Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel öğretim kurumlarına yönelik yapılan denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son bir yılda, İş Kanunu'na aykırı hareket eden 920 özel öğretim kurumuna toplamda 65 milyon lira idari para cezası kesildiğini belirtti. Bu cezaların, öğretim kurumlarının mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla uygulandığını vurguladı.

Öğretmen Ücretleri ve Çalışma Şartlarına İlişkin Düzenlemeler

Para Transferinde  Açıklamaya Dikkat Para Transferinde Açıklamaya Dikkat

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerin ücretleri ve çalışma şartlarına ilişkin düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Bakanlıkça yapılan düzenlemelerle, ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışın gerçekleştirildiğini ve bu artışın 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulduğunu açıkladı. Ayrıca, öğretmenlerin emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki mali haklarında iyileştirmeler yapıldığını belirtti.

Ücretli Öğretmen Görevlendirmesi ve Geçici Çözümler

Bakan Tekin, özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalıştığını ve sözleşmelerindeki haklara sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, özel öğretim kurumlarında geçici olarak ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirilmesinin, eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla başvurulan bir yöntem olduğunu açıkladı. Bu kapsamda yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda gerekli idari yaptırımların uygulandığını vurguladı.

Haber Merkezi