T.C.
ISPARTA
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ DOSYA NO : 2023/555 EsasKARAR NO : 2023/808
C.SAV.ESAS NO : 2015/2130
KATILAN :ABBAS AĞAR, Süleyman ve Huriye oğlu, 24/03/1984 Beyşehir doğumlu, TC No:12977628170
SUÇ : Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret, Mala Zarar Verme
UYGULANAN KANUN MAD. :5237 sayılı TCK'nun 125/1-3-a,TCK'nun 62, TCK'nın 51/1, TCK'nun 51/3-6, TCK'nun 265/1,TCK'nun 151/1 maddeleri
KARAR TARİHİ : 21/09/2023
Sanık İbrahim TUNÇ'un kamu görevlisine hakaret suçundan 10 ay 27 gün hapis, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası, mala zarar verme suçundan 10 ay 7 gün hapis TCK 51. Maddesi uyarınca ertelenmesine, sanığın 1 yıl denetim altına alınmasına ilişkin karara 15 gün içinde Yargıtay ilgili Ceza Dairesine temyiz yasa yolu açık olarak karar verilmiş, Katılan Abbas AĞAR'a ulaşılamadığından gereken karar ve Sanık Müdafii ayrıntılı temyiz dilekçesi tebliğ edilemediğinden hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02000224