Bayram AYGÜN
Bayram AYGÜN
Yazarın Makaleleri
Isparta’nın ilk şirketinde dolandırıcılık
Osmanlı Ispartası' nın ilk şirketi olma özelliğini taşyan, Vali Zihni Paşa tarafından açılan Isparta Hali Şirketi Osmanlı' nın en büyük şirketlerinden biriydi. 1892' lerde Isparta köylerinde kasabalarında, yönetim şekliyle...
Yürek Sektesi..
Yürekdede 1867' li Osmanlı Ispartası' nın ilgi çeken hayırsever yurttaşlarındandır. Isparta Emre mahallesinden. Isparta Rum cemaatinden olup; sesas adı Stavro'dur. İki kızını, eşini hastalıktan kaybeder.Sonra kelime- i şehadet...
Osmanlı Ispartası’nda Üç Aylar...
Osmanlı Ispartası' nda üç aylara çok önem verilirdi. Özellikle memleket savaş içinde bile olsa üç ayların başlangıç günleri bir bayram havasında geçerdi. Kutsal üç aylar boyunca zengin ve fakirlerin aynı duyguları yaşaması, aynı...
Isparta Osmanlısı’nın bir bayramı
Sultan Mehmet Reşat V. Mehmet tahta çıkar. Kısmi hürriyet ve demokrasi anlamına gelen Meşrutiyet idaresinin ilk padişahı onuruna törenler, şenlikler Ispartada da yapılır. 27 Nisan 1909. Osmanlı eyaletlerinde, şehirllerinde yaşayanlar bir özgürlük...
1840’lı Isparta’sının Gül Develeri
1840'ların Osmanlı Ispartası' nda yardımseverlikleriyle ünlü, çevreli, lafları tutulan, Müslim (Müslüman), Ermeni ve Rum cemaatindeki insanlardan da saygı gören, 2 kişinin parmak ları kadar saygın kişileri vardı. Bu kişilikler...
1. Isparta Kitap Fuarının Ardından
Isparta Belediyesi'nin Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlediği, Isparta'mız için çok faydalı görülen, 1.Isparta Kitap Fuarı  başarıyla tamamlandığını uzaklardan takip ettim. Katılamadığım için çok üzüldüm. 'Osmanlı'...
Yorganını yanında taşıyan Vali
1856' da Osmanlı Sarayı Isparta sancağına Kaymakam Hasan Rüştü efendi ad-lakaplı mutasarrıf- vali atar. Oldukça yaşlıdır. Hukuki kurallara, dini emirlere sıkı sıkıya bağlıdır..Mevlevî cemaatine bağlıdır..Isparta'ya gelir...
Isparta Şadiye Buk’ası..
(Osmanlı Ispartası' nda Akıl-Ruh Merkezi) Isparta Barla'lı Rum torunlarından Selanikte oturan Minas Küfeoğlu'na, Atina Neo Ionia' da oturan Haci Hıristo Delibaş'a, Eğirdir Nis adası Rumtorun Prof. Andon Kozancı oğlu '...
Gönen’li Bayan’nın Yardımseverliliği
10 Haziran 1849 günü Isparta Sancağı' nın Gönen Kazası' nda gurur verici bir olay geçer. Isparta' mızın ilçesi Gönen de geçen olayı anlatmadan önce bir görüşümü sizlerle paylaş mak istiyorum.                                                                                                                                         ...
Başkan Ziya Bey’in Işığı
Malumunuzdur:  Ziya kelimesinin eş anlamı 'aydınlık”, 'Işık” demektir. Isparta Belediye Başkanı Ziya Günaydın son günlerde ismine yakışan bir hizmeti saygıdeğer Ispartalıların hizmetine sundu.        ...
Sürgün Aliki..
Isparta-Karamanlıca Rumca' sında Aliki adının anlamı 'dürüst” insan demektir. Aliki ile ilgili bir anıyı geçen yılki Yunanistan ziyaretimizde Ispartalı Rum torunlardan dinle miştim. Anıyı anlatmadan önce Isparta Rumları'...
Kurtar bizi Osmanlı Hanedanı Közcü
Türkiye'miz kökenli bir İnşaat şirketi tarafından Türk devletlerinden Kazakistan'ın başkenti Astana'  nın tam merkezine dünyanın on katlı bir Türk müzesi inşaa etmişler. Gez- gez bitmiyor. Türk atalarımızın on bin...
Osmanlı Ispartasındaki Hanların güzelliği
Osmanlı Isparta'sı 1868' in Mart ayını yeni valisi (Mutasarrıf) Bosna' lı Hafız Rıdvan Paşa ile girmenin mutluluğunu yaşar.  Valisi bulunduğu Isparta' sını tanımak için önce Isparta hanlarını dolaşarak işe başlar.. ...
Osmanlı Ispartası’nda Faiz Sarmalı..                 
Osmanlı idaresinde hazırladığı İslamî Ceza Hukuku kanunnameleriyle  bilinen  Mehmed Ebussuud Efendi'nin nin adını duymuşsunuzdur. Kitaplaından Kanunname-i Ali Osmanî, Öşür vergisi hakkında 'Risale-i Öşür 'kanun...
Başkaları’nın Et Politikaları
Avustralya şehirlerinde yenilebilecek, sofralık etin kg' ı 13-25 tl. Dünyanın en ucuz, organik denilen cinsten bir et üretimi var. Uçsuz bucaksız Avustralya Kıt'asının düz çayırlıklarında serbestçe otlayan, keyifli hayvanlar sitressiz...
Osmanlı Ispartası’nda Pazarlar
1910' lu yıllarında; Isparta Belediye Başkanı, Pazar ağalığı, Ticaret Odası Başkan aynı kişidir. Şimdi de sülalesinin Isparta da yaşadığı bilinen Arapzade' dir. Isparta pazarlarının tam anlamıyla kontrolünü sağlar. Isparta...
Isparta’nın bölgesi: Öküzbattı’nın gizemi...
Isparta'nın tarihi ilk yerleşim yerlerinden birisi Öküzbattı  olduğunu Türk ve Yunan tarihi kaynaklarından öğreniyoruz. Ispartalı, Yunanistan da oturan torunlardan tarihçi İşadamı Haci Hıristo Delibaş, Barla Rum torunu Minas Küfüncüoğlu'...
Isparta’nın bölgesi: Öküzbattı’nın gizemi...
Isparta'nın tarihi ilk yerleşim yerlerinden birisi Öküzbattı  olduğunu Türk ve Yunan tarihi kaynaklarından öğreniyoruz. Ispartalı, Yunanistan da oturan torunlardan tarihçi İşadamı Haci Hıristo Delibaş, Barla Rum torunu Minas Küfüncüoğlu'...
Tarihin İçinden Gelen Ispartalılar Hasan Büyükçam
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:03 100 yıllık tarihin içinden süzülüp gelen, halıcılığı unutturmayan bir Isparta sevdalısı Hasan Büyükçam Büyükçam ailesi, tarihi dönemlerde çok şehit vermiş çok şehitli bir halıcı ailedir. 92 yıllık...
Boli Ana
  'Boli Ana..” Kafasında Müslümanlıkla Hıristiyanlığı birleştirmiş, II.Abdülhamid Han ödüllü bir Ispartalı  iş kadınını gören Isparta çocukları kendisine 'Boli Ana” derlerdi.. 1880'lerin Isparta'daki...
Osmanlı Isparta' sının Güzelliği
     Komşu’ dan gelen sese bakın..    Isparta’ dan (1924’de Lozan Barış Anlaşması gereği) Yunaistan’ ın Selanik, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe, Yenice-i Vardar, Vodina, Kozana,...