Teklifteki 25 yıl detayı dikkat çekti.

Eşine Tek Kelime Etti Yargıtay Boşanmaya Karar Verdi Eşine Tek Kelime Etti Yargıtay Boşanmaya Karar Verdi

Torba yasa teklifiyle ev hanımlarına emeklilik hakkıyla ilgili yasa sunulması beklenirken muhalefet hızlı davrandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, çalışmayan ve evliliklerinde 25 yılı dolduran ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması amacıyla kanun teklifini meclise sundu.

Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na verdiği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, sosyal devlet vurgusu dikkat çekti. AMAÇ; YAŞAM SEVİYESİNE ULAŞMAK

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde öncelikli olarak toplumun güçsüz kesimlerine ve herkesin yaraşır bir şekilde yaşam seviyesinin sağlanmasının amaçlandığı yasa teklifinde ayrıca anayasanın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60. maddesinin, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü kapsıyor.

"25 YILI DOLDURAN EMEKLİLİK” Çalışma hayatına katılamayan kadınların, çoğunlukla çocuklarının bakımını üstlenmesi nedeniyle çalışma hayatından mahrum kaldığının altını çizen gerekçede, iş hayatına katılamayan ev kadınlarının ileri yaşamlarının güvence altına alınmasının devletin bir görevi olduğu kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca evlilikte 25 yılı dolduran ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmasına yönelik çalışmada gerekçede mevcut