2 024 yılında, kira geliri üzerinden uygulanan istisna tutarı önceki yıla göre artırılarak 33 bin TL'ye yükseltildi. Bu güncellemeyle birlikte, ev sahipleri yıllık 33 bin liranın altında kira geliri elde ettiklerinde gelir vergisi mükellefiyetinden muaf olacaklar.

Isparta'da Camiler Dolup Taştı Isparta'da Camiler Dolup Taştı

Önceden 21 bin TL olan istisna tutarı, 2024 yılında yapılan bu artışla birlikte 33 bin TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklik, ev sahiplerine bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri sağladıklarında gelir vergisi ödeme yükümlülüğünden kaçma imkanı tanıyacak. Yıllık kira geliri 33 bin liranın üzerinde olanlar, bu tutarı aşan kısmı için vergilendirilecekler. Ancak 33 bin lira ve altındaki kira geliri elde edenler, bu tutara kadar olan kısmı için vergi muafiyetinden yararlanacaklar.