T.C.

SENİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

            Senir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. md. kapsamında açık artıma usulü ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.

İHALE İLANI

1-Belediyemize ait Orta  Mh. Cumhuriyet  Caddesi No: 2  Belediye İş Merkezinde bulunan Senir Belediye Kahvesinin kira ihalesi yapılacaktır.

Muhammen bedeli                                         :   Aylık 2.000,00TL ,Yıllık kirası 24.000,00TL

Geçici Teminatı                                              :   1.440,00 TL.

Şartname Bedeli                                             :   200,00 TL.

Gayrimenkul kiralama şekli                         :   2886 sayılı kanunu 45. mad. Açık Artırma Usulü

Taşınmazın İhale Tarihi ve saati                  :   22.12.2023 Cuma günü saat 14:00

2-Belediyemize ait Orta  Mh. Şehit Süleyman EROL Sokak No:8  adresinde bulunan Senir Aile Çay Bahçesinin  kira ihalesi yapılacaktır.

Muhammen bedeli                                         :   Aylık 2.000,00TL ,Yıllık kirası 24.000,00TL

Geçici Teminatı                                              :   1440,00 TL.

Şartname Bedeli                                             :   200,00 TL.

Gayrimenkul kiralama şekli                         :   2886 sayılı kanunu 45. mad. Açık Artırma Usulü

Taşınmazın İhale Tarihi ve saati                  :   22.12.2023 Cuma günü saat 14:20

3-Belediyemize ait Orta  Mh. Cumhuriyet  Caddesi No: 52  adresinde bulunan Eski Kargir Nikah salonu olarak bilinen depo kira ihalesi yapılacaktır.

Muhammen bedeli                                         :   Aylık 906.25,00TL ,Yıllık kirası 10.875.00TL

Geçici Teminatı                                              :   652.50 TL.

Şartname Bedeli                                             :   200,00 TL.

Gayrimenkul kiralama şekli                         :   2886 sayılı kanunu 45. mad. Açık Artırma Usulü

Taşınmazın İhale Tarihi ve saati                  :   22.12.2023 Cuma günü saat 14:40

İhalenin yapılacağı yer ve Adresi                 : Senir Kasabası Senir Belediye Başkanlığı

Senir  Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Orta  Mah. Cumhuriyet  Cad. No:2 

Tel: 0 246 553 2002 Fax: 0 246 5532137

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler ;

1.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2.Belediye Başkanlığımıza son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge

3.Geçici Teminat Tutarının yatırıldığına dair makbuz

4.Tebligat için adres beyanı

5.Vekil varsa noter onaylı vekaletname

6.İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

7 .İkametgah belgesi

8.Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından ve e-devlet üzerinden )

9.İhaye katılmak istediğine dair dilekçe

Tüzel Kişiler ;

       1.Oda kayıt belgesi

       2.İmza sirküleri

       3.Ticaret sicil gazetesi

       4. Tebligat için adres beyanı

       5.Belediye Başkanlığımıza son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge

       6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge

       7.Vekil varsa vekâletname

       8. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

       9. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

      10.Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti,

      11-İhaleye katılmak istediğine dair dilekçe

      İş bu ihale ilanı 05.12.2023  günü saat 10,00 da Belediye Başkanlığı ilan panosunda en az 7 gün  süre ile asılı kalarak ilan edilecektir.

            Ayrıca Kaymakamlık Hükümet Konağı, Keçiborlu, Isparta Burdur, Güneykent, Sav Belediye Başkanlığı, ve yerel gazetede ile ilan tahtasında yayınlanacaktır.

            İhaleye katılmak isteyenler mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden  şartnamesini temin edebilirler. İhaleye katılmak isteyenlerin teminat makbuzu ve belgelerini ihale öncesi 22.12.2023 Cuma günü saat 12,00 a kadar Senir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne  teslim etmeleri gerekmektedir. İlanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01947210