Detaylar şu şekilde:

İşveren, gece bekçisi olarak çalışan bir kinin işten çıkarılması üzerine yapılan dava sonucunda mahkemeye başvurdu. Çalışan, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücretlerini talep etti. Ancak şirket avukatı, çalışanın talep ettiği alacakların zaman aşımına uğradığını belirtti ve işveren, çalışanın işini doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı yaptığını, dedikodu yaptığını iddia etti.

Radardan Kesilen Cezalarda Değişiklik Radardan Kesilen Cezalarda Değişiklik

Mahkeme, işverenin iddialarını kısmen kabul ederek davanın reddine karar verdi. Ancak mahkeme kararı temyize gönderildi ve devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, işçinin mesai arkadaşlarına iftira attığını, dedikodu yaptığını tespit ederek, tazminatsız işten çıkarılmasını uygun gördü.

Yargıtay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Somut olayda, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2 bin TL fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de, ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir."

Bu karar, iş yerinde dedikodu ve kötü niyetli davranışlarda bulunan çalışanlar için bir uyarı niteliği taşıyor. İşverenlerin, bu tür durumları tespit etmeleri halinde, tazminatsız işten çıkarma hakkına sahip oldukları belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi