haber32
banner77
11 Mayıs 2017 Perşembe 17:28
Diyanet-Sen: Diyanet Personeli Altın Çağını Yaşıyor!
haber32

Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem din görevlilerinin altın çağı olmuştur. 2004’te yetkiyi almadan önce başkanlığımız teşkilat yasası olmayan derme çatma yönetmeliklerle yönetilen, 34 bin kadro açığı olmasına rağmen sadece 1 kadro tahsis edilen, kamu görevlileri arasında en düşük ücrete layık görülen kesimdi.

Yetkiyle birlikte öyle güzel gelişmelere, öyle güzel kazanımlara imza attık ki gerçekten öncesiyle karşılaştırdığımızda “Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem din görevlilerinin altın çağı olmuştur” sözünün anlamı çok daha güzel ortaya çıkıyor.

İşte Güzel Kazanımlarımızdan Bazıları:

Sendikal Örgütlenme Başlatıldı

Din görevlilerin sendikal örgütlenmesi başlatıldı. ( 18.08.1998) Böylece dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atıldı.

Din Hizmetleri ayrı bir hizmet kolu sayıldı

Üç yıllık yoğun bir mücadele sonucu 2001 yılında din hizmetinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Yasası’nda “Diyanet ve Vakıf Hizmetleri” 11. hizmet kolu olarak yer alması sağlandı.

Diyanet’te sendikalı dönem başlatıldı

Böylece Diyanet’teki mevcut baskıcı ideolojik yapıya dur denildi.

Birlik ve Beraberlik Sağlandı

2002 yılında iki kardeş sendika birleşerek din görevlilerinin birliği sağlandı.

Yetki alındı

2004 yılında 29.502 üye sayısı ile Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda yetki alındı ve bu yetki ile konfederasyonumuz olan Memur-Sen’de yetkiye taşındı.

YETKİ

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda 2004 yılında yetkiyi alan Diyanet-Sen 2017 yılı itibari ile 13 yıldır yetkinin değişmeyen adresi olmuştur.

Memur-Sen’i Yetkiye Taşıdık

Aldığımız bu yetki ile sadece sendikamızı değil bağlı bulunduğumuz Konfederasyon Memur-Sen’ i de yetkiye taşıdık.

12 Bin vekil imamın asalete geçirilmesi sağlandı

12 bine yakın vekil imamın asalete geçirilmesi sağlandı.

45 bin boş kadro dolduruldu

Yetkiyle birlikte yıllardır devam eden boş kadro sorunu sendikamızın yoğun çalışmaları ve talepleri doğrultusunda dolduruldu ve sorun büyük ölçüde çözüldü. Sonraki yıllarda ihtiyaç doğrultusunda alımlar devam etmektedir.

4/C statüsünde çalışan Fahri hocaların 4/B statüsü kazanması sağlandı

Kur’an Kurslarımızda fahri olarak karşılık alınmadan sürdürülen Kur’an eğitimi hizmeti artık sözleşmeli hocalarımız eliyle daha kaliteli olarak sürdürülmektedir.

4/B’li personelin durumunda iyileştirme sağlandı

4/B’li personelin askerlik dönüşü işe geri dönme, eş durumu, sağlık durumu nedeniyle tayin ve becayiş durumu nedeniyle yer değişikliği ve ek ders ücreti alma hakları sağlandı.

2700 Vekil İmam Hatip Sözleşmeli Statüye kavuştu

2700 Vekil İmam Hatip 2010 yılında sözleşmeli olarak atandı.

Sözleşmeli Personel Kadroya geçti

Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yönündeki talep ve girişimleri nihayet sonuç verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Memur-Sen’in 4. Olağan Genel Kurulu’nda 4/B’li personelin kadroya geçirilmesi konusunda söz vermesinin ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4/B pozisyonunda çalışan 192 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı ve kurumumuzda çalışan 4/B’li personel kadroya geçti.

Toplu Görüşmelerle ücretlerde yükselme sağlandı

Kamu çalışanları içerisinde en alt düzeyde maaş alan Diyanet çalışanlarının maaşlarında toplu görüşmelerle ve sonrasında toplu sözleşme ile ciddi iyileşme sağlandı.

Ek zamlar alındı

Başbakan ile görüşülerek ücretlerin iyileştirilmesi yönünde zam talebimiz kabul edildi. Din görevlilerine 112 YTL ek ödeme sağlandı.

Ek Ders Ücreti alındı

Yine Başbakanla görüşmemiz sonucu yaz kursları için ek ders ücreti alındı. Böylece kurslara iştirak ve verim artırıldı.

Promosyonların çalışanlara dağıtılması sağlandı

Kurumların inisiyatifinde olan bu pay toplu görüşme sonucu çalışanlara dağıtılması sağlandı

Tüm Üyelerimize Ferdi Kaza Sigortası

Sendikamızın Grup Marmara Sigortacılık AŞ, SBN Sigorta ve Şekerbank işbirliği ile yaptığı anlaşma ile her üyemiz sendikamız tarafından 15.000 TL Ferdi Kaza Sigortası kapsamına alındı.

TCK’da değişiklik

TCK’nın 219. maddesi hafifletilerek din görevlilerinin cezalandırılması önlendi.

Teşkilat Yasamız Çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM’de onaylanarak yasalaştı.

Yetkili sendika olarak çıkması için büyük uğraşlar verdiğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 30 yıllık bekleyişin ardından TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Çalışmalarımız Meyvesini Verdi

Diyanet-Sen olarak yasa tasarısı çalışmalarının her aşamasında yer aldık ve takipçisi olduk. Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerimizi hazırlık aşamasında tüm siyasilere sunduk. Yasa tasarısın eksiksiz ve tüm çalışanların haklarını en üst seviyede koruyacak şekilde çıkması için TBMM komisyonlarındaki çalışmalara katıldık, görüş ve önerilerimizi sunarak kurumumuzun ve çalışanlarının daha verimli ve haklarından taviz vermeden çalışabilecekleri bir yasanın çıkması için elimizden gelen gayreti gösterdik.

Merhum Genel Başkanımızın Ömrü Vefa Etmedi Ama…

Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın 1998 yılında ilk din görevleri sendikası Din-Gör-Sen’i kurmasıyla başlayan 10 yıllık çalışma ve gayretler nihayet yasanın çıkması ile son buldu. Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın ömrü Teşkilat Yasa Tasarısını’nın çıktığını görmeye yetmedi ama Diyanet-Sen ailesi ve tüm din görevlileri bu yasanın çıkmasında Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın emek ve gayretlerini unutmayacaktır.

YÖK ile görüşmemiz meyvelerini verdi, şerhler kaldırıldı, kat sayı engeli giderildi

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile görüşülerek kat sayı engelinin kaldırılmasını, İlahiyat Önlisans programından mezun olanların diplomasındaki “Diyanet İşleri Başkanlığı ve din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz” ibaresinin kaldırılmasını ve İLİTAM kontenjanının artırılarak Ankara’nın dışında diğer illere de yayılmasını sağladık.

Camilerin temizliğinin mahalli idarelerce yapılmasını başlattık

Camilerin temizliğinin mahalli idarelerce yapılması konusunda İç İşleri Bakanlığı tarafından belediyelere yazı yazılmasını ve bir çok belediye başkanı ile görüşerek cami temizliğinin belediyelerce yürütülmesini sağladık.

Dergilerimize İlmi dergiyi ekledik

Süreli dergimize “Din ve Toplum” ve “Vakıf ve Toplum” dergilerini ekleyerek sendikamıza güçlü bir imaj sağladık. Bunun yanında broşür ve afişlerimizle etkili olduk. Kadın ve Toplum Dergisi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bölge Eğitim Toplantıları devam ediyor

Çağdaş bir yönetim anlayışının gereği olarak bilgiyi paylaşmak teşkilat mensuplarının tanışıp kaynaşmalarını temin etmek amaçlı Bölge Eğitim Toplantıları gerçekleştirildi. (9 Bölgede 46 il ve ilçelerinin katılımı ile) Toplantılarda kişisel gelişim ve hukuk alanında bilgilendirmeler de yapılıyor.

Akademi Seminerleri Devam Ediyor

Akademi seminerlerine sendikal eğitim açısından çok önem veriyoruz ve bunların sendikal hafızaya alınmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle akademi seminerinin ardından sunum yapan hocalarımızın konuşmalarını kitaplaştırdık. Böylece hem çalışmaların kalıcılığını sağlamış olduk hem de akademiye katılamayan üyelerimize de bu güzel çalışmalardan istifade etme imkanı sunmuş olduk.

Misafirhanemiz Hizmete Devam Ediyor

Ankara’ da OLİMPİYAT otel, Grand Belli Hotel, Emek konukevi ve Vakıf Konukevi ile yapılan anlaşma ile üyelerimizi ve birinci derece yakınlarını ağırlama imkanı sağladık.

Yerinden üyelik programına geçtik

Yerinden üyelik programı ile tüm şubelerimiz ve il temsilciliklerimiz üyelerini internet üzerinden bulundukları yerden yapabilmekte teşkilatları ile ilgili bilgilere üye takip programından ulaşabilmektedir.

Toplu Görüşmeden Toplu Sözleşmeye

12 Eylül 2010 Referandum öncesi Anayasa değişikliği tasarısına toplu sözleşme talebinin girmesi için ciddi gayret sarf eden Memur-Sen, toplu sözleşme hakkı için çalıştay yapılmasını sağladı. Çalıştay’a Genel Başkan Mehmet Bayraktutar’ın başkanlığındaki Diyanet-Sen Heyeti de katılarak önemli katkılarda bulunmuştur. Referandumda ise bu talebin kabul edilmesi için “Toplu sözleşmeye de Toplumsal sözleşmeye de evet” kampanyaları düzenledi ve toplu sözleşme hakkının elde edilmesinin mimarı oldu.

İl Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda Üyelerimizi Savunuyoruz

Hakkında disiplin soruşturması yürütülen üyelerimizi disiplin kurullarında savunuyor alınan kararlarda oylamaya katılarak üyelerimizi temsil ediyoruz.

Bu güne kadar haksızlığa uğrayan bir çok üyemizin savunmasını yaparak ceza almalarını engelledik.

Hukuk Büromuz Üyelerimize Ücretsiz Hizmet Vermektedir

Hukuk büromuz avukatları üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda üyelerimiz adına yüzlerce bireysel ve genel davalar açmaktadır. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti sunan hukuk büromuz üyelerimizin mağdur olmaması için her türlü hukuksal yardımı sağlamaktadır.

Hukuk büromuz avukatları 20 Nisan 2011 tarihinden itibaren sendika genel merkezimizden hizmetlerini yürütmektedir.

Sözleşmeli Personelimiz Ek Ders Ücretinden Yararlanabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan 4/B’li personel ek ders ücretlerinden yararlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Karana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti verilecek.

4/B Sözleşmeliler 130 TL Aile Yardımına Kavuştu

Konfederasyonumuz Memur Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında imzalanan 2010 Toplu Görüşme Mutabakatında 4/B sözleşmeli personelin de aile yardımından faydalanması için karar alındı. Bu karar üzerine; Torba Yasa ile düzenleme yapılarak sözleşmeli çalışanlarımızın 2011 yılında toplam 130 TL aile yardımı almalarını sağladık.

Sözleşmeli Çalışanlarımızdan Damga Vergisi Kesilmeyecek

Konfederasyonumuz Memur-Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında imzalanan 2010 Toplu Görüşme Mutabakatıyla sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinden damga vergisinin kesilmemesi kararı alındı. Bu karar üzerine; Torba Kanunun ile yasal düzenleme yapılarak sözleşmelilerin hizmet sözleşmesinden damga vergisinin kesilmemesini sağladık.

Kadro açığını kapatmak için mücadelemiz devam ediyor

Kurulduğu günden beri “din hizmetinin boşluk kabul etmeyeceğini dile getiren sendikamız boş kadroların doldurulması konusunda büyük mücadele vermiştir.

Din Görevlilerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında mesai ücreti verilmesi

Din görevlileri gerek Ramazan gerekse Kurban bayramlarında fiili olarak çalıştıkları günler için normal çalışma saatinin 4 katı mesai ücreti almaları sağlandı.

Ulusal ve Resmi Bayramlarda da Mesai Ödenecek

Ulusal ve Milli Bayramlarda fiili olarak çalışan görevlilerimize fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı

Kur’an kursu öğreticilerine eğitim yılı ödeneği verilmesi

Önceki yıllarda Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerimize ödenmeyen eğitim yılına hazırlık ödeneği 2014-2015 eğitim öğretim yılından beri ödenmeye başlandı.

DİB’de Çalışan Eğitim Görevlilerine 124 TL Eğitim Tazminatı

Kurumuzda çalışan 164 eğitim görevlisinin hizmet tazminatına 15 puan ilave artış yapılması sağlanmıştır.

Musahhihlerin özel hizmet tazminat oranlarına 25 puan ilave edildi.

Musahhihlerin özel hizmet tazminat oranlarına 25 puan ilave edilmesi sağlandı. 3. Toplu sözleşmede bu uygulamaya devam edilmesi sağlandı.

Vaizlere Din Hizmeti Tazminatı Verilmesi Sağlandı

DİB’de çalışan vaizlerin din hizmeti tazminat oranlarına 10 puan ilave artış yapılması sağlanarak kişi başı 83 TL artış sağlandı

Şefler’e 58 TL Özel Hizmet Tazminatı

DİB’de çalışan şeflerin özel hizmet tazminatına 7 puan ilave artış sağlanarak 58 TL ilave artış almaları sağlandı.

2005’ten sonra göreve başlayanlara 1 derece verilmesi

3. dönem toplu sözleşmede imzalanan 2005’ten sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesinin karara bağlanması ile kurumumuzda çalışan yaklaşık 68 bin personel bir derece yükseldi ve maaşlarında derecelerine göre artış sağlandı.

Eş durumu tayinlerindeki 3 yıllık süre 1 yıla indirildi

Eşiyle farklı yerlerde görev yapmak zorunda kalan personelimiz eşi özel sektör çalışanı da olsa 1 yıl çalışmanın ardından tayin isteme hakkına sahip oldu.

Yatılı Kur’an Kurslarını iaşe ve ibate giderleri genel bütçeden

Yatılı Kur’an Kursu yurt ve pansiyonların ibate iaşe ve diğer ihtiyaçlarının genel bütçeden karşılanması sağlandı

Yatılı Kur’an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere ek ders ücreti verilmesi

Yatılı Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere, her gece nöbeti için 2 saat daha ek ders ücreti verilmesi sağlandı .

Camiye Yapılan Yardımların Gelir Vergisinden düşürülmesi sağlandı

Cami, Kur’an Kursu ve pansiyonların inşasında ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımların gelir vergisinden düşürülmesi sağlandı

Taban aylığa 175 TL Zam

Hizmet kolumuzda bu kazanımlar elde edilirken tüm kamu görevlileri için ise 2014-2015 Toplu Sözleşme sonucu Taban aylığa 175 TL zam yapılması sağlandı.

Maaşlara Yüzde 19 Zam

3. Dönem Toplu sözleşme ile Kamu Görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2016 yılında yüzde 11.3, 2017 yılında yüzde 7.12 toplamda yüzde 19.2 zam aldık.

Emekli Kamu Görevlilerinin Maaşlarında Artış

2014-2015 Toplu Sözleşme sonucu Emekli kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 12. 46’ya varan zam artışı sağlandı. 2016-2017 Toplu sözleşmelerin de ise emeklilerimize 100 TL ilave artış yüzde 19 zam alındı. Emekli ikramiyelerine ise 3.760 TL ilave artış sağlandı.

4/C lilerin Maaşlarına Zam

2014-2015 Toplu Sözleşme sonucu 4/C’lilerin maaşlarında yüzde 50’ye yaklaşan zam artışı sağlandı.

Tüm Kamu Görevlilerine Cuma İzni

Cuma günleri öğle izni süresi 2 saate çıkarılarak kamu çalışanlarından cumaya gitmek isteyenlere ibadet hürriyeti sağlanmış oldu.

haber32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Sponsorlu Bağlantılar haber32 haber32
Isparta zayi kayıp ilanlarınız için 0246 223 67 06 Ehliyet, öğrenci kimliği kayıp ilanı vermek için Isparta Express Gazetesi