İcra Takibindeki Alacaklılara Yargıtay'dan Faiz Müjdesi

Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yeni Başhekim Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yeni Başhekim

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, icra takibinde alacaklı vatandaşları sevindirecek bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin bu konu ile alakalı iptal kararını göz önünde bulundurarak, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde oluşan faiz gelirlerinin hak sahiplerine ödenmesine hükmetti.

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgilere göre, 2 yıl önce bir alacaklı vekili, icra dosyasına gelen paranın paylaştırılması sırasında hazineye bırakılan nemanın müvekkilinin hakkı olduğunu ileri sürerek, icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi, müdürlükçe elde edilen faiz gelirinin alacaklıya ödenmesinin yasal bir dayanağı bulunmadığından bahisle şikayetin reddine karar verdi.

Ancak, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda içtihat değişikliğine giderek, içtihatlarını şu şekilde açıkladı: "Harçlar Kanunu'nun 36. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları Anayasa'ya aykırı olduğundan, oluşan bir nema geliri varsa bunun hak sahiplerine ödeneceği yönünde görüş değişikliğine gidilmiştir."

Bu doğrultuda, içtihat değişikliği sonucunda, alacaklılara ödenmeyen paranın nemalandırılması sonucu elde edilen faiz gelirinin artık hak sahiplerine ödenmesine karar verildi. Bu durum, icra takibinde bulunan vatandaşlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.