banner121

Sporda Şiddet Tasarısı Yasalaştı

Sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye 01.04.2011, 06:17 01.04.2011, 07:34
Sporda Şiddet Tasarısı Yasalaştı
banner123

Sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
     Kanuna göre, ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.
     Çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için yer tahsis edilecek. Seyircilerin oturma yerleri numaralandırılacak, kapasitenin üzerinde ve biletsiz seyirci alınamayacak.
     ''Elektronik biletle'' maça girilebilecek. Bu amaçla elektronik kart oluşturulacak. Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyircinin, izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek. Stadyuma bu kart gösterilerek girilecek.
     Bilet organizasyonu ve seyircilerin spor alanlarına giriş ve çıkışlarına ilişkin denetim yetkisi federasyonlara ait olacak. Federasyonlar bu amaçla merkezi kontrol sistemi oluşturacak. Elektronik kart için alınan kişisel bilgiler federasyon bünyesindeki bir merkezi veri tabanında tutulacak. Veri tabanı Maliye ve İçişleri bakanlıklarının erişimine açık olacak. Elektronik kart ve biletlerin satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi satışlar ise ilgili federasyonlarca yapılacak. Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkili olacak. Federasyonlar bu yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilecek.
     Merkezi bilet pazarlamadan elde edilecek gelirler kulüplere ait olacak, bu gelirler, kamu kuruluşlarına ait alacaklar hariç, haczedilemeyecek.
     Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu düzenlemelere aykırı davrananların tespiti amacıyla gerekli teknik donanımlar kurulacak.
     Basketbol, voleybol ve hentbol dalları elektronik kart kapsamı dışında olacak.
     Spor kulüpleri, genel kollukla birlikte görev yapmak üzere, yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlisini, seyirci ve sporcuların sahadan ayrılacağı zamana kadar müsabakanın yapılacağı yerde bulunduracak ve spor alanının iç güvenliğini sağlayacak.
     Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, günlük harcırahın iki katı kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek. Bu harcırah, günlük 50-60 TL arasında değişecek.
     Özel güvenlik görevlileri ateşli silah taşıyamayacak. Spor kulüpleri, yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olarak belirleyecek.
     Spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemleri alacak.
    
     -ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNE AĞIR CEZA-
    
     Şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriliyor. Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek.
     Maçtan önce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza verilmeyecek. Suçun; kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyelerince, örgüt faaliyeti çerçevesinde, bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.
     Milli takımların veya milli sporcuların başarılı olmasını sağlamak amacıyla, spor kulüplerince kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde bu cezalar uygulanmayacak.
    
     -YASAK MADDELERLE İLE İLGİLİ CEZALAR-
    
     Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa silah, bulundurulması yasak olmayan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile alkollü içecekler sokulamayacak.
     Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek. Spor müsabakası öncesinde, esnasında, sonrasında, spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere geliş ve gidiş güzergahlarında taraftarların üzeri ve eşyası aranabilecek.
     Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek. Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
     Bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu nedenle maç düzeninin bozulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.
     Spor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkollü içecek sokan kişi, adli para cezasına çarptırılacak.
     Spor alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, adli para cezasına mahkum edilecek.
    
     -HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT-
    
     Hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunan taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın, 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.
     Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret edici söz ve davranışlarda bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçların, yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak.
     Bileti olmadan spor alanlarına giren kişi adli para cezasına mahkum edilecek.
     Maçlara girmesi yasaklanan kişi, maça biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.
     Spor alanlarına söz konusu düzenlemelere aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.
     Elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Maç için seyirci kabulüne başlanmasından tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Müsabakalarda meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü müteselsilen sorumlu olacak.
    

     -SEYİRDEN YASAKLANMA-
    
     Şiddet olaylarına karışan kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanmasını öngören ''seyirden yasaklanma'' uygulaması da getiriliyor.
     Kişinin, düzenlemede tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilecek.
     Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erecek. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilecek.
     Bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma başlatılan kişi, mahkeme tarafından karar verilinceye kadar tedbiren maçlara alınmayacak. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanlarına giremeyecek. Bu şekilde giren kişi dışarı çıkmamakta ısrar ederse zor kullanılarak dışarı çıkartılacak.
     Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu kulübün maçının yapılacağı gün, maçın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmak zorunda olacak.
    
     -ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLABİLECEK AÇIKLAMALAR-
    
     Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL idari para cezası verilecek. Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor alanlarına biletsiz ya da kapasitenin üstünde seyirci alan spor kulübüne verilecek cezanın alt limiti 5 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL olacak. Bu hüküm, profesyonel futbol ligi maçlarında uygulanacak.
     Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.
     Şiddeti teşvik edecek açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organı işleticisine 100 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.
     HSYK'nın görevlendireceği asliye ve ağır ceza mahkemeleri bu suçlara bakacak.
     En üst futbol liginde bulunan kulüpler bir yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar ise 3 yıl içinde maç biletlerini elektronik sistemde oluşturacak, kamera sistemini kuracak, ev sahibi ve misafir takımların bekletme odalarını oluşturacak.
     Devlet Bakanı Faruk Özak, tasarının kanunlaşmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, beden eğitim yüksek okullarından mezun olanların istihdam sorunlarını çözmek için çok sayıda tesis inşa ettiklerini söyledi. Özak, bu konuda başka formüller üzerinde de çalıştıklarını söyledi.
     Kanunun hayırlı olmasını dileyen Özak, ''Sporun birleştirici özelliğini burada da gördük. Spor tüm dünya milletlerini birbirine bağlayan sosyolojik bir olgu'' dedi.
    
     -GÖRÜŞMELERDEN-
    
     Temel yasa olarak görüşülen tasarının tümü ve bölümleri üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdiler.
     CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, çok hayırlı bir iş yapıldığını belirterek, yıllardır sporda şiddetten çok çekildiğini ifade etti.
     Konuya ilişkin olarak kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun raporu tamamlanmadan ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Arena stadyumunun açılışında protesto edildiği için'' yasa tasarısının apar topar görüşüldüğünü savunan Sevigen, eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın açılışta yaptığı konuşmada, Galatasaraylı yöneticilere hakaret ettiğini öne sürdü. Sevigen, ''Adnan Polat size yakınlaştı diye Galatasaray taraftarı onu gömdü'' diye konuştu.
     Komisyon adına konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, tasarının Erdoğan'a protesto nedeniyle apar topar görüşüldüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi. Köylü, tasarının olaydan önce Meclis'e geldiğini bildirdi.
     Tasarıyla, protestonun değil hakaretin cezalandırıldığını ifade eden Köylü, 2004 yılında çıkarılan yasanın iyi uygulanmaması nedeniyle tasarının gündeme geldiğini belirtti.
     Araştırma komisyonunun görüşlerinden yararlanıldığını kaydeden Köylü, ''Tasarıyla sporda şiddet önemli ölçüde önlenecektir'' dedi.
    
     -''HAKEMLER MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR''-
    
     AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, hakemlerin maçın kaderini etkilediklerini iddia ederek, ''Duyuyoruz, bu sene şu takım şampiyon olacak, diye'' görüşünü dile getirdi.
     Göktaş, Beşiktaş-Trabzonspor maçını yöneten hakeme 2 hafta maç verilmediğini söyledi.
     Trabzonspor'un ilk yarıyı 9 puan önde bitirdiğini anımsatan Göktaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın ''Trabzonspor'un penaltılarına bakmak lazım'' dediğini, ''bu demecin yettiğini'' ifade etti.
     Stadyumlarda ''protokol krizi'' yaşandığını belirten Göktaş, ''Komutan, genel müdür yeri'' diye milletvekillerinin oturdukları yerlerden kaldırıldıklarını kaydetti. Göktaş, ''Milletvekilinin yeri neresidir, bilinmesi lazım'' dedi.
     CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ''protokol krizi'' konusunda Göktaş'a hak verdiğini söyledi.
     Tüzün de araştırma komisyona raporunun tasarı hazırlanırken dikkate alınmadığını ifade ederek, ''Bu, Yüce Meclise saygısızlıktır'' dedi.
     MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, da araştırma komisyonu görüşlerinin dikkate alınmamasından yakındı.
     Tasarının yasalaşmasının ardından Başkanvekili Nevzat Pakdil, 5 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
-2°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 26 Ocak 2020
İmsak 06:36
Güneş 07:59
Öğle 13:15
İkindi 15:58
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 21 43
2. Real Madrid 20 43
3. Sevilla 21 38
4. Atletico Madrid 20 35
5. Valencia 21 34
6. Getafe 20 33
7. Villarreal 21 31
8. Athletic Bilbao 21 31
9. Real Sociedad 20 31
10. Osasuna 21 28
11. Real Betis 20 27
12. Granada 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Günün Karikatürü Tümü