İŞ YERİ KİRALAMA İHALE İLANI
                ISPARTA İLİ GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aşağıdaki tabloda yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2024/4526

 1. İdareni                                                                                                                             
 1. Adresi: Cami Mahallesi Sanayi Cad. No:1                                                      

Gönen/ISPARTA

 1. Tel. No ve Faks No                                          : 0246 281 2004 – 0246 281 2598
 2. Elektronik posta adresi                                     : [email protected]
 3. İhale dokümanının görülebileceği web adres  : www.gönen.bel.tr
 1. İhale Konusu Olan İşin Niteliği Yeri ve Bedeli

İHALE YAPILACAK YERLER
Kiralanacak Yerler
M2
Pafta/
Parsel
Kiralama Süresi Aylık Kdv Hariç Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
18/B NOLU İŞ YERİ
ALACAMESCİD MAH. CUMHURİYET CAD. ŞEHİT POLİS MEHMET TELLİ PARKI
GÖNEN/ISPARTA
100 170/8131 5 yıl (60) ay 3.100,00 ₺ 186.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 16.07.2024 Saat:14:00
22/1 NOLU İŞ YERİ
ALACAMESCİD MAH. CUMHURİYET CAD. ŞEHİT POLİS MEHMET TELLİ PARKI
GÖNEN/ISPARTA
12 170/8132 5 yıl (60) ay 1.250,00 ₺ 75.000,00 ₺ 2.500,00 ₺ 16.07.2024 Saat:14:15
22/2 NOLU İŞ YERİ
ALACAMESCİD MAH. CUMHURİYET CAD. ŞEHİT POLİS MEHMET TELLİ PARKI
GÖNEN/ISPARTA
12 170/8132 5 yıl (60) ay 1.250,00 ₺ 75.000,00 ₺ 2.500,00 ₺ 16.07.2024 Saat:14:30
22/3 NOLU İŞ YERİ
ALACAMESCİD MAH. CUMHURİYET CAD. ŞEHİT POLİS MEHMET TELLİ PARKI
GÖNEN/ISPARTA
12 170/8132 5 yıl (60) ay 1.250,00 ₺ 75.000,00 ₺ 2.500,00 ₺ 16.07.2024 Saat:14:45
22/4 NOLU İŞ YERİ
ALACAMESCİD MAH. CUMHURİYET CAD. ŞEHİT POLİS MEHMET TELLİ PARKI
GÖNEN/ISPARTA
12 170/8132 5 yıl (60) ay 1.250,00 ₺ 75.000,00 ₺ 2.500,00 ₺ 16.07.2024 Saat:15:00
5/7 NOLU İŞ YERİ
CAMİ MAH. SANAYİ CAD. MEZBAHANE SOKAK GÖNEN/ISPARTA
80 54/3354 5 yıl (60) ay 1.950,00 ₺ 117.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 16.07.2024 Saat:15:15
19/2 NOLU İŞ YERİ
ALACAMESCİD MAH. CUMHURİYET CAD. GÖNEN/ISPARTA
125 167/9716 5 yıl (60) ay 2.650,00 ₺ 159.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 16.07.2024 Saat:15:30

 1. Kira Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 
 2. Kiraya Verilecek Cami Mahallesi Sanayi Cad. bulunan Belediye İş Yerleri                          
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı Yer: Belediye Encümen Toplantı Odası                    
 1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:


Gerçek Kişiler

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdanı sureti)
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi ve elektronik posta adresi,
 3. Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
 4. Gönen Belediye Başkanlığından borcu olmadığına dair belge
 5. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
 6. Ticaret ve Sanayi Odasından iş yaptıklarına dair belge
 7. Adli Sicil Kaydı


Tüzel Kişilerden

 1. Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
 3. Gönen Belediye Başkanlığından borcu olmadığına dair belge
 4. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
 5. Temsilci veya Vekilin Kimliği
 6. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı
 7. Ticaret ve Sanayi Odasından iş yaptıklarına dair belge
 8. Adli Sicil Kaydı

 1. İstenilen tüm belgeler güncel ve ıslak imzalı asıl veya tasdikli olmalıdır.
 2. İhaleye katılacak iştirakçilerin tüm belgeleri hazırlayarak ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekir.
 3. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 4. İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3 oranında Geçici Teminat alınacaktır.
 5. Encümenimiz layıkat görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama karına itiraz edilemez.
 6. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.   İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02053493