İşten Ayrılmanın Kıdem Tazminatını Etkilemediği Durumlar

 İş değişiklikleri sırasında istifa eden kişilerin genellikle kıdem tazminatı haklarını kaybetme riski bulunsa da, Türkiye'de yapılan İş Kanunu değişiklikleri, belirli şartları sağlayan çalışanlara istifa etmeleri durumunda bile kıdem tazminatı alma imkanı sunmaktadır. Bu durum milyonlarca çalışanı ilgilendirmekte ve belirli kriterlere uyanlar kıdem tazminatlarını tamamını alabilmektedir.

Kıdem tazminatı, genel olarak bir iş yerinde belirli bir süre çalışan bireylerin işten ayrılma veya emekli olma durumlarında hak kazandıkları bir ücret türüdür. Ancak belirli şartları sağlayanlar, işverenin haksız uygulamalarına karşı tazminat haklarını eksiksiz bir şekilde talep edebilirler.

Bu şartları sağlayanlar, istifa etmelerine rağmen kıdem tazminatını alabilirler. İşte bu şartlar:

  1. Maaş Gecikmesi veya Eksik Ödeme: Maaş zamanında ödenmemişse veya fazla mesai ücretleri geç ya da eksik ödeniyorsa.

  2. Baskı veya Mobbing: İşyerinde bir üst kademedeki kişi tarafından baskıya veya mobbinge maruz kalınıyorsa.

  3. Ödeme Şekli Sorunları: Maaşın bir kısmı hesabına, bir kısmı elden (prim adıyla) veriliyorsa.

  4. İzin Hakları İhlali: Yıllık izin veya resmi tatiller izin hakları kullandırılmıyorsa.

Bu şartlar dışında sağlık sorunları, askerlik durumu gibi durumlar da kıdem tazminatına hak kazanmayı mümkün kılabilir. Örneğin, sağlık nedeniyle işten ayrılan bir çalışan, bu durumu belgeleyen bir rapor ile kıdem tazminatı talep edebilir.

Isparta'nın Makus Tarihini Değiştirmek Üzere Geliyoruz Isparta'nın Makus Tarihini Değiştirmek Üzere Geliyoruz

Sonuç olarak, çalışanlar belirli şartları sağladıkları takdirde işten istifa etseler bile kıdem tazminatı alma hakkına sahiptirler. Bu düzenleme, işçi haklarını koruma amacını taşımaktadır ve milyonlarca çalışan için önemli bir hukuki güvence sağlamaktadır.

Haber Merkezi