T.C.
ISPARTA
İCRA DAİRESİ
2023/1104 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1104 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Isparta İli, Merkez İlçesi, Deregümü Köyü,Pazaryolu altı Mevkii, 5247 Ada 8 Parsel nolu 223,41 m2 yüzölçümlü Bahçeli Kargır Ev Nitelikli Taşınmazın tam payı ile birlikte tamamının satışıdır.Satışa konu taşınmaza ilişkin bilirkişi raporunda belirtilen hususlar aşağıya çıkartılmıştır.

Taşınmazın Özellikleri
5247 ada 8 parselde kayıtlı, dikdörtgene benzer bir forma sahip, 223,41 m² alanlı, Bahçeli Kargir Ev vasıflı gayrimenkuldür. Parsel üzerinde bulunan yapı blok nizamda, 3/A yapı sınıfında, bodrum + zemin + 1 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın dış cepheleri sıvalı ve boyasızdır. Bina girişi 5036.Sokağa göre ön cepheden ve zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Parselin üzerinde yığma sistemde inşa edilmiş olan konut yapısı toplam brüt 282,00 m² (net 235,00 m²) genişliğindedir. Yapı projesine göre bodrum katta sığınak, depo, merdiven holü hacimlerinden, zemin katta bina girişi, 1 adet mesken kullanımı (salon, antre, 3 oda, mutfak, WC, banyo, 3 balkon) hacimlerinden, 1.normal katta 1 adet mesken kullanımı (salon, antre, 3 oda, mutfak, WC, banyo, balkon) hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın kapısı kapalı olması sebebiyle saha incelemeleri dışarıdan yapılmış olup projesine uygun olduğu kabul edilmiş, iç özellikleri hakkında bilgi verilememektedir. Dışarıdan yapılan incelemelerde taşınmazın mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz 1.derece deprem bölgesinde konumludur.

Taşınmazın İmar Durumu
Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya istinaden konu taşınmazın bulunduğu parsel mevcut imar planına göre Konut Alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları Bitişik Nizam, 2 Kat, hmaks: 6,50 m olarak belirlenmiştir.

Proje, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi
Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Arşivi'nde bulunan 10.11.1992 tarih onaylı mimari projesine göre taşınmazın kat, kattaki konumu ve alan bazında uyumlu olduğu kabul edilmiştir. Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi'nde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır. Keşif tarihi ve mimari proje tarihi dikkate alındığında konu taşınmaz 2023-1992= 31 yıllıktır.

Taşınmazın Adresi ve Yakın Çevresi
Zafer Mahallesi, 5036.Sokak, No: 8, Merkez/Isparta adresinde konumludur.
Yakın çevresi konut kullanım fonksiyonlu gelişmiştir. Bölge yapılaşma karakteristiğini 2-3 katlı müstakil ve apartman tipi yapılardan oluşturmaktadır. Orta gelir grubunun talep gösterdiği bölgede Aziziye Cami gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır. Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır.
Yüzölçümü : 223,41 m2
Kıymeti : 1.895.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Aile Konutudur.
Diğer : İhtiyati Tedbir:ISPARTA 1. AİLE MAHKEMESİ nin 08/09/2021 tarih 2020/14 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:30

#ilangovtr Basın No ILN01977610