Türkiye'de yaklaşık 15 milyon çalışanın kıdem tazminatı, birikim süresine göre oluşuyor. Ocak ve Temmuz aylarındaki memur maaşlarına yapılan zam, kıdem tazminatı tavanını da etkiliyor. Şu anda geçerli kıdem tazminatı tavanı yıllık 23.489,83 TL iken, yeni zamlarla bu miktarın artması bekleniyor.

Hürriyet'ten Barış Taşçı'nın haberine göre, güncel kıdem tazminatı tavanı işçilere yıllık olarak 23.489,83 TL olarak ödeniyor. Yapılacak zamlarla birlikte kıdem tazminatı tavanının artması öngörülüyor. Ancak kesin bir bilgi olmadığı için yüzde 50'lik bir zam tahminiyle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı yıllık 35.243,75 TL olacak.

Kıdem Tazminatı Tavanının İşleyişi

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatını belirler. Örneğin, brüt maaşı 20.000 TL olan bir işçi her yıl için maksimum 20.000 TL'lik kıdem tazminatı alabilir. 5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 100.000 TL ödenir.

Yapılacak zamlarla birlikte, örneğin, yüzde 50 zam olduğunu varsayarsak, Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı yıllık 35.243,75 TL olacak. Böylece 5 yıl çalışan işçi işten çıkarılırsa sadece kıdem tazminatı olarak 176.218 TL alabilecek. Şu anki durumda ise bu tutar 117.449 TL'dir ve arada 58.769 TL'lik bir fark oluşacaktır.

İhbar Tazminatı Hesaplaması ve Ek Hesaplar

Kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatı da bulunmaktadır. İş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın belirlenen bildirim sürelerine uymaması durumunda ödenen ihbar tazminatı, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabidir. Brüt maaş üzerinden ödenen ihbar tazminatı vergisel hesaplamaların ardından net olarak çalışana ödenir. İhbar tazminatında gelir vergisi ve damga vergisi uygulandığı için alınacak ücret bir miktar düşük olabilir.

Isparta'nın Şubat 2024 ihracatı: 26.082,20 dolar Isparta'nın Şubat 2024 ihracatı: 26.082,20 dolar