Ağar, "In silico İlaç Simülasyon ve Modelleme" yöntemi kullanarak kanser hücrelerini ve koronavirüsün genetik materyalini baskılayacak ilaçlar geliştirmiştir. Bu buluşun insan ömrünü uzatacağı öne sürülmektedir.

SGK Emeklileri Kaplıca Tatiline Gönderiyor SGK Emeklileri Kaplıca Tatiline Gönderiyor

Dünya genelinde milyonlarca insan, kanser ve koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Onkoloji alanında çalışan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Dr. Soykan Ağar, bu soruna çözüm olabilecek bir ilaç geliştirdi.

Trakea kanseri gibi çeşitli kanser türlerini ve koronavirüsün genetik materyalini baskılayacak ilaçlar için "In silico İlaç Simülasyon ve Modelleme" sürecini yöneten Ağar, bu çalışmasıyla ilgili patent başvurularında bulunmuştur. Ağar, Avrupa Birliği'nde bir çalışma grubuna seçilmiş ve bu alanda önemli çalışmalar yapıyor.

Ağar, bir ilacın geliştirilme sürecinde dört ana aşama olduğunu belirtmektedir. Bu aşamalar bilgisayar simülasyonları, laboratuvar sentezleri, hayvan deneyleri ve son olarak insan deneylerini içermektedir. Ağar, yapay zeka kullanımının çalışmalarını hızlandırdığını ve moleküler düzeydeki hedefleri belirlemekte etkili olduğunu vurguluyor.

Ağar'a göre, yakın gelecekte hastalıkların moleküler düzeyde tasarlanmış ilaçlarla tedavi edilerek tamamen ortadan kaldırılabileceği bir noktaya ulaşılabilir. Ağar'ın çalışmaları, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir ve bu alanda önemli bir adım olarak kabul edilmektedir