01.09.2019, 23:39

Şiddeti Feministler Önleyebilir mi?

Allah insanları yaratıp deistlerin öne sürdüğü gibi başıboş bırakıp kenara çekilmemiştir. Zulüm ve bozgunculuk yapmamaları için insanlar arasındaki ilişkileri, ibadetleri, ahlakı, evlilikten, boşanmaya, ölümden mirasa pek çok konuyu teferruatıyla Kuran'da belirtmiştir. Bu hükümlerin 1400 yıl öncesi putperest bir kavmin ıslahıyla sınırlı tutmak, bugün Batı hukukunun daha üstün özelliklerle donatılmış olduğunu iddia etmek, yaratılmış aciz insanların yaratıcıdan çok daha kapsamlı, makul ve uygulanabilir hükümler koyduğunu savunmak demektir.

Aristo, kadınları tabiatın bir garabeti olarak görmekte ancak öldüğünde, ilk eşinin yanına gömülmeyi vasiyet etmektedir... Dostoyevski, kadınların kararlarına çok güvenmez:"Evlenme ve boşanma işi kadınların elinde olsaydı bir tek nikah sağlam kalmazdı." der. Tolstoy "Bir erkeğin zeki bir kadından başka birşeye ihtiyacı yoktur." sözüyle kadınları yüceltir. Şair Mehmet Akif, Safahat'ında ‚"Meyhane" ,"Mahalle Kahvesi" ve "Köse İmam" şiirlerinde içki ve kumar bağımlılıkları olan erkeklerin eşlerine şiddet uyguladığını, boşadığını yahut ikinci eş alarak onları mutsuz ettiğini anlatır.

Allah'ın ayetlerinin, delillerinin ve Peygamberimiz(sav)'in ahlakının anlatılması, benimsenmesi, uygulanabilmesi yolunda bir gayretimiz varsa ne ala. Bu çabanın lüzumsuz ve imkansız olduğunu düşündüğümüz an LGBT'den uyuşturucuya, alkole, sapkınlığa teslim edilen bir toplumda kendi neslimizin sonunu da teslimiyet içerisinde beklemek durumundayız demektir.

Bugün "Kadın cinayeti" olarak sunulan ancak hakikatte "erkek, çocuk, yaşlı, hayvan" pek çok canlının taciz, şiddet ve öldürülmesindeki artış herkesin malumu. Şiddet ve tacizlerin diziler, medya ve sosyal medya yoluyla özendirilmesi, alkol ve uyuşturucu kullanan bireylerin aile içerisinde ölümcül darp ve yaralanmalara sebep olduğu bilinmesine rağmen göz ardı edilmekte. Alkol ve fuhuş serbestken tecavüzcülerin ve katillerin canı da idam yasağıyla teminat altındayken zayıfları bozgunculardan korumak çok güçtür.

Sorun yalnızca şiddet değil, şiddete tepkisiz kalmak, şahit olmamak için kaçmak, zulme sağır, dilsiz, kör kalmak. Acıyı, kanı ve ölümü izlemeye alışmak. Öyle ki acı çeken birini görünce o acıyı dindirmeyi hiç düşünmeden belgesel çeken kameraman iştahıyla telefonlara sarılmak...

Bir markette, erkek çalışan kız çalışanı yerlerde tekmeleyerek döverken müşteriler dışarıya kaçıyor, kimse o genci etkisiz hale getirmiyor, haddini bildirmiyorlarsa zayıfın hukukunu savunacak halk yok olmuş, yalnızca kendi can ve mal emniyetini düşünen, egoist, zavallı, dünyevi bir toplum varlığını sürdürmekte demektir.

Şiddetten çocuklarımızı uzak tutmak istediğimizi tekrarlarız her defasında. Ancak çağdaş, modern kesim karşıt görüşte olanlara "yobaz, bidon, çomar" ifadeleriyle saldırırken muhafazakar diye tanımladığımız kitle de farklı düşünenlere "kafir, münafık, hain" diyerek karşılık veriyor.

“İnanan erkeklerle inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.” (Tövbe, 71) ayetinden bahsettik mi hiç gençlerimize. Ve "Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. (Hucurat, 13)'ı hatırlattık mı?

Onlara mütemadiyen bir kaç satır Allah(c.c) kelamı okumak, Peygamberimiz'in (sav) ahlakını, merhametini öğretmek yerine linç kültürünü miras olarak bırakıyoruz. İşte tam da bu yüzden bizim yaşadığımız İslam onlara hiç de cazip gelmiyor...

Gözü morartılan, yaralanan, çocuklarının gözü önünde öldürülen insanların sayıları artarken toplumun şiddet gösteren erkek ya da kadını dışladığına, samimi olarak tepki gösterdiğine hiç şahit olmadık. Laik yahut muhafazakar kimseler, zulmeden bile olsa güçlü olanın yanında durmayı kendisi için daha garantili görüyor.

Buradaki samimiyetsizlik ve riyakarlık bir yana feminizm bir annenin vahşice öldürülmesini bile kendi ideolojisine malzeme yaparak Türkiye'nin, yani Doğu medeniyetinin dininin, İslam'ın, kadınların dövülmesine ve öldürülmesine cevaz verdiği yaygarasını kopartarak Batı'nın laik ideolojisindeki kutsal kadının(!) hiç bir zaman ezilmediğini empoze etmektedir.

Günümüz Türkiye'sinin mevcut hukuku Batılı temellere dayanırken her olumsuzlukta İslamcıları sorumlu tutmak abesle iştigal. Unutmayalım ki Batı, her devirde bir meta gibi sömürdüğü kadınlarla birlikte işgal ettiği topraklarda istismar ve işkence ettiği, öldürdüğü milyonlarca kadının canını hiçe saymakta beis görmemektedir...

Yorumlar (13)
Naif 3 ay önce
Saygideger Havva Hanım
Sizin bahsettiğiniz türde bir yaygara nerede koptu bilmek isterim. Benim bildiğim kadarıyla feministler, kadınlar oldurulmesin diye uğraş veriyorlar senelerdir. Üzerinde calistiklari, mücadele verdikleri bir konu hem de bütün toplumumuzu ilgilendiren bir konu hakkında konuşmalarını niçin ideolojilerine malzeme ediyorlar diye degerlendirdiniz hiç anlayamadım ve üzüldüm de. Kimseler konusmazken bu konu hakkında konusan ve çözüm isteyen insanlara hakszlik olmamış mı biraz? Saygılarımla
BUNLARMI DİNİN KAYNAĞI 2 ay önce
Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.

Buhari

Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen, aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.

Müslim, İman; İbn Mace, Fiten
selma cevap bekler 2 ay önce
Kadın okumasın,kadın şeytandır,cehennemin çoğunu kadınlar doldurur,namaz kılanın önünden kadın eşek domuz geçerse namaz bozulur diyen zihniyetle bir kez mücadele ettiğinizi ve bu kesimi eleştirdiğinizi hiç duymadım.Son olarak herifin biri çıktı kadınların 90 km den fazla araba kullanması haramdır dedi.Bu kişi sosyal doku vakfı başkanıymış.Bizler bu konuda ne dediniz sayın havva hanım
Afife 2 ay önce
4 mezhebin üçüne göre kadınların yüzünü açması haramdır.Hanefi Mezhebinde ise fitne zamanında yüzünü açması haramdır.Kadınlar okusun üniversitelere girsin derken,bu hükümleri koyanlara müctehit imam denmesi çelişkilerle dolu.Kadını köleleştirip sadece evine kapatan ve güneş yüzü bile görmesini istemeyen zihniyetler var.Önce bunlarla mücadele edin havva hanım.Afganistanda 2015 yılında bir sahte dinci mollanın kuran yaktı iftirası ile yakılıp öldürülen ferkunda yı sizler duydunuz mu acaba ?Bu olaylara kadınlar olarak tepki gösterdiniz mi ? Dinimizde kadını dövmenin ayete dayandığını iddia eden sahtekar din adamlarına bir şey dediniz mi ? Yanlış çeviriler ile uzaklaştırın kelimesini dövün olarak çeviren diyanete bir şey diyebildiniz mi ? Kadını bir meta olarak gören batıcı zihniyet ile kadını köle cinsellik aracı olarak gören dinci zihniyetin birbirinden asla farkı yoktur.
EL CEVAP 2 ay önce
( İmam Şarani, Uhudül Kübra ) " Bir hadise göre ashabı kiram karılarının pencere ve kapı aralıklarından dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin pencerelerini sıkı sıkıya kapatırlar, dışarıya bakanlara dayak atarlardı" ( İmam Gazali, İhyayı Ulumuddin 2/122) " Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur.
EL CEVAP 2 ay önce
“Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve kadın” (Buhari 76/53).
Selma 2 ay önce
Kadın okumasın,kadın şeytandır,cehennemin çoğunu kadınlar doldurur,namaz kılanın önünden kadın eşek domuz geçerse namaz bozulur diyen zihniyetle bir kez mücadele ettiğinizi ve bu kesimi eleştirdiğinizi hiç duymadım.Son olarak herifin biri çıktı kadınların 90 km den fazla araba kullanması haramdır dedi.Bu kişi sosyal doku vakfı başkanıymış.Bizler bu konuda ne dediniz sayın havva hanım
EL CEVAP BEKLERİZ 2 ay önce
Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim.

Tirmizi, Rada; Ebu Davud, Nikâh;
Ahmed b. Hanbel, Müsned; İbn Mace, Nikâh

Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.

İbni Hacer El Heytemi; Ahmed b. Hanbel, Müsned

Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.

Hafız Zehebi, Büyük Günahlar
İSLAMDA KADIN BU OLAMAZ 2 ay önce
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.

BuhariEy kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben, Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.

Müslim, İman; İbn Mace, Fiten
islam bu değil 2 ay önce
Bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.

Riyazus Salihin

Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.

Müslim, Salat; Tirmizi Salat; Ebu Davud, Salat

Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.

Ebu Davud, Tıb; Müslim, Selam; Buhari, Nikâh
meraklı 3 ay önce
Sondan ikinci paragrafa kadar çok iyi gidiyordunuz. Emeğinize sağlık yine de.
Gülfidan 3 ay önce
Katılıyorum.. Doğru tesbitler..
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
haber32 haber32
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 22 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:38
Öğle 12:49
İkindi 15:27
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü