağının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla gerekli olması halinde yetkili kurumlardan gerekli izinler alınarak restorasyon, restütisyon gibi bakım onarım ve tadilatların yapılması,

Konakta yapılacak her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerden İsparta Valiliği, İl özel İdaresi ve İl Genel Meclisi üyelerinin faydalanması, İl Özel İdaresi organları tarafından yapılacak kültürel sosyal aktivitelerde Konağın kullanımına bedelsiz izin verilmesi İl Özel İdaresi tarafından yapılacak kültür ve turizm faaliyetlerine katkı sağlanması kayıt ve şartı ile 3. şahıslarda dahil olmak üzere 10 yıl süre ile kullanılmak üzere kiralanmak veya tahsis edilmek suretiyle konağın kullanımının sağlanması, kiraya verilmesi halinde İl Encümeninin yetkili kılınması, tahsis halinde İlimiz Valisi veya görevlendireceği personele protokol yapma yetkisi verilmesi komisyonlarımızca uygun mütalaa edilmiştir.”

BİNA YİNE LAYIKIYLA KULLANACAK BİRİLERİNE TAHSİS EDİLECEKTİR

Konuyla ilgili bilgi veren Baro Başkanı Gökmen Gökmenoğlu, yeni hizmet binasına geçmiş olmalarından dolayı Demiralay Konağı’nı artık kullanmadıklarını belirtti. Gökmenoğlu, “Öncelikle 5 yıllık kullanımdan ötürü Isparta Barosu adına teşekkür ediyoruz. Bu bina tarihi bir bina, sizlerin olduğu kadar bizimde gönlümüzde yer etmiş bina. Isparta eğer düşman işgali görmediyse Hafız İbrahim Demiralay sayesindedir. Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sağ kolu olan bir büyümüz. Böyle bir binayı, sizlerin verdiği bu emaneti biz bugüne kadar layıkıyla kullandık. Bu nedenle öncelikle 2011 yılındaki tüm il genel meclis üyelerimize, o zamanki başkan Osman Zabun’a ve sizlere ayrı ayrı tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bunun için yönetim krulu arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Yalnız Isparta Barosuna değil, yargının kurucu unsuru olan avukatlara çok büyük destek verdiğiniz. Biz bunu layıkıyla kullandık. Güzel bir restorasyondan sonra kullanmaya başladık. İl Genel Meclis Başkanımız bizleri ziyaret ettiğinde, artık bu binaya ihtiyacımız olmadığını söyledik. Güzel bir bina tarihi bir bina olması nedeniyle atıl kalmasına gönlümüz razı gelmedi. Yeni bir binaya sahip olmamız nedeniyle bu binayı layıkıyla kullanamayacaktık. 5 yıl daha bina bize tahsisli diyerek bir kıskançlık yapmak bize yakışmazdı. İnşallah bina yine layıkıyla kullanacak birilerine tahsis edilecektir. Başkanımız bizden içindeki yaptığımız sedirleri ve halıları da bırakmamızı rica etti. Biz binayı restorasyonu yapılmış vaziyette, ışıklandırması, sedirleri ve halıları ile bırakacağız. Onlarda demirbaşa geçecektir” diye konuştu. 
haber32
haber32
Yorumlar (8)
oktay köse 5 yıl önce
yazınızda gsf layıkıyla kullanamadığı ifedesi geçmektedir...bu ifade doğruyu ifade etmediği gibi kasıtlı ve bilgisizcedir...ki devir alınan bina devir alınmadan önce üniversite yapı işlerinin ''restarasyonunun yasalara uygun ve doğru yapılmadığına dair''raporuna rağmen il özel idaresi mühendisleri tarafından kabul edilmiş bir binadir.zamanın valisi Şemsettin Uzun'a konuyla ilgili bilgi verilmiştir.Ayrıca bu bina 9 dönüm gsf ait bugün Gürkan lisesi olan yer karşığı devir alınmıştır.
oktay köse 5 yıl önce
Gelelim bu binanın iyi kullanılmadığına dair yazınıza...bu bina devir alındıktan baro ya devirine kadar 7 yılda 72 ulusal ve uluslararsı sergiye evsahipliği yaptı.(bunlardan bir kaçı söyledir;Adnan Turani,Veysel Günay,Atilla Atar,Habib Aydoğdu,Ekrem Kahraman,İbrahim Çiftçioğlu,Braun Vega....bunlar için google da kısa bir süre yeterli olacaktır...)Bu sergilerden yaklaşık 180 eser kolleksiyona alındı ve bu eserler şu an sdü değişik birimlerinde kullanılmaktadır...
oktay köse 5 yıl önce
ayrıca bu alanda 7 yılda açılan sergiyi gezenlerin sayısı yaklaşık 12.000 kişi civarındadır,bunların 7 bin civarındaki izleyicisi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri oluştumaktadır.Bunun yanısıra oyuncak yapım kursu,dans,resim vb kurslar düzenlendi hafta sonları anaokulu öğrencilerine dönük sanat dersleri yapıldı...film müzik dinletilerini etkinlikten bile saymıyorum.kısaca takdiri okuyucularınıza bırakıyorum.
oktay köse 5 yıl önce
Kapatılmasına gelince bugün cemaat davasından tutuklu Memduh Oğuzun 'sarap içiliyor' Bahanesiyle kurumsallaşmasını tamamlayan ve her yıl yaklaşık 100 civarında başvuru alan ve ıspartanın tek kurumsal sanat alanını kendi ideolejilerine bir tehdit alanı olarak görmüş ve o günkü baro yönetiminin basiretsizliğinden de faydalanarak üniversitenin kullanımında daha 3 yılı varken elinden almıştır...keşke haberi yapmadan önce bizlerede sorsaydınız.
oktay köse 5 yıl önce
haberin umut veren tarafı ise il özel idaresinin tekrar kültür ve sanat için kullanılması yönündeki kararıdır ki ;sayın Mahmud Zadeoğlu'nun bilgisine ve bugüne kadar yaptığı işlere bakarak binanın hakkettiği şekilde kullanılcağına olan inancımdır...
ALİ POLAT 5 yıl önce
Devamlı teşekkür eder durumda kalınırsa yanlış yerlere teşekkür edilir. Ben de sandım Baromuza teşekkür etmişler. Baro oraya bir sürü emek ve para verdi.Ali Beyin ne katkısı oldu anlayamadım. O tahsisatın yapıldığında o yoktu bile. Parası olan tepeden mevki makam sahibi oluyor ama hakkıyla makamını elde edenler de bu makamları temsil ettiği insanları düşünerek her kişiye teşekkür etmemeli. Burada teşekkür etme de bir terslik var.
ALİ POLAT 5 yıl önce
Devamlı teşekkür eder durumda kalınırsa yanlış yerlere teşekkür edilir. Ben de sandım Baromuza teşekkür etmişler. Baro oraya bir sürü emek ve para verdi.Ali Beyin ne katkısı oldu anlayamadım. O tahsisatın yapıldığında o yoktu bile. Parası olan tepeden mevki makam sahibi oluyor ama hakkıyla makamını elde edenler de bu makamları temsil ettiği insanları düşünerek her kişiye teşekkür etmemeli. Burada teşekkür etme de bir terslik var.
Haber 32 5 yıl önce
...nasıl olsa yayınlamıyorsunuz yazmaya gerek yok
haber32 haber32
Sponsorlu Bağlantılar
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 05:17
Güneş 06:38
Öğle 12:56
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@