İkametgah adres değişikliği bildirimini 20 iş günü içerisinde yapmamak, aile hekimi atanması, oy bölgesinin belirlenmesi ve devlet okulu kayıtları gibi resmi işlemlerde kullanılacak bu bilgilerin güncelliğini sağlamada önemli bir adımdır.

İki farklı yöntem bulunmaktadır; bireyler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bizzat başvuruda bulunabilirler ya da E-Devlet üzerinden online başvuruda bulunabilirler. Pandemi sürecinde alınan önlemler çerçevesinde, E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda iki aşamalı bir süreç uygulanmaktadır.

E-Devlet üzerinden başvuru yapacak kişinin belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmalı, ergin olmalıdır ve velayet veya vesayet altında bulunmamalıdır. Başvuruyu gerçekleştirmeyenler, belirlenen süre içinde idari para cezasına tabi tutulacaktır.

Ülkemizde Ufak Çaplı Birçok Deprem Oluyor Ülkemizde Ufak Çaplı Birçok Deprem Oluyor

İdari para cezası, sahte adres değişikliği bildirimlerine karşı bir önlem olarak da işlev görmektedir. 20 iş günü içinde adres değişikliği bildirimini yapmayan bireyler, E-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek ceza tutarı 10 bin TL'ye kadar çıkabilir. Yasal düzenlemeye göre, belirlenen süre içerisinde adres bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 451,00 TL idari para cezası uygulanırken, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara ise 9.441,00 TL idari para cezası verilmektedir. Bu nedenle, yeni bir yerleşim yerine taşınan bireylerin bu konuda dikkatli olmaları önemlidir.

Haber Merkezi