T.C.
SENİRKENT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satışı talep edilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Senirkent İlçe, YENİ Mahalle, 111 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Yeni Mah. 111 Ada 4 Parsel Senirkent / ISPARTA
Yüzölçümü : 429 m2
İmar Durumu :esatis.uyap.gov.tr (Şartnamede belirtilmiştir. )
Kıymeti : 1.387.550,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr (Şartnamede belirtilmiştir. )
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Senirkent İlçe, KIBRIS Mahalle, 256 Ada, 29 Parsel,
Adresi : Kıbrıs Mah. 256 Ada 29 Parsel Senirkent / ISPARTA
Yüzölçümü : 4.019,98 m2
İmar Durumu : esatis.uyap.gov.tr (Şartnamede belirtilmiştir. )
Kıymeti : 1.371.193,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr (Şartnamede belirtilmiştir. )
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Senirkent İlçe, KIBRIS Mahalle, 258 Ada, 35 Parsel,
Adresi : Kıbrıs Mah. 258 Ada 35 Parsel Senirkent / ISPARTA
Yüzölçümü : 7.218,71 m2
İmar Durumu :esatis.uyap.gov.tr (Şartnamede belirtilmiştir. )
Kıymeti : 1.475.422,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:esatis.uyap.gov.tr (Şartnamede belirtilmiştir. )
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:45

11/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01969837