T.C.
ŞARKİKARAAĞAÇ
İCRA DAİRESİ
2020/72 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/72 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu parsel tapu kayıtlarında; Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Fele Köyü, 2498 parsel, Yüzölçümü: 529,00m², Ana Taşınmaz Niteliği: "Arsa" olan taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre Parsel Köy Yerleşik Alanı ile Köy Yerleşik Alanı Civarı içerisinde kalmaktadır. Etrafında kadastro yolu bulunmamakla birlikte güney cephesi yol olarak kullanılabilecek durumdadır. Etrafında seyrek şekilde yapılaşma mevcuttur.Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Üzerine 2 katlı, oturum alanı 211,60 m² olan konut inşaatı yapılabilmektedir.
Adresi : Fele Köyü, 2498ParselŞarkikaraağaç / ISPARTA
Yüzölçümü : 529 m²
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Köy yerleşik alan ve civarı içerisinde olup taşınmaz Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 52.900,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu parsel tapu kayıtlarında; Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Fele Köyü 2299 Parsel, Yüzölçümü: 868,00 m², Ana Taşınmaz Niteliği: "Avlulu Kerpiç Ev" olan taşınmazdır. Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğu cephesinde komşu parsel mevcuttur. Diğer cephelerinden yol geçmektedir. Etrafında yapılaşma mevcuttur. Ulaşımı kolaydır. Elektrik, su ve altyapı hizmetlerinden yararlanabilir konumdadır. Parselin üzerinde 1 tane tek katlı, 1 tane 2 katlı ev ve müştemilatları mevcuttur. Parselin çevresi avlu duvarı ile çevrilidir, Parsel üzerindeki tek katlı ev taş temel üzerine kerpiç olarak inşa edilmiştir. Evin alanı 100,00 m²’dir. Ön cephesine betonarme olarak balkon inşa edilmiştir. Duvarlarında beton sıva ve boya uygulaması mevcuttur. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Giriş kapısı demir doğrama olan evin pencereleri pvc doğramadır. Ev 3 oda + mutfak + antre + banyo + balkondan oluşmaktadır. Elektrik, su ve altyapı sistemleri mevcuttur. Yapı 2B yapı sınıfında yer almaktadır. Parsel üzerindeki iki katlı ev diğer eve bitişik şekilde beton temel üzerine yığma olarak inşa edilmiştir. Evin oturum alanı 80,00m², toplam alanı 160,00 m²’dir. Zemin katı depo olan yapının 1. katı konut olarak inşa edilmiştir. 1. Kata ön cephede bulunan merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Duvarlarında beton sıva ve boya uygulaması mevcuttur. Giriş kapıları demir doğrama, pencereleri pvc doğramadır. 1. Katta ön cephede balkonu mevcuttur. Ev 2 oda + antre + banyodan oluşmaktadır. Elektrik, su ve altyapı sistemleri mevcuttur. Yapı 3A yapı sınıfında yer almaktadır.Parselin doğu cephesi boyunda bitişik şekilde inşa edilmiş olan müştemilatlardan ilki samanlık olarak kullanılan, taş temel üzerine tuğla duvar örülerek inşa edilmiş olan yapıdır. Samanlığın alanı 40,20 m²’dir. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Duvarlarında toprak sıva uygulaması bulunmaktadır. Yapı 1A yapı sınıfında yer almaktadır. Parsel üzerindeki ikinci müştemilat samanlığa bitişik şekilde inşa edilmiş olan koyun ağılı olarak kullanılan, taş temel üzerine tuğla duvar örülerek inşa edilmiş olan yapıdır. Yapının alanı 75,00 m²’dir. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Duvarlarında beton sıva uygulaması bulunmaktadır. Kapı ve pencereleri demir doğramadır. Yapı 1A yapı sınıfında yer almaktadır. Parsel üzerindeki üçüncü müştemilat koyun ağılına bitişik şekilde inşa edilmiş olan odunluk olarak kullanılan, taş temel üzerine tuğla duvar örülerek inşa edilmiş olan yapıdır. Yapının alanı 24,00 m²’dir. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Duvarlarında toprak sıva uygulaması bulunmaktadır. Kapı ve pencereleri ahşap doğramadır. Yapı 1Ayapı sınıfında yer almaktadır. Parsel üzerindeki dördüncü müştemilat odunluğa bitişik şekilde inşa edilmiş olan depo olarak kullanılan, taş temel üzerine kerpiç olarak inşa edilmiş olan yapıdır. Yapının alanı 60,00 m²’dir. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Duvarlarında toprak sıva uygulaması bulunmaktadır. Kapı ve pencereleri ahşap doğramadır. Yapı 1A yapı sınıfında yer almaktadır. Parselin batı cephesine bitişik şekilde inşa edilmiş olan müştemilatlardan ilki ve parsel üzerindeki beşinci müştemilat kümes olarak kullanılan, taş temel üzerine tuğla duvar örülerek inşa edilmiş olan yapıdır. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Yapının ön kısmında örtme altı şeklinde eklentisi mevcuttur. Bu kısmın üzeri ahşap iskelet üzerine saç levha uygulaması şeklindedir. Yapının sadece yol cephesinde duvarlarında sıva ve boya uygulaması bulunmaktadır. Kapı ve pencereleri demir doğramadır. Yapının toplam alanı 60,80 m²’dir. Kümes 1A yapı sınıfında yer almaktadır.Parsel üzerindeki altıncı müştemilat kümesin arka cephesine bitişik şekilde inşa edilmiş olan depo olarak kullanılan, taş temel üzerine tuğla ile inşa edilmiş olan yapıdır. Yapının alanı 68,80 m²’dir. Çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Duvarlarında sıva ve boya uygulaması bulunmaktadır. Kapısı ahşap doğrama, pencereleri demir doğramadır. Yapı 1A yapı sınıfında yer almaktadır.
Adresi : Fele Köyü, Köy İçi Mevkii,2299 Parsel Şarkikaraağaç / ISPARTA
Yüzölçümü : 868 m²
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Köy yerleşik alan ve civarı içerisinde olup, taşınmaz Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 956.680,16 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:50

17/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01971110