<p>İşsizlik maaşı, işçilerin, iş yetenekleri, sağlıkları ve yeterlilikleri olmasına rağmen, hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmaları sırasında, herhangi bir kasıt olmaksızın işlerini kaybettikleri durumlarda, yaşadıkları gelir kaybını belirli bir süre ve ölçüde karşılayan geçici bir destektir. Aynı zamanda sigortacılık tekniği ile faaliyet göstermekte olup Devlet tarafından kurulmuş ve zorunlu bir sigorta koludur. İşsizlik sigortası kapsamında olan ve işsizlik riskiyle karşılaşan sigortalılara ödenen geçici destek tutarına İşsizlik Maaşı denilmekte olup <strong><a href="https://minvalhukuk.com/araclar/issizlik-maasi-hesaplama/"><span style="color:#1155cc">İşsizlik Maaşı Hesaplama</span></a></strong> işlemleri ile belirlenmektedir.</p>

<p>İşsizlik maaşı, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun amacı işsizlerin gelir kayıplarını bir ölçüde de olsa gidermenin yanı sıra iş gücünü sürekli, etkin ve verimli çalıştırarak insangücü israfını en aza <strong><a href="https://minvalhukuk.com/"><span style="color:#1155cc">Ankara Avukat</span></a></strong> indirmektir.</p>

<h2><strong>Kıdem Tazminatı Hesaplama</strong></h2>

<p>Kıdem tazminatı işçinin iş akdinin işveren tarafından haksız feshi ile doğabileceği gibi işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenlere dayanılarak feshedilmesi halinde işçinin son ay almış olduğu brüt ücretinin her bir yıl bakımından çarpımı ile bulunan tazminatı denilmektedir. Her bir yıl bakımından oluşu dolayısı ile kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin en az 1 yıllık çalışmasının bulunması gerekmektedir.</p>

<p>Kıdem tazminatı işçinin iş akdinin sona ermesi ile doğacak olup <strong><a href="https://minvalhukuk.com/araclar/ihbar-ve-kidem-tazminati-hesaplama/"><span style="color:#1155cc">kıdem tazminatı hesaplama</span></a></strong> ile belirlenir. Yani işçi işten çıktıktan sonra tazminata hak kazanılır. Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin belli şartları haiz olması gerektiği gibi fesih şartlarının kanun gereği gibi gerçekleşmesi gerekmektedir.</p>

<ul>

            <li>İşçinin en az bir yıl çalışmış olması gerekir.</li>

            <li>İşverenin işçiyi çıkarmakta haklı bir gerekçesinin bulunmaması da diğer bir gerekçedir.</li>

            <li>İşçinin çıkmakta haklı bir gerekçesinin bulunması da kıdem tazminatına hak kazandırır.</li>

</ul>

Sosyal Medya Ajanslarının İşletmelere Ne Katar? Sosyal Medya Ajanslarının İşletmelere Ne Katar?

<p>Kıdem Tazminatı; İşçinin kanunda belirtilen sebeplerle iş akdinin sonlanmasından doğan işverenin ödemiş olduğu tazminattır.</p>

<p>Kıdem tazminat alacağı için gerekli şartlar:</p>

<ol>

            <li>İş Kanununa tabi işçi olmak</li>

            <li>İş sözleşmesinin kanunda belirtilen nedenlerden birisi ile sonlandırılması</li>

            <li>En az bir yıl çalışmış olmak</li>

            <li>Kıdem Tazminatının Miktarı = Her 1 yıl çalışma karşılığı için 30 Günlük giydirilmiş brüt ücret</li>

</ol>

<h2><strong>Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gereken Başlıca Durumlar</strong></h2>

<ol>

            <li>İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi, (Uygulamada en çok görülen kıdem tazminatı dava türlerinden biridir. )</li>

            <li>İş Sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshi, (Uygulamada en çok görülen kıdem tazminatı dava türlerinden biridir. )</li>

            <li>Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılması,</li>

            <li>İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılması,</li>

            <li>Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,</li>

            <li>İşçinin ölümü sebebiyle iş akdinin son bulması,</li>

            <li>Sigortalılık süresini (15 yıl) ve prim ödeme gün sayısını (3600) tamamlayarak, yaş koşulu nedeniyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa bile kendi istekleri ile işten&nbsp;&nbsp; ayrılmaları nedeniyle.</li>

</ol>