Yayımlanan genelge, işçilerin konaklama, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Düzenlemeler kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelerde, iklim koşullarına uygun ve fonksiyonel konutlar inşa edilecek. Bu konutlar, prefabrik, betonarme veya çelik iskeletli yapılar olacak ve ortak kullanım alanlarını içerecek şekilde tasarlanacak.

Sağlık hizmetlerine erişim konusunda da önemli adımlar atıldı. İşçilere ve ailelerine düzenli olarak aşı takibi, bulaşıcı hastalıkların taraması ve takibi gibi hizmetler sunulacak. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak için mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelere yeterli sayıda sağlık personeli görevlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ise özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitim haklarını güvence altına almak için yeni adımlar attı. Rehberlik ve araştırma merkezleri aracılığıyla bu çocuklara eğitim olanakları sağlanacak ve öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla özel eğitim programları yürütülecek.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile mevsimlik tarım işçilerinin taşınmasında gece saatlerinde sınırlamalar getirildi. Şehirlerarası yolculuk yapacak araçlar için gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında seyahat yasağı uygulanacak ve trafik denetimleri sıkılaştırılacak.

Son olarak, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını izlemek ve değerlendirmek üzere bir izleme ve değerlendirme kurulu oluşturulacak. Bu kurul, ilgili bakan yardımcılarından oluşacak ve mevsimlik tarım işçiliğine yönelik ulusal politikaların oluşturulmasında önemli bir rol üstlenecek.

Yeşil Kurt ve Yaprak Zararlısına Dikkat Yeşil Kurt ve Yaprak Zararlısına Dikkat

Bu düzenlemelerin, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirerek daha adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı amaçladığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Editör: Ali Rıza Cesur