Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'ÇED Olumlu' kararı mahkemeye taşındı. 1 Aralık 2023'te ilan edilen bu karar, bölgedeki su kaynakları üzerindeki talepler nedeniyle eleştiri almaktadır.

Geçtiğimiz yıl Eşeler Dağı'ndaki bir maden ocağı için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararı, Isparta İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi raporu doğrultusunda iptal edilmişti. Şimdi ise Kağılcık Köyü'nde bulunan mermer ocağının ÇED Olumlu raporu mahkemeye taşındı. Bölgedeki su kaynaklarının zenginliği ve çevre duyarlılığı, bu karara karşı açılan davayı desteklemektedir.

Burdur'un su kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen, mermerin işlenmeden blok halinde ihraç edilmesi, ekonomik anlamda zarara neden olmaktadır. Bu durumun önlenmesi ve doğal kaynakların korunması adına, su ve maden kaynaklarının dengeli bir şekilde kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği 'ÇED Olumlu' kararına karşı açılan davada, bölge halkının ve yerel yönetimlerin talepleri dikkate alınarak, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Mahkeme kararının, hem çevre hem de ekonomik açıdan dengeli bir çözüm getirmesi beklenmektedir.

Atakan Yazgan, Sıkılmadık El Bırakmayacağız Atakan Yazgan, Sıkılmadık El Bırakmayacağız

Haber Merkezi