banner121

İLAN

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

İlan 01.11.2019, 08:19
İLAN
banner123

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2018/269 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 136 Ada, 5 Parsel, Sav Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz üzerinde bina inşaatının olduğu,betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmeye başlanmış bodrum+zemin +1 normal çatı katlı bina bulunmaktadır.22/04/2013 tarih ve 2013/2 yevmiye nolu yapı ruhsatı vardır.Yapı ruhsatına göre 2 adet bağımsız bölüm 353,60 M2, ortak alan 25,80 M2 olmak üzere toplam 379,46 m2 dir.Satışa konu taşınmaz üzerinde yapılan binanın halihazırda betonarme karkası bitmiş durumdadır.Tuğla duvarları örülmüştür.Ancak tuğla duvarlarda eksiklikler oluşmuştur.Ayrıca pencere kör kasaları montajı yapılmıştır.Binanın temiz su tesisatı döşenmiştir.Çatısı demir konstriksiyondan yapılmış, tonoz çatı şeklindedir.Çatı örtüsü OBS üzeri şıngıl olarak yapılmıştır.Çatı da yer yer bozulmalar oluşmuştur.Bazı duvarlarda yıkılmalar oluşmuştur.Bahçe duvarları taş duvar yapılmış olup sokaktan binaya giriş için betonarme olarak köprü yapılmıştır.Yaklaşık binanın inşaat seviyesi %50 oranındadır.Mimari projesi incelenmiş ; 2 katlı projesi vardır.Zemin katta ve 1.katta 1 er adet bağımsız bölüm vardır.Net alan 140,04 m2 , brüt alan 189,73 m2 yüzölçümlü olarak gözükmektedir.Asansörsüzdür.Bağımsız bölümlerin giriş kapısının arkasında antreolup 13,50 m2 yüzölçümlüdür.Duş 3,00 m2 , soyunma odası 5,28 m2 , oturma odası 17,67 m2 , mutfak 20,76 m2 olup, balkonu 11,30 m2 , köşede salon 24,06 m2 , oturma odası 14,30 m2 , banyo 5,69 m2 , hol 3,77 m2, wc lavoba 2,88 m2, çoçuk odası 13,90 m2 ve ebeveynodası 15,29 m2 olup balkonu13,37 m2 yüzölçümlüdür.Mimari projesinde 2 katlı olup halihazırda zeminden üç kat , yol cephesinden iki katlı yapılmıştır.Mimari projesinde beşik çatı katı olarak iki yöne eğimli olarak çızilmiş olup, halihazırda tonaz çatı şeklinde yapılmış olfup çatı arasına odalar yapılmış olduğu görülmüştür.Taşınmaz imar planı içerisindedir.Elektrik, su , kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Kaldırım çalışması yapılmamıştır.Belediye binasına 1000 mt , Antalya Isparta karayoluna 1000 mt, şehir merkezine 7500-8000 mt mesafededir. Arsanın m2 birim fiyatı imar durumu , yüzölçümü , konumu , sahip olduğu üstün ve eksik özelliklerde dikkate alınarak , yapılan arastırmalar neticesinde bilirkişi raporuna göre 225,00 TL /m2 olarak hesaplama yapılmış olup 3.sınıf A grubu inşaat sınıfındadır.Satışa konu arsa ve üzerindeki binanın toplam değeri 460.010,10 TL dir.

Adresi                          : Aşağı Mahalle 15.Sokak No:52/4Sav/IspartaMerkez / ISPARTA

Yüzölçümü                  : 804,92 m2

Arsa Payı                     : TAM

İmar Durumu             :Taşınmaz imar planı içerisinde ; konut alanı olarak ayrılın sahasında olduğu belirlenmiştir.T.A.K.S =0,40 , K.AK.S=0,80 dir.

Kıymeti                        : 460.010,10 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında kaydındaki gibidir

1. Satış Günü              : 18/12/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü              : 13/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ZEMİN KAT MERKEZ /ISPARTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

             4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

             7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.        

             8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/269 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2019  (Vilayet No: 915  / 01.11.2019 )

haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
-1°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:32
Güneş 07:59
Öğle 12:58
İkindi 15:26
Akşam 17:47
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
Günün Karikatürü Tümü