Künye / Öne Çıkanlar

Künye / Yeni Eklenenler


HABER32
Isparta'nın ilk ve tek İnternet Haber Sitesi olarak 2005 yılında kurulmuştur.


HABER32.COM.TR SADECE GERÇEKLERİ YAZMAYI TAAHHÜT EDER

Mahkeme Kararları ve Tekziplerin Yayınlanması, ilgili kararların SADECE FİZİKSEL OLARAK tarafımıza ulaştırılmasıyla gerçekleşir.

Güvenlik nedeniyle Mahkeme kararları WhatsAPP yada diğer sanal yollardan kabul edilmemektedir.

Haber32 İletişim: 0246 223 67 06 - Whatsapp ihbar hattı: 0532 447 98 32


Haber Editörleri / Editors

Cüneyt Hüseyin ERBİL

Elif AKGÜL


Gece Vardiyası Editörü / Night Shift Editor
Furkan TEKİN

Hukuk Danışmanı / jurisconsult
Av. Mustafa DEMİREKİN

Mali Müşavir / financial advisor
SMMM Serkan KESKİN

Reklam /  Advertise

                                0246 223 67 06 - 0532 435 22 02 Fm32 Reklam irtibat

Adres
Pirimehmet Mahallesi Mimarsinan Caddesi No: 63 ISPARTA / MERKEZ

E-Mail
[email protected] / 0246 223 67 06

Haber32 Hakkında

Haber32 Markası 2005 Yılında T.P.E' den Tescil Edilmiştir.

YAZILIM ve SİSTEM YÖNETİMİ
32 Yayıncılık Yazılım - Tasarım

Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
www.haber32.com.tr harici linklerin sorumluluğunu almaz.

Gizlilik bildirimi

© Copyrigth 2005 haber32.com.tr tüm hakları saklıdır.  Kod, haber, resim, röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları haber32.com.tr'ye aittir. haber32.com.tr sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır.Bunlar haber32.com.tr  yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

haber32.com.tr’deki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. haber32.com.tr hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir. Bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.

Privacy Policy

We will keep your information confidential except where disclosure is required or permitted by law (for example to government bodies and law enforcement agencies). Generally, we will only use your information within the haber32.com.tr.However, sometimes the siteniz .com uses third parties to process your information. haber32.com.trrequires these third parties to comply strictly with its instructions and the haber32.com.tr requires that they do not use your personal information for their own business purposes, unless you have explicitly consented to the use of your personal information in this way.When you interact with the haber32.com.tr we sometimes receive personal information about you. For example, if you write to us or sign up to a newsletter, you might tell us who you are, how we can contact you and what you think of the haber32.com.tr and its services. When you use haber32.com.tronline services, we use cookies and collect IP addresses. You can find out more about this in the haber32.com.tr cookies section of our full Privacy Policy.

Kanal32 Whatsapp ihbar hattı: 0532 447 98 32

HABER32 Kişisel verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla Haber32 tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin HABER32 tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Müşterilerimizi, kurum çalışanlarını, ziyaretçileri, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurum tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Bu Politika ile kurumumuz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kurumumuzun süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

Yetki ve Sorumluluklar

Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi” sindedir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: KVKK 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

Kurul: Kişisel verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Kişisel verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

HABER32 kişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde HABER32 yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, HABER32 ’ın yasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@