banner121

Chp'nin Seçim Bildirgesinden

CHP'nin, ''Özgürlüğün ve Umudun Ülkesi, Herkesin Türkiye'si'' başlıklı 2011 seçim bildirgesinde, toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatler yer alıyor.

Türkiye 22.04.2011, 13:40 30.11.-0001, 00:00
Chp'nin Seçim Bildirgesinden
banner123
CHP'nin, ''Özgürlüğün ve Umudun Ülkesi, Herkesin Türkiye'si'' başlıklı 2011 seçim bildirgesinde, toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatler yer alıyor.
Bildirgede, ''CHP'nin silahlı kuvvetlerin siyasete karışmasına karşı olduğu, seçim barajının yüzde 5 olarak belirleneceği, bir defaya mahsus bedelli askerlik kanunu çıkacağı, Kürt yurttaşların kimlikleri önündeki engellerin kaldırılacağı'' vurguları yapılıyor.
CHP'nin seçim bildirgesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm milletvekili adaylarının katılımıyla yapılan toplantıda açıklandı.
''Özgürlüğün ve umudun ülkesi, herkesin Türkiye'si'' başlıklı 134 sayfadan oluşan bildirge, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu vurgusu ile başlıyor.
Bildirgede, yeni anayasanın özgürlük, eşitlik, sosyal adalet, demokrasi ve laiklik ilkeleri üzerinde yükselmesi gerektiği belirtiliyor.
''CHP'nin silahlı kuvvetlerin siyasete karışmasına karşı olduğu''nun ifade edildiği bildirgede, ''TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değiştirilecek'' deniliyor.
Özgürlükçü demokrasinin temel ilkelerinden birinin çoğulculuk olduğu vurgulanan bildirgede, CHP iktidarında siyasi çoğulculuğun tam anlamıyla sağlanacağı ve seçim barajının azami yüzde 5 olarak belirleneceği kaydediliyor.
''Doğu ve Güneydoğu'ya Tam Demokrasi'' başlığı altında ise ''Doğu ve Güneydoğu'da baskılara son verecek, toplumsal barışı sağlayacağız. Kürt yurttaşların kimliklerini yaşamalarının önündeki engeller çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi ile aşılacak. Dersim arşivlerini açacağız. Kurulacak komisyon ile faili meçhul cinayetler aydınlatılacak. Talep eden yurttaşlara anadil öğretimi olanağı sunulacak. Diyarbakır Cezaevi toplumsal barış müzesi olacak'' ifadeleri yer alıyor.
Bildirgenin ''Yargı Reformu'' başlığı altında ise yargıç ve savcıların Adalet Bakanlığına idari bağımlılığının kaldırılacağı, askeri yargının görev alanının daraltılacağı, hukuk eğitiminin kalitesinin yükseltileceği; adil, hızlı ve etkin bir yargı sisteminin altyapısının oluşturulacağı, HSYK'nın kaldırılıp yerine Yargıçlar Yüksek Kurulunun kurulacağı, yeni oluşacak yapıda ise Adalet Bakanı ve Müsteşarının olmayacağı, Adli Tıp Kurumunun siyasi etkiden arındırılacağı ve yeniden yapılandırılacağı vurgulanıyor.

-''KİŞİ BAŞINA GELİR 31 BİN 500 DOLAR''-

Bildirgede, ''Cumhuriyetimizin 100. Yıl Hedefleri'' başlığı altında ise Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kadar yılda ortalama yüzde 7, Doğu ve Güneydoğu'da ise yüzde 9,5 büyüme sağlanacağı belirtiliyor.
İhracatın 650 milyar dolara ulaşmasının sağlanacağı belirtilen başlıkta, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 2,6 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 31 bin 500 dolara ulaştırılacağı ifade ediliyor. Bildiride işsizlik oranının yüzde 5 düzeyine indirileceği vurgulanıyor.
Kentlerle ilgili vaatlerin de yer aldığı bildirgede, Akkuyu'da nükleer santral kurulması konusundaki kararın halka bırakılacağı, bu konuda referanduma gidileceği belirtiliyor.
CHP'nin 2011 Seçim Bildirgesi'ndeki vaatlerden bazıları şöyle:
-Basın özgürlüğünün önündeki tüm engeller ve medya üzerindeki her türlü baskı ortadan kaldırılacak.
-Demokratik seçim sistemi ve siyasal çoğulculuk sağlanacak.
-Propaganda yasakları kalkacak, seçilme yaşı 21'e inecek.
-Etnik ve inanç farklılıkları ayrımsız sahiplenilecek.
-Kadına yönelik şiddet ''ağır suç'', cezası ''ağır ceza'' olacak.
-Kadın-erkek eşitliğini sağlayacak pozitif ayrımcılık uygulamaları yaygınlaştırılacak.
-Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri hayata geçirilecek.
-Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu olmaktan çıkartılacak, temel eğitimde ve lisede isteğe bağlı hale getirilecek.
-Tüm din ve inançların ibadethane açmalarının önündeki engeller kaldırılacak.
-Azınlık din mensubu vatandaşlara yönelik din ve inanç temelli ayrımcılık, nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla kararlılıkla mücadele edilecek.
-Milletvekili dokunulmazlığı kalkacak.
-Başbakan ve bakanların varlıklarının portföy yönetiminin, görevleri süresince kayyuma devredilmesi zorunlu kılınacak.
-Engellilerin kamuda istihdam olanakları artırılacak.
-Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki dolaylı vergiler en alt düzeye inecek.
-İnternet yoluyla işlenen suçlarla mücadele kanunu kalkacak, yerine demokratik bir düzenleme getirilecek.
-Telefon ve internet hizmetlerinin yüzde 20 ucuzlaması sağlanacak.

-''TOPRAKSIZ KÖYLÜLER İÇİN ARAZİ EDİNDİRME OFİSİ KURULACAK''-

-KOBİ'lere ödedikleri vergi ve sosyal güvenlik primi kadar faizsiz kredi verilecek.
-Teşvik Uygulama Müsteşarlığı kurulacak.
-Topraksız köylülere toprak sağlamak için Arazi Edindirme Ofisi kurulacak.
-Mayınlı araziler topraksız köylülere dağıtılarak toprak reformu sağlanacak.
-İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi kurulacak.
-Hayvancılık ve Süt Ürünleri Destek Genel Müdürlüğü kurulacak.
-İşsizlik fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak, işsizlik ödeneği kişilerin geçim standardı gözetilerek belirlenecek.
-Kadınlara kamu sınavlarında pozitif ayrımcılık uygulanacak.
-Ücretlinin vergi yükü düşürülecek.
-2B alanları köylüye verilecek.
-Esnafın ödediği sosyal güvenlik destek primi kalkacak.
-Taksicilerin güvenlik kabinli araca geçişinde bir defaya mahsus ÖTV alınmayacak.
-Çiftçiye mazot 1,5 liradan verilecek.
-Esnafı koruyan ''Hipermarket Yasası'' çıkacak.
-Kamu çalışanlarına yarım maaş tatil desteği verilecek.
-Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak dışa bağımlılık azaltılacak.
-Akkuyu'da nükleer santral kurulması için referandum yapılacak.
-Yeni kuşak reaktörlere odaklı nükleer enerji politikası izlenecek.

-''ASKUR 2 AY İÇİNDE KURULACAK''-

''Sosyal Adalet ve İnsanca Yaşam İçin Eşitlik ve Toplumsal Dayanışma'' ana başlığı altında uygulanacak CHP politikaları ise şöyle sıralanıyor:
-Aile Sigortası ile her aile aylık en az 600 lira gelire kavuşacak, bu gelir ailenin durumuna göre bin 200 liraya kadar çıkabilecek. İktidarın ilk 2 ayında Aile Sigortası Kurumu (ASKUR) kurulacak.
-Yeşil kart uygulaması iyileştirilerek sürdürülecek.
-İhtiyacı olan her aileye çocuk, yetişkin ve yaşlı desteği sağlanacak.
-Dul ve yetimlere asgari aylık ödemesi başlayacak.
-Herkesin sendikalı olma hakkı yasal güvence altına alınacak.
-Kamuda taşeron işçiliği, sözleşmeli personel (4/B) ve geçici personel (4/C) uygulamaları kaldırılacak.
-Meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında okuyan gençler tam zamanlı sigortalı olacak, primlerini devlet ödeyecek.
-Aşırı çalıştırmaya yasak getirilecek.
-''Güldünya Yasası'' çıkartılacak, sadece töre değil namus cinayetlerine de ağır ceza gelecek.
-Gençlik indirimi uygulamasıyla gençlerin toplu ulaşımdan, kültür, sanat ve spor etkinliklerinden, mağaza ve restoranlardan indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak.
-Emekliye milli gelir artışından pay verilecek.
-İntibak yasası çıkacak, emekli maaşları arasındaki uçurum azalacak.
-Çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kaldırılacak.
-Çalışan veya çalışmayan bütün engellilere aylık ödenecek.
-Tüm ayrımcılık türlerinin önlendiği ayrımcılık yasası çıkacak.
-Yaşlılar ailelerine muhtaç edilmeden devlet tarafından bakılacak.

-''EMNİYET TEŞKİLATI SİYASAL YAPILANMANIN DIŞINDA TUTULACAK''-

''Mutlu Toplum, Mutlu Yurttaş İçin Nitelikli Kamu Hizmetleri, Gün Işığında Yönetim'' ana başlığı altındaki vaatler ise şöyle:
-18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençler zorunlu eğitim kapsamında olacak.
-Üniversite sınavı aşamalı olarak kaldırılacak.
-SBS hemen kaldırılacak.
-YÖK kaldırılacak.
-Üniversitelere bilimsel, mali ve idari özerklik sağlanacak.
-Devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşı AB standartlarına çıkartılacak.
-Üniversite harçları kaldırılacak, yurt sorunu 2 yıl içinde çözülecek.
-Yoksul yurttaşlar hastanede katkı payı ödemeyecek, hasta hakları için fon kurulacak.
-Hayvana kötü muamele suç olacak, hayvan satan yeni mağaza açılmayacak.
-Devşirme sporculara bağımlı spor politikası değişecek, öz değerlere yönelinecek.
-Sanat emekçilerinin çalışmadıkları dönemde sigorta primlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanacak.
-Terörle mücadele, sadece silahlı mücadele anlayışı yerine devletin tüm organlarının, halkın, medyanın ve STK'ların desteğiyle yapılacak.
-Emniyet teşkilatı her türlü siyasal yapılanmanın dışında tutulacak.
-Kamu yönetiminde yandaşlık ve keyfiliğe son verilecek.
-Bürokratik ve siyasi dokunulmazlıklar kalkacak.
-Kamu ihaleleri mercek altına alınacak.

-''İSTANBUL KÜRESEL MARKA KENTİ HALİNE GELECEK''-

''Çağdaş Yerleşimler ve Gelişmiş Kent Toplumu İçin Kalkınan Bölgeler, Kentleşen Anadolu, Dünya Kenti İstanbul'' başlığı altında uygulanması vaat edilen politikalar şunlar:
-Türkiye'nin her bölgesinden 20 kent ekonomik çekim merkezi olacak.
-Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Şartı'ndaki çekinceler kalkacak.
-Belde belediyeleri yeniden açılacak.
-Muhtar aylıkları asgari ücret düzeyine çıkacak.
-Konut ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulacak, düşük gelirlilere konut, yoksullara ucuz kiralık ev yapılacak.
-Adana-Mersin'e Singapur işlevi kazandırılacak.
-Kars-Ardahan-Iğdır, Çin-Avrupa hattında lojistik üs olacak.
-İzmir, Tayland gibi sağlık turizmi merkezi olacak.
-Samsun, gemi inşa ve tamir sanayii alanında Şangay gibi marka kent olacak.
-Trabzon-Ordu-Giresun bölgesinde fındık borsası kurulacak, fındık fiyatı Almanya'da değil, Türkiye'de belirlenecek.
-Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa bölgesi inanç, kültür ve gurme turizmi merkezi olacak.
-Ankara'nın içinin boşaltılmasına izin verilmeyecek, Başkent işlevi güçlendirilecek.
-İstanbul, Londra ve Paris'le Avrupa'nın önde gelen 3 küresel ''marka'' kentinden biri haline getirilecek. İstanbul'un yaratıcı kent özelliği geliştirilecek, bilişim, kültür, entelektüel kenti haline getirilecek.
-İstanbul'un ulaşım sorunu çözülecek. 3. köprü yerine yüzer viyadük ve mevcut köprülerin yeniden inşası da dahil olmak üzere tüm alternatifler değerlendirilecek.

-''TÜRKİYE KİMSEYE AĞABEYLİK YAPMAYACAK''-

''Adil ve Güvenli Bir Dünya İçin Barış, Demokrasi ve Kalkınma Temelli Dış Politika'' ana başlığı altındaki vaatler ise şunlar:
-Türkiye hiçbir ülkeye ''ağabeylik'' yapmayacak, kimsenin kendisine ''ağabeylik'' yapmasına da izin vermeyecek.
-AB'ye tam üyelikten başka bir seçenek kabul edilmeyecek.
-ABD ile son yıllarda yaşanmış olan sıkıntılar aşılacak, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeni bir anlayışla hareket edilecek. ABD ile stratejik ve askeri ilişkilerle sınırlı olmayan, dengelenmiş, ekonomik ve kültürel etkileşime açık yeni ve çağdaş ortaklık tesis edilecek.
-Türkiye'de artış gösteren Amerikan karşıtlığını dengelemek için öğrenci, iş adamı, yerel yönetici değişimi yapılacak, ortak kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek.
-Ortadoğu'daki tüm toplumların insan haklarına, demokrasiye ve sosyal adalete dayalı sistemlerin bu toplumlar tarafından barışçıl yollarla yaratılması desteklenecek.
-CHP, Kıbrıs sorununun, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarınca kabul edilebilecek, adil bir çözüme ulaştırılması için yapılacak tüm görüşmeleri destekleyecek.
haber32
haber32
Yorumlar (0)
haber32 haber32
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Isparta'nın En Büyük Sorunu Nedir?
Namaz Vakti 20 Ocak 2020
İmsak 06:38
Güneş 08:03
Öğle 13:14
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü