Ancak, brüt asgari ücretin onda birini aşan tutarda eksik prim bildiren işverenlerin desteği iptal edilecek ve ödenmiş olan destek miktarı cezai işlemle birlikte geri alınacak.

Kaza sonrası kırılan bariyerler tamir edilmeyi bekliyor Kaza sonrası kırılan bariyerler tamir edilmeyi bekliyor

Çalışanların prime esas kazançlarının eksik veya hiç bildirilmediğinin denetim memurları tarafından tespit edilmesi durumunda veya kamu kurumlarından alınan yazılardan bu durumun anlaşılması halinde, işveren 2024 yılı için sağlanan destekten yararlanamayacak ve daha önce sağlanan destekler gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geri alınacak.

Ayrıca, yıl içinde herhangi bir ayda brüt asgari ücretin onda birini geçen miktarlarda eksik prime bildirilmesi durumunda da yaptırım uygulanacak.

Örneğin; 2024 yılının Ağustos ayında bir sigortalısının kazanç tutarını eksik bildirdiği kasım ayında tespit edilen işverenin 2024 yılı boyunca hak kazandığı asgari ücret desteği tüm çalışanları için iptal edilecek, yararlanılan tutarlar cezai işlemle birlikte geri alınacak. Yapılan soruşturma ve incelemelerde, işverenin yatırdığı eksik prim miktarının aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda olduğunun belirlenmesi halinde işverene önce ihtar yapılacak, 15 gün içinde eksikliği gideren işyerlerinde asgari ücret desteği devam edecek. Aksi halde destek iptal edilecek, ödenmiş tutarlar cezai işlemle birlikte geri alınacak.

Haber Merkezi