Babadan veya diğer aile büyüklerinden miras kalanlar için önemli bir karar alındı! Artık kardeşler arasında miras paylaşımı daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Eski şartlar artık ortadan kalktı. Hisseli tapu sahipleri, tapu satışı için çözüm yolları ararken, hisseli tapulardaki payların kardeşler arasında devri tamamen değişti. Bundan böyle miras paylaşımlarında, kardeşler arasında anlaşma yazılı olarak yapılabilecek ve karşılıklı olarak imzalandığında geçerli olacak. Noter onaylı sözleşmeye artık gerek kalmadı.

Ancak miras paylaşımı yapacak olan kardeşlerin dikkatli olması gerekiyor. Hisseli tapu alırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterlidir. Hisseli tapuların satışı için ise öncelikle hissedarların ortak karar alması gerekmektedir.

En İyi Backlink Analiz Siteleri (2024) En İyi Backlink Analiz Siteleri (2024)

Hissedarlar, tapuda hazır bulunarak tapu devri işlemlerini gerçekleştirmeli ve hisselerin bölüştürülmesini sağlamalıdır. Hisseli tapu devri için tüm hissedarların tapuda bulunması önemlidir. Eğer hissedarlar tapuda bulunamazsa, bir avukata vekalet verme imkanı bulunmaktadır. Tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi ile hisselerin bölüştürülmesi sağlanır.

Haber Merkezi