T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/572 Esas
MİRASÇI : MAKBULE BULUT - No:285 İç Kapı No:1 Köprü MerkezŞarkikaraağaç/ ISPARTA
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ihbar dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 25/12/2023 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususuilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01956934