banner121

İLAN

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

İlan 01.11.2019, 08:19
İLAN
banner123

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2018/269 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 136 Ada, 5 Parsel, Sav Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz üzerinde bina inşaatının olduğu,betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmeye başlanmış bodrum+zemin +1 normal çatı katlı bina bulunmaktadır.22/04/2013 tarih ve 2013/2 yevmiye nolu yapı ruhsatı vardır.Yapı ruhsatına göre 2 adet bağımsız bölüm 353,60 M2, ortak alan 25,80 M2 olmak üzere toplam 379,46 m2 dir.Satışa konu taşınmaz üzerinde yapılan binanın halihazırda betonarme karkası bitmiş durumdadır.Tuğla duvarları örülmüştür.Ancak tuğla duvarlarda eksiklikler oluşmuştur.Ayrıca pencere kör kasaları montajı yapılmıştır.Binanın temiz su tesisatı döşenmiştir.Çatısı demir konstriksiyondan yapılmış, tonoz çatı şeklindedir.Çatı örtüsü OBS üzeri şıngıl olarak yapılmıştır.Çatı da yer yer bozulmalar oluşmuştur.Bazı duvarlarda yıkılmalar oluşmuştur.Bahçe duvarları taş duvar yapılmış olup sokaktan binaya giriş için betonarme olarak köprü yapılmıştır.Yaklaşık binanın inşaat seviyesi %50 oranındadır.Mimari projesi incelenmiş ; 2 katlı projesi vardır.Zemin katta ve 1.katta 1 er adet bağımsız bölüm vardır.Net alan 140,04 m2 , brüt alan 189,73 m2 yüzölçümlü olarak gözükmektedir.Asansörsüzdür.Bağımsız bölümlerin giriş kapısının arkasında antreolup 13,50 m2 yüzölçümlüdür.Duş 3,00 m2 , soyunma odası 5,28 m2 , oturma odası 17,67 m2 , mutfak 20,76 m2 olup, balkonu 11,30 m2 , köşede salon 24,06 m2 , oturma odası 14,30 m2 , banyo 5,69 m2 , hol 3,77 m2, wc lavoba 2,88 m2, çoçuk odası 13,90 m2 ve ebeveynodası 15,29 m2 olup balkonu13,37 m2 yüzölçümlüdür.Mimari projesinde 2 katlı olup halihazırda zeminden üç kat , yol cephesinden iki katlı yapılmıştır.Mimari projesinde beşik çatı katı olarak iki yöne eğimli olarak çızilmiş olup, halihazırda tonaz çatı şeklinde yapılmış olfup çatı arasına odalar yapılmış olduğu görülmüştür.Taşınmaz imar planı içerisindedir.Elektrik, su , kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Kaldırım çalışması yapılmamıştır.Belediye binasına 1000 mt , Antalya Isparta karayoluna 1000 mt, şehir merkezine 7500-8000 mt mesafededir. Arsanın m2 birim fiyatı imar durumu , yüzölçümü , konumu , sahip olduğu üstün ve eksik özelliklerde dikkate alınarak , yapılan arastırmalar neticesinde bilirkişi raporuna göre 225,00 TL /m2 olarak hesaplama yapılmış olup 3.sınıf A grubu inşaat sınıfındadır.Satışa konu arsa ve üzerindeki binanın toplam değeri 460.010,10 TL dir.

Adresi                          : Aşağı Mahalle 15.Sokak No:52/4Sav/IspartaMerkez / ISPARTA

Yüzölçümü                  : 804,92 m2

Arsa Payı                     : TAM

İmar Durumu             :Taşınmaz imar planı içerisinde ; konut alanı olarak ayrılın sahasında olduğu belirlenmiştir.T.A.K.S =0,40 , K.AK.S=0,80 dir.

Kıymeti                        : 460.010,10 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında kaydındaki gibidir

1. Satış Günü              : 18/12/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü              : 13/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ZEMİN KAT MERKEZ /ISPARTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

             4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

             7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.        

             8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/269 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2019  (Vilayet No: 915  / 01.11.2019 )

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32 haber32
37°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 04:26
Güneş 06:00
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:08
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@