Bayram AYGÜN
Bayram AYGÜN
Yazarın Makaleleri
Osmanlı Isparta' sının Güzelliği
     Komşu’ dan gelen sese bakın..    Isparta’ dan (1924’de Lozan Barış Anlaşması gereği) Yunaistan’ ın Selanik, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe, Yenice-i Vardar, Vodina, Kozana,...
Boli Ana
  'Boli Ana..” Kafasında Müslümanlıkla Hıristiyanlığı birleştirmiş, II.Abdülhamid Han ödüllü bir Ispartalı  iş kadınını gören Isparta çocukları kendisine 'Boli Ana” derlerdi.. 1880'lerin Isparta'daki...
Tarihin İçinden Gelen Ispartalılar Hasan Büyükçam
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:03 100 yıllık tarihin içinden süzülüp gelen, halıcılığı unutturmayan bir Isparta sevdalısı Hasan Büyükçam Büyükçam ailesi, tarihi dönemlerde çok şehit vermiş çok şehitli bir halıcı ailedir. 92 yıllık...
Isparta’nın bölgesi: Öküzbattı’nın gizemi...
Isparta'nın tarihi ilk yerleşim yerlerinden birisi Öküzbattı  olduğunu Türk ve Yunan tarihi kaynaklarından öğreniyoruz. Ispartalı, Yunanistan da oturan torunlardan tarihçi İşadamı Haci Hıristo Delibaş, Barla Rum torunu Minas Küfüncüoğlu'...
Isparta’nın bölgesi: Öküzbattı’nın gizemi...
Isparta'nın tarihi ilk yerleşim yerlerinden birisi Öküzbattı  olduğunu Türk ve Yunan tarihi kaynaklarından öğreniyoruz. Ispartalı, Yunanistan da oturan torunlardan tarihçi İşadamı Haci Hıristo Delibaş, Barla Rum torunu Minas Küfüncüoğlu'...
Osmanlı Ispartası’nda Pazarlar
1910' lu yıllarında; Isparta Belediye Başkanı, Pazar ağalığı, Ticaret Odası Başkan aynı kişidir. Şimdi de sülalesinin Isparta da yaşadığı bilinen Arapzade' dir. Isparta pazarlarının tam anlamıyla kontrolünü sağlar. Isparta...
Başkaları’nın Et Politikaları
Avustralya şehirlerinde yenilebilecek, sofralık etin kg' ı 13-25 tl. Dünyanın en ucuz, organik denilen cinsten bir et üretimi var. Uçsuz bucaksız Avustralya Kıt'asının düz çayırlıklarında serbestçe otlayan, keyifli hayvanlar sitressiz...
Osmanlı Ispartası’nda Faiz Sarmalı..                 
Osmanlı idaresinde hazırladığı İslamî Ceza Hukuku kanunnameleriyle  bilinen  Mehmed Ebussuud Efendi'nin nin adını duymuşsunuzdur. Kitaplaından Kanunname-i Ali Osmanî, Öşür vergisi hakkında 'Risale-i Öşür 'kanun...
Osmanlı Ispartasındaki Hanların güzelliği
Osmanlı Isparta'sı 1868' in Mart ayını yeni valisi (Mutasarrıf) Bosna' lı Hafız Rıdvan Paşa ile girmenin mutluluğunu yaşar.  Valisi bulunduğu Isparta' sını tanımak için önce Isparta hanlarını dolaşarak işe başlar.. ...
Kurtar bizi Osmanlı Hanedanı Közcü
Türkiye'miz kökenli bir İnşaat şirketi tarafından Türk devletlerinden Kazakistan'ın başkenti Astana'  nın tam merkezine dünyanın on katlı bir Türk müzesi inşaa etmişler. Gez- gez bitmiyor. Türk atalarımızın on bin...