Bayram AYGÜN
Bayram AYGÜN
Yazarın Makaleleri
Osmanlı Isparta' sının Güzelliği
     Komşu’ dan gelen sese bakın..    Isparta’ dan (1924’de Lozan Barış Anlaşması gereği) Yunaistan’ ın Selanik, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe, Yenice-i Vardar, Vodina, Kozana,...
Boli Ana
  'Boli Ana..” Kafasında Müslümanlıkla Hıristiyanlığı birleştirmiş, II.Abdülhamid Han ödüllü bir Ispartalı  iş kadınını gören Isparta çocukları kendisine 'Boli Ana” derlerdi.. 1880'lerin Isparta'daki...
Tarihin İçinden Gelen Ispartalılar Hasan Büyükçam
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:03 100 yıllık tarihin içinden süzülüp gelen, halıcılığı unutturmayan bir Isparta sevdalısı Hasan Büyükçam Büyükçam ailesi, tarihi dönemlerde çok şehit vermiş çok şehitli bir halıcı ailedir. 92 yıllık...
Isparta’nın bölgesi: Öküzbattı’nın gizemi...
Isparta'nın tarihi ilk yerleşim yerlerinden birisi Öküzbattı  olduğunu Türk ve Yunan tarihi kaynaklarından öğreniyoruz. Ispartalı, Yunanistan da oturan torunlardan tarihçi İşadamı Haci Hıristo Delibaş, Barla Rum torunu Minas Küfüncüoğlu'...
Isparta’nın bölgesi: Öküzbattı’nın gizemi...
Isparta'nın tarihi ilk yerleşim yerlerinden birisi Öküzbattı  olduğunu Türk ve Yunan tarihi kaynaklarından öğreniyoruz. Ispartalı, Yunanistan da oturan torunlardan tarihçi İşadamı Haci Hıristo Delibaş, Barla Rum torunu Minas Küfüncüoğlu'...