Borsa İstanbul’da işlem gören Garanti Bankası (GARAN), Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile temettü ödemesine ilişkin detayları paylaştı. Bankanın gönderdiği açıklamaya göre, pay başına brüt 3,1190 TL, net ise 2,8071 TL temettü teklifi genel kurula sunulacak.

ADD'den Başkan Özer’e tebrik ziyareti ADD'den Başkan Özer’e tebrik ziyareti

Açıklamada, 2023 yılında elde edilen 87,33 milyar TL'lik kâr sonrasında, bankanın ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 210 milyon TL birinci nakit brüt temettü ile 12,89 milyar TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere, toplamda ödenmiş sermayenin %311,90'u olan 13,1 milyar TL nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Banka henüz ödeme tarihine ilişkin bir açıklama yapmamıştır.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin karından hissedarlara dağıtılan kısmıdır. Şirketin genel kurulu tarafından kararlaştırılan bu ödeme, hisse senedi sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Temettü, şirketin karlılığını yansıtır ve yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Genellikle hisse senedi başına belirli bir miktar olarak ifade edilir. Temettü ödemesi, şirketin nakit varlıklarını azaltırken, şirketin karlılığı ve finansal durumuyla ilgili önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Haber Merkezi