T.C.
ISPARTA
3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32833228-2023/268-Ceza Dava Dosyası 24.04.2024 Karar No : 2024/32İ L A N
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/01/2024 tarihliilam ile hakkında TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca 4 yıl hapis ve 1.400 TL.Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Mahmut ve Halime oğlu, 05/01/1983 d.lu, Burdur İli Kemer, Belenli nüf.kayıtlı Murat BOZDEMİR'e (T.C.No:20056595282) gerekçeli karar tebliğ edilmediğinden,
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 gün içinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02022206