T.C.
ISPARTA
İCRA DAİRESİ
2019/1584 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1584 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Isparta İli, Merkez İlçesi,Yayla Mahallesi, 1504 Ada 167 Parsel, 1.Kat, 12 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken Nitelikli Taşınmazın 22.04.2019 tarih 6234 yevmiyeli 1/4 HİSSE SATIŞIDIR.Satışa konu taşınmaza ilişkin bilirkişi raporunda belirtilen hususlar aşağıyaçıkartılmıştır.
Taşınmazın Özellikleri
Ana Taşınmaz Özellikleri: 1504 Ada, 167 Parsel, 800,19 m² yüz ölçümüne sahip, geometrik olarak yamuğa benzer bir forma, topoğrafik olarak düz arazi yapısına sahiptir. Parsel üzerinde bitişik nizamda ve betonarme tarzda, 3-B yapı sınıfında inşa edilmiş bir adet yapı bulunmaktadır. Ana taşınmaz bodrum + zemin + 4 normal kattan oluşmakta, 1.bodrum katında eklenti depolar, kazan dairesi, sığınak, zemin katında bina girişi, 8 adet dükkan, 1-4.normal katlarında 5'er adet mesken olmak üzere toplam 28 adet bağımsız bölüm yer almakta, dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası, giriş kapısı demir doğrama, girişi 1606.Sokak'a göre ön cepheden (güney cephe) ve zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.
Bağımsız Bölüm Özellikleri: Konu taşınmaz 1.normal katta konumlu 12 bb nolu meskendir. Rapor konusu taşınmaz, bina girişinden binaya bakıldığında 1.normal katta sol ön (güney ve batı) cephede konumlu meskendir. Taşınmaz salon, antre, 3 oda, mutfak, banyo, WC, balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 118,00 m² (net 101,72 m²) genişliğindedir. Taşınmazın kapısı kapalı olması sebebiyle saha incelemeleri dışarıdan yapılmış olup projesine uygun olduğu kabul edilmiş, iç özellikleri hakkında bilgi verilememektedir. Dışarıdan yapılan incelemelerde taşınmazın mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz 1.derece deprem bölgesinde konumludur.
Taşınmazın İmar Durumu
Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya istinaden konu taşınmazın bulunduğu parsel mevcut imar planına göre Ticaret Alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları Bitişik Nizam, 5 Kat, hmaks: 15.50 m olarak planlanmıştır.
Proje, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi
Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Arşivi?nde bulunan bila tarih onaylı mimari projesine göre taşınmazın kat, kattaki konumu ve alan bazında uyumlu olduğu kabul edilmiştir. Taşınmazın Isparta Belediyesi tarafından verilmiş olan 26.09.1994 tarih 5-237 sayılı yapı kullanma izin belgesibulunmaktadır. Keşif tarihi ve yapı kullanma izin belgesi tarihi dikkate alındığında konu taşınmaz 2024-1994 = 30 yıllıktır.
Taşınmazın Adresi ve Yakın Çevresi
Yayla Mahallesi, 1606.Sokak, No: 1/12, Merkez/Isparta adresinde konumludur.
Yakın çevresi konut altı ticari kullanım fonksiyonlu gelişmiştir. Bölge yapılaşma karakteristiğini çok katlı apartman tipi yapılar oluşturmaktadır. Bölgede Meydan Avm, Camlı Cami gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol, su, elektrik, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır. Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır.
Satışıyapılacaktaşınmazın1/4hissesisatılacakolması nedeni ilesatış sonrasındayer teslimi yapılmayarakyalnızcaihalealıcısıtarafındantalepolması halinde "taşınmazıntamamının" yergösterimiyapılmasına karar veridi.
Adresi : Yayla Mahallesi, 1606.Sokak, No: 1/12, Merkez/Isparta Adresinde Konumludur.
Kıymeti : 555.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI:13.07.1993
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:45

02/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02016641