banner121

ilan

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

İlan 24.12.2019, 14:05
ilan

T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2017/1713 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Isparta İl, Atabey İlçe, 108 Ada, 112 Parsel, HARMANÖREN Mahalle/Köy, Parselin dört tarafında hububat tarlası bulunmaktadır.Ada parsel tapuda tarla vasfındadır.Parsel içinde ekonomik değeri olan çok yıllık bitki örtüsü bulunmamakta olup,kıymet takdiri tarihi itibari ile toprak işlemesi yapılmış durumdadır.Arazi düz düze yakın meyillidir.Arazi killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir.Parsel Harmanören köyü yerleşim sahasına kuş uçuşu 850-900 metre parselin güneybatı tarafındaki arazi içi servis yoluna 30-40 metre mesafededir.Etrafında ağırlık hububuat olup yer yer meyve bahçesi bulunmaktadır.Parselin 40-50 metre uzağında ayaklı su kanalı bulunmaktadır.Etrafındaki bitki örtüsüne bakıldığında arazi kuru tarım yapılabilir özelliktedir.Taşınmaz üzerinde 3402 sayılı kanunun 22/A maddesi gereğince yenileme çalışması yapıldığı ve gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından 5403 sayılı kanunun 14.maddesi gereği büyük ova koruma alanı içerisinde kaldığı ilgili bakanlığın izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacağı şerhi bulunmaktadır.Yol bağlantı durumu , eğimi ,toprak yapısı , etrafındaki bitki örtüsü , köy yerleşim sahasına olan mesafesi , arazinin parsel büyüklüğü gibi durumlar gözönüne alınarak yapılan değerlendirmedearazinin üstün ve eksik yönleri dikkate alınarak keşif tarihi itibari ile arazinin çıplak birim metrekare fiyatı 20,00 TL /m2 dir..Parsel değeri --taşınmazın toplam değeri-- Kişihissesine düşen değer tam hisseli olduğu içintaşınmazın değeri 14.512,60 TL dir.
Adresi    : Harmanören Köyü Demircihüyük MevkiiAtabey / ISPARTA
Yüzölçümü    : 725,63 m2
Arsa Payı    : Tam
Kıymeti    : 14.512,60 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Isparta İl Tarım ve OrmanMüdürlüğünün 13/12/2018 tarih ve 1582 yevmiyeli büyük ova koruma alanındadır şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü    : 13/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü    : 10/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri    : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU MERKEZ ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Isparta İl, Atabey İlçe, 155 Ada, 327 Parsel, HARMANÖREN Mahalle/Köy, Eğirdir yolu altı mevkii Mevkii, Parselin doğusunda üzüm bağı tarlası , batısında hububat tarlası , güneyinde hububat tarlası ve boş arazi , kuzeyinde ise Trabzon hurması bahçesi bulunmaktadır.Ada parsel tapuda bağ vasfındadır.Parsel kenarları ve içinde 3-5 adet 15-20 yaşlarında ekononmik değeri olmayan çalı formunda badem ağacı bulunmaktadır.Tapuda bağ vasfında olsada üzerinde herhangi bir üzüm asması ya da ekonomik değeri olan çok yıllık bitki bulunmamaktadır.Arazi üzerinde yaklaşık 5-6 yıldır herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmadığı görülmüştür.Arazi düz düze yakın meyillidir.Arazi tınlı bir topak yapısına sahiptir.Parsel harmanören köyü yerleşim sahasına kuş uçuşu 2,5 km mesafede, Isparta Eğirdir karayoluna kuşuçusu 1,5 km mesafededir.Etrafında genelde hububat alanı ve meyve bahçesi bulunmaktadır.Arazinin sulanabilir olduğuna dair herhangi bir emareye rastlanılmamış olup yakınından geçen ayaklı su kanalının faaliyette olup olmadığı anlaşılamamıştır.Taşınmaz üzerinde 3402 sayılı kanunun 22/A maddesi gereğince yenileme çalışması yapıldığı ve Gıda tarım hayvancılık bakanlığı tarafından 5403 sayılı kanunun 14.maddesigereği Büyük ova koruma alanıiçerisinde kaldığı ilgili bakanlığın izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacağı şerhi bulunmaktadır.Yol bağlantı durumu, eğimi , toprak yapısı , etrafındaki bitki örtüsü , köy yerleşim sahası ve Isparta eğirdir yoluna olan mesafesi arazinin parsel büyüklüğü gibi durumlar gözönüne alınarak yapılan değerlendirmede arazinin üstün ve eksik yönleri dikkate alınarak kesif tarihi itibari ile arazinin çıplak birim m2 fiyatı 20,00 TL-M2 dir.Parsel değeri , taşınmazın değeri , tasınmazın tam hisseli olması nedeni ile tasınmazın toplam değeri 31.238,20 TL dir.
Adresi    : Harmanören Köyü Eğirdir Yolu Altı MevkiiAtabey / ISPARTA
Yüzölçümü    : 1.561,91 m2
Arsa Payı    : Tam
Kıymeti    : 31.238,20 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Isparta İl Tarım ve OrmanMüdürlüğünün 13/12/2018 tarih ve 1582 yevmiyeli büyük ova koruma alanındadır şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü    : 13/02/2020 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü    : 10/03/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri    : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASIZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU MERKEZ /ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Isparta İl, Atabey İlçe, 158 Ada, 84 Parsel, HARMANÖREN Mahalle/Köy, HÜYÜK MEVKİİ Mevkii, Parselin üç tarafı hububattarlası batısında isekayısı bahçesi bulunmaktadır.Ada parsel tapuda tarla vasfındadır.Parsel içinde ekonomik değeri olan tek ya da çok yıllık bitki bulunmamakta olup, kıymet takdiri tarihi itibari ile boş durumdadır.Geçen yıl hububat ekili olduğu tespit edilmiştir.Arazi %2-3 meyillidir.Arazi tınlı bir toprak yapısına sahiptir.Parsel harmanören köyü yerleşim sahasına kuş uçuşu 2,4 km mesafede , Isparta Eğirdir karayoluna kuş ucçuşu 1,4 km , büyükgökçeli köyü ile Harmanören köyü arasındaki asfalt yola 100 metre mesafededir.Etrafında ağırlık hububat alanı olup, yer yer meyve bahçesi bulunmaktadır.Arazi kuru tarım yapılabilir özelliktedir.Taşınmaz üzerinde 3402 sayılı kanunun 22/A maddesi gereğince yenileme çalışması yapıldığı ve gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından 5403 sayılı kanunun 14.maddesi gereği büyük ova koruma alanı içerisinde kaldığı ilgilil bakanlığın izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacağı şerhi bulunmaktadır.Ayrıca korunması gerekli kültür tabiat varlığı beyanı bulunmaktadır.Yol bağlantı durumu , eğimi , toprak yapısı, etrafındaki bitki örtüsü , köy yerleşim sahasıve Isparta Eğirdir yoluna olan mesafesi , arazinin parsel büyüklüğü gibi durumlar gözönüne alınarak yapılan değerlendirmede arazinin üstün ve eksik yönleri dikkate alınarak keşif tarihi itibari ile arazinin çıplak birim metrekarefiyatı =18,00 TL/M2 dir.Parsel değeri , taşınmazın toplam değeri Kişinin hissesine düşen değer tam hisseli olduğu için 11.552,58 TL dir.
Adresi    : Harmanören Köyü Hüyük MevkiiAtabey / ISPARTA
Yüzölçümü    : 641,81 m2
Arsa Payı    : Tam
Kıymeti    : 11.552,58 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Isparta İl Tarım ve OrmanMüdürlüğünün 13/12/2018 tarih ve 1582 yevmiyeli büyük ova koruma alanındadır şerhi mevcuttur.
Beyanlar hanesinde    :Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı beyanı vardır
1. Satış Günü    : 13/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü    : 10/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri    : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları :
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
           2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
         3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
         4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
         5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
         6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
         7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1713 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/12/2019    / 24.12.2019
Vilayet No: l087
 

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Siz Yada Ailenizden biri Covid19 Virüsüne Yakalandınız mı?
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:37
Güneş 08:01
Öğle 13:15
İkindi 15:55
Akşam 18:18
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Trabzonspor 20 33
6. Alanyaspor 19 31
7. Hatayspor 19 31
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Bursaspor 18 30
7. Tuzlaspor 17 30
8. Ankara Keçiörengücü 17 28
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 19 36
4. Barcelona 18 34
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 19 28
8. Real Betis 20 27
9. Cádiz 20 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 20 13
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@