banner121

Süleyman Demirel Üniversitesi 21 Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 21 Personel Alacak. Başvuruya Dair Detaylar Haberimizde.

Isparta 29.10.2020, 12:50
Süleyman Demirel Üniversitesi 21 Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 1 Öğretim Elemanı, 14 Öğretim Görevlisi , 6 Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 21 personel Alacak.Başvuru şartları ise şöyle ;

1 Öğretim Eleman alımı için;

Üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:
1 - Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKUMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
2 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3 - Özgeçmiş
4 - Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
5 - Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6 - Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
7 - ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8 - Yabancı Dil Belgesi
9 - İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10 - Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için) 
11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi: 19.10.2020
Son Başvuru Tarihi: 02.11.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 06.11.2020
Sınav Giriş Tarihi: 09.11.2020
Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi: 12.11.2020

ÖNEMLİ NOTLAR:
1 - Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.
2 - Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır.
İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
7 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8 - İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9 - e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
 

S. N BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD/ASD/ PRG UNVANI DER. AD. ALES ALES PUAN
TÜRÜ
YAB. DİL ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU ADRESİ
1 Rektörlük (Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere.) Ögr. Gör. (Uyg. Birim) 1 1 70 EA/ SÖZ/ SAY 50 Girişimcilik veya uluslararası girişimcilik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla girişimcilik alanında en az 3 yıl deneyim sahibi
olmak.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Batı Yerleşkesi 32260 Çünür/ISPARTA

14 Araştırma Görevlisi Alımı İçin;

Üniversitemnin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öncelikli alan araştırma görevlisi alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:
1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Özgeçmiş
4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
7- ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8- Yabancı Dil Belgesi
9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru : 19.10.2020
Son Başvuru : 02.11.2020
Ön Değerlendirme : 06.11.2020
Sınav Giriş : 09.11.2020
Nihai Sonuç Açıklanma : 12.11.2020

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4- Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgesi ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
10- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
11- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
12-Bu kadrolara atamalar 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.
 

S.N Birimi Bölümü ABD/ASD/PRG Unvanı Der. Ad. ALES
Puan Türü
ALES Yab. Dil Özel Şartlar
1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Arş. Gör. (Öncelikli Alan) 4 1 Eşit Ağırlık 70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
2 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. (Öncelikli Alan) 4 1 Eşit Ağırlık 70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
3 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Arş. Gör. (Öncelikli Alan) 4 1 Eşit Ağırlık 70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
4 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arş. Gör. (Öncelikli Alan) 4 1 Eşit Ağırlık 70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
5 Hukuk
Fakültesi
Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Arş. Gör.
(Öncelikli Alan)
4 2 Eşit
Ağırlık
70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
6 Hukuk
Fakültesi
Kamu Hukuku İdare Hukuku Arş. Gör.
(Öncelikli Alan)
4 1 Eşit
Ağırlık
70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
7 Hukuk
Fakültesi
Kamu Hukuku İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Arş. Gör.
(Öncelikli Alan)
4 2 Eşit
Ağırlık
70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
8 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Mali Hukuk Arş. Gör. (Öncelikli Alan) 4 1 Eşit Ağırlık 70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
9 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Arş. Gör. (Öncelikli Alan) 4 1 Eşit Ağırlık 70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
10 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Arş. Gör. (Öncelikli Alan) 4 1 Eşit Ağırlık 70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
11 Hukuk
Fakültesi
Özel Hukuk Milletlerarası
Özel Hukuk
Arş. Gör.
(Öncelikli Alan)
4 1 Eşit
Ağırlık
70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
12 Hukuk
Fakültesi
Özel Hukuk Ticaret Hukuku Arş. Gör.
(Öncelikli Alan)
4 1 Eşit
Ağırlık
70 50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

6 Öğretim Üyesi İçin ;

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına  başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.
Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir. 
İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartlan taşıyor olması gerekmektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 

S.N Birimi Bölümü ABD/ASD/PRG Unvanı Der. Ad. Niteliği
1 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Profesör 1 1 Roma dönemi eserleri konusunda çalışma yapmış olmak.
2 Fen Edebiyat
Fakültesi
Arkeoloji Klasik Arkeoloji Profesör 1 1 Arkaik dönem eserleri konusunda çalışma yapmış olmak.
3 Fen Edebiyat
Fakültesi
Arkeoloji Klasik Arkeoloji Profesör 1 1 Pisidia bölgesi üzerine çalışma yapmış olmak.
4 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Muhasebe ve
Finansman
Doçent 1 1 Muhasebe eğitimi ve e-muhasebe uygulamaları konularında çalışma
yapmış olmak.
5 Sivil Havacılık
Yüksekokulu
Havacılık Elektrik ve
Elektroniği
Havacılık Elektrik ve
Elektroniği
Doktor
Öğretim Üyesi
1 1 Aerodinamikte karşılaşılan kesirli denklemlerin çözümleri üzerine
çalışma yapmış olmak.
6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 *** Hemostatik ajanlar ile ilgili çalışma yapmış olmak.
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
Sponsorlu Bağlantılar
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 23 Temmuz 2021
İmsak 04:07
Güneş 05:47
Öğle 13:09
İkindi 17:00
Akşam 20:22
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@