banner121

Turizm potansiyelini harekete geçirecek çalıştay

Turizm potansiyelini harekete geçirecek çalıştay

Isparta 21.11.2016, 16:01 21.11.2016, 16:23
Turizm potansiyelini harekete geçirecek çalıştay
Turizm potansiyelini harekete geçirecek çalıştay

Turizmde TÜRSAB sinerjisi

TÜRSAB’dan turizme destek sözü

Isparta Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde ‘Davraz Turizm Çalıştayı’ gerçekleştirildi. 3 günlük çalıştay programında Davraz Dağı, Barla, Eğirdir, Yalvaç, Güneykent ile Psidia ve Sagalassos antik kentlerini de gezen İstanbul ve Kapadokya bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinden TÜRSAB üyesi 45 acenta yetkilisi, çalışma gruplarında da beyin fırtınasına katıldı. Çalışma grupları, mevcut durumu, potansiyeli, altyapı ihtiyaçları, sorunlar ve çözüm önerilerini belirledi. Turizm stratejisi ve eylem planının önemine dikkat çeken çalışma gruplarının tespitlerinde yapılması gerekenlerin başında tanıtım, kurumlar arası koordinasyon ve alanında uzman rehber eksikliğinin giderilmesi geldi. TÜRSAB Yönetimi, diğer acentalara da örnek olabilecek Türkiye’nin tur sayıları ve reklam çalışmaları ile önde gelen 5-6 acenta yetkilisi ile yerel paydaşları biraraya getirerek tur programları oluşturmasını sağlayacak ve turizm sektöründe uygulamalı eğitimler için de destek verecek. 

Isparta ve bölgenin tanıtılması ve turizm potansiyelinin harekete geçirilip tur programlarında yeralması hedefiyle gerçekleştirilen Davraz Turizm Çalıştay programıyla önemli bir adım atıldı. Çalıştayın Isparta Barida Hotels’deki açılış toplantısına Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta milletvekili Sait Yüce, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof.Dr İlker Çarıkçı, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, TÜRSAB Yönetim Kurulu ve komitelerinin üyeleri, TÜRSAB üyesi seyahat acentaları ile Isparta ili turizm sektörü temsilcileri, akademisyenler, belediye başkanları, daire müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştay, Isparta’nın sahip olduğu alternatif turizm zenginliği, potansiyelin tanıtımının önemine vurgu yapılan konuşmaların ardından 4 ana konu başlığında çalışma grupları gün boyu sürdü. 

ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÖNERİLER

SDÜ’lü akademisyenlerin moderatörlüklerinde ‘Davraz Spor Turizmi’,  ‘Isparta Agro Turizm’, ‘Isparta Kültür ve İnanç Turizmi’ ve ‘Isparta Yöresi Sürdürülebilir Doğa Tabanlı (Temelli) Turizm’ konu başlıklı 4 çalışma grubu; Isparta ve bölgesi için analiz, tespit ve sorun-çözüm önerilerini kapanış toplantısında sundu. Grupların sunumlarında; bilgilendirme ve tanıtım yetersizliği, ilgili kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon eksikliği ile yerel rehber olmaması dikkat çekti. Öneriler de; inanç, kültür, gastronomi ve agro turizm uygulamaları birbiri ile entegre paketler haline getirilip sunulması, konaklama ve yiyecek-işletmesi yatırımlarının gerçekleştirilmesi, hedef kitlenin analizinin yapılıp acentalara tanıtım yapılırken sosyal medya ağlarının aktif kullanılması, bölge tanıtımı için yarı maraton koşusu gibi etkinliklerin düzenlenmesi, turizmle ilgili bölgede gerçekleştirilecek uygulamalarda akademik eğitim kaynaklarının yanı sıra uygulamalı eğitimler için de TÜRSAB'dan destek alınması, TKDK tarafından sunulan hibelerin etkin bir şekilde duyurulup kullanılması sağlanması ile tüm kurumların tam destek verdiği genel bir turizm stratejisi ile eylem planının önemine dikkat çekildi. 

SLOGAN VE YENİ TEMALAR

Prof.Dr Cem Çetin’in moderatörlüğündeki Davraz Spor Turizmi Çalışma Grubu, diğer çalışma grupları gibi ihtiyaç ve sorun analizi yaparak hedefler, yapılacak eylemler ile sorumlu olacak kuruluşları belirledi. Grup; Davraz için yapılması gerekenleri tanıtım için slogan belirlenmeli, kayak öğrenmenin yanısıra yeni temalar oluşturulmalı, yüksek irtifa performans analiz ve uygulama ile sporcu merkezi kurulması ve yönetim birimi oluşturulması olarak sıralandı.

Gül, lavanta ve kiraz çiçeği gibi turizm etkinliklerini Doç.Dr. Şirvan Şen Demir’in moderatörlüğünde ele alan Isparta Agro Turizm Çalışma Grubu da, kurumlar, işletmeler ve acentalar arasında iletişimi sağlayacak Bilgilendirme Komisyonu’nun kurulması, konaklama için yerel işletmelerin aile pansiyonculuğunun yayılması, yöre halkının teşviklerle yönlendirilmesi, yerel acentaların sayısının arttırılması, turizm türüyle ilgili yerel rehberlerin bilgilendirme yapmasının önemine dikkat çekti. Agro Turizm Çalışma Grubu, ulaşımda avantajların daha iyi değerlendirilmesi, beldelerin yollarının iyileştirilmesi ve güzergah bilgilendirici levhalar olması, film ve dizilere beldelerin mekan olabilmesi, gül ve lavanta hasatları başlarken medyanın davet edilip ulusal basında yeralınması, yöre halkının turizm işletmeciliğine özendirilip girişimci olarak yetiştirilmeleri, 2-3 gün konaklama sağlayacak terapi, hamam, gül ve lavanta yetiştiriciliği gibi aktivitelerin çeşitlendirilmesi önerilerinde bulundu. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TABANLI TURİZM

Isparta Yöresi Sürdürülebilir Doğa Tabanlı (Temelli) Turizm Çalışma Grubu da, doğal alanları ve çevreyi koruyabilmek, gelecek nesillerin de yaralanabilmesi adına devamlılığını sağlamak için gerekli ölçüde bu kaynaklardan faydalanmak ve kullanımları yönetmek sürdürülebilir doğal alan yönetimini gerektiğine dikkat çekti. Prof.Dr. Atila Gül’ün moderatörlüğündeki çalışma grubu, doğa tabanlı turizmin sürdürülebilir geliştirilmesinde yapılacakları “Kaynak değerlerin öncelikle korunması ile kontrollü ve sınırlı düzeyde kullanımını sağlamak, sorumluluk almak ve sahiplenmek, doğadaki döngü ve işleyişin farkına varmak ve bilinçlendirmek, disiplinler arası bir çalışmayı başarmak, katılımcılık ve temsil etmeyi gerçekleştirmek, yöre insanlarının katılımını sağlamak, paydaşlar arasında iletişim ve sinerji oluşturmak, bütüncül planlama/tasarım projelerini yapmak, yönetim kararları anlaşılabilir ve uygulanabilir olmak ile yönetişim, kontrol ve izleme organizasyonunu sağlamak” diye özetledi. 

Isparta Kültür ve İnanç Turizmi çalışma grubu da, Yrd.Doç.Dr. Ömer Akgün Tekin’in moderatörlüğünde Barla, Yalvaç ve Demokrasi Müzesi gibi turizm değerlerini ele aldı.  Sorunlar ve eylem planıyla çözüm önerilerini belirleyen grup da, inanç ve kültür turizminin birlikte ele alınmasının önemine işaret ederken, kültürel ürünlerin biraraya getirilmesi, konaklama ve yiyecek-içecek altyapısının geliştirilmesi, aile pansiyonculuğunun gelişmesi için TÜRSAB Ev Komitesi’nin ve TKDK gibi kurumların desteklerinden eşgüdüm halinde yararlanılabilmesi için teşvikler konusunda bilgilenmenin sağlanması gerekliliğini ifade etti. 

BÜYÜK ACENTALAR İLE PROGRAM TOPLANTISI 

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, kapanış toplantısında “Isparta ve bölgemiz için baya güzel ödev çıktı ortaya. Hakikaten Isparta turizmi konusunda çok sayıda şey olduğunu gördük. Bütün bunlar inanıyorum ki ilgili kurumlarca hızlı bir biçimde yerine getirilecektir. Ve tabi bizim ziyareti yapıp çalıştaya katılmakla görevimiz bitmiyor” dedi.

TÜRSAB’ın çalışmalarla ilgili takibini yapmayı sürdüreceğini ve iç turizme katılan vatandaş sayısının artarak 8 milyona yaklaştığına dikkat çeken Gürcün, “Uzun vadeli çalışmalardan önce ilk etapta yapabileceğimiz bazı şeyler var. El değmemiş bölgeleri bir ürün haline getirip, yeni programlarla tüketicilerin hizmetine sunması konusunda çok büyük imkanlar sunuyor Isparta ve çevresi. Döner dönmez marka olmuş yaptığı sayılar itibariyle tüketicinin kabul gördüğü çok fazla ilan veren 5-6 tur operatörümüzün program hazırlayan arkadaşlarımıza bu bölgeyle ilgili yeni programlar hazırlamasını ve TÜRSAB olarak devreye girip programlarına bölgeyi almalarını sağlayacağız. Onları takiben inanın diğer acentalar da programları satmaya başlıyor ve o bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bunun pek çok örneği var. TÜRSAB olarak desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Bugünkü çalışma gelecekte turizmde payını artıracaktır. Hiçbir zaman durmamak gerekiyor, ne kadar zor ve çok sorun olursa olsun çalışmaya devam” dedi.

Çalıştayın kapanış toplantısındaki konuşmasında Isparta Valisi Şehmus Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu ile üye acentelere teşekkür etti.  Çalıştayın çok faydalı olduğuinu ve ilk başlangıç adımı atıldığını belirten Vali Günaydın, şöyle devam etti: 

“Önceki turizm adına yapılan çalışmalara katkı verenlere de teşekkür ediyorum. Durmak yok yeni yeni destinasyonlar oluşturmak için sürekli çalışmak zorundayız. Çünkü turizm dinamik bir sektör. Sürekli aynı ürünü satamazsınız. Bu ürünün kalitesinde değişiklik yapacaksınız, aromasında bir değişiklik yapacaksınız. Bir değişiklik yapmadan o ürünü insanlara satma imkanınız çok kısıtlı. TÜRSAB’ın yönetim kurulu üyelerine, komite başkanları ile üyelerine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sizlerden istediğimiz yardımı esirgemeden yerine getiriyorsunuz. İlimizde çalışma gruplarımız çok güzel konulara temas etmişler. Ne yapılacağını ve neler yapmamız gerektiğini belirtmişler. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Gül, lavanta turizmimiz, doğa turizmimiz ve bunun yanında sahip olduğumuz diğer enstrümanlarımız turizmimizi geliştirmesi için bize fırsatlar sunacak.” 

İNCELEME GEZİLERİ 

3 günlük çalıştay programına katılan TÜRSAB’ın Yönetim Kurulu, komite başkanları ile üyeleri ve bağlı acentalardan oluşan 45 kişilik heyet, Davraz Dağı, Barla, Eğirdir, Yalvaç, Güneykent ile Psidia ve Sagalassos antik kentlerini de gezdi. İstanbul ve Kapadokya bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinden TÜRSAB heyeti, Davraz Dağı’na çıkarak tesisler, telsiyejler ve pistlerle ilgili incelemede bulundu. TÜRSAB heyeti, ilk gezilerini Davraz, Eğirdir, Barla ve Yalvaç’a yaptı. Davraz’ın diğer kayak merkezlerine göre pistlerin kuzeyde olması, hava koşullarının tipi, fırtına ve benzeri olumsuzlukları barındırmadığını, pistlerin alternatifli olması gibi avantajlara sahip olduğunu söyleyen TÜRSAB heyet üyeleri, Eğirdir Gölü’nü, Psidia Antik Kenti ile Yalvaç Müzesi ve tarihi konaklarını gezdi. 

Programın son günü de sabah aynı lokasyon içindeki Burdur’un Ağlasun İlçesi’ndeki Sagalassos Antik Kenti’ni gezen TÜRSAB heyeti, Isparta’nın Güneykent Beldesi’ne geçti.

Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün’ün karşıladığı ve gezi sırasında bilgilendirdiği TÜRSAB heyeti, kadınların açıp pişirdiği saç böreği, pişi, lokul, gül reçeli, pekmez gibi yöresel tatlardan oluşan öğle yemeğinin ardından turistleri taşıyan traktör römorkuyla beldeyi gezdi. Gül turizmi potansiyeli, gül suyunun ve yağının çıkarılması, gül festivali ve Gülevi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi alan TÜRSAB heyeti, Güneykent Meydanı’nda toplu fotoğraf çekildikten sonra dönüş için havalimanına gitti.

 
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
Sponsorlu Bağlantılar
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 25 Eylül 2021
İmsak 05:17
Güneş 06:38
Öğle 12:56
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@