T.C.
EĞİRDİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Eğirdir İlçe, KATİP Mahalle/Köy, 251 Ada, 7 Parsel. Parsel üzerinde üç katlı yığma olarak inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Bina dış cephesi sıvalı-boyalıdır. Pencereler ahşap doğramadır. Yol tarafındaki penceresinde demir korkuluk mevcuttur. Zemin kat girişi kottan dolayı 6. caddeden sağlanmaktadır. Zemin kat hol, oturma odası, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bulunmaktadır. İç kapılar ahşap doğramadır. Balkon demir korkulukları mevcuttur. 1. Bodrum kata batı cephedeki 6. Caddenin 6. Caddeden beton merdivenle inilmektedir. 1. Bodrum kata avludan giriş sağlanmaktadır. Dış kapı doğraması demir doğramadır. Pencereler ahşap doğramadır. 2. Bodrum kata 1. Bodrum kat içerisinden beton merdivenle giriş sağlanmaktadır. Yapı üzeri ahşap çatı üzeri kiremitle kaplıdır. Bina soba ile ısıtılmakta, belediye yol, su, kanalizasyon vb. Hizmetlerden faydalanmaktadır. Parsel alanı:77,00 m² Yapı alanı : 55,56 m² Parsel üzerindeki müştemilat 7,00 m² yüzölçümüne sahiptir.
Adresi : Katip Mah. 6. Cad. No:23 Eğirdir/ISPARTA
Yüzölçümü : 77 m2
İmar Durumu : Parsel Eğirdir Belediyesi imar durum bilgisine göre Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma alanı sınırları içerisinde kalmakta olup bitişik nizam üç katlı yapılaşma hakkına sahiptir.
Kıymeti : 1.045.095,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Eğirdir İlçe, Katip Mahalle, 250 Ada, 1 Parsel. Parsel üzerinde iki katlı ahşap-kagir olarak inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Bina dış batı ve güney cephesi sıvalı-boyalıdır. Kuzey ve doğu cephesi galvanizli sacla kaplıdır. Bina zemin kat girişi 6. Caddeden girilip giriş sahanlığından geçilerek güney cepheden girilmektedir. Zemin giriş kapısı ahşap doğramadır. Zemin katta çıkma mevcuttur. Zemin kat ve bodrum kat ahşap merdivenle irtibatlı olarak giriş sağlanmaktadır. Pencereler ahşap doğramadır.Yapı üzeri ahşap çatı üzeri kiremitle kaplıdır. Bina soba ile ısıtılmakta, belediye yol, su, kanalizasyon vb. Hizmetlerden faydalanmaktadır. Parsel alanı :118,00 m² Yapı alanı : 90,37 + 80 : 170,37m² Parsel üzerindeki müştemilat 4,00 m² yüzölçümüne sahiptir.
Adresi :Katip Mahallesi 6. Cad No:25Eğirdir/ISPARTA
Yüzölçümü : 118 m2
İmar Durumu :Parsel Eğirdir Belediyesi imar durum bilgisine göre Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma alanı sınırları içerisinde kalmakta olup bitişik nizam üç katlı yapılaşma hakkına sahiptir.
Kıymeti : 1.085.015,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:40

10/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02031063