T.C.
YALVAÇ
SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N

Mahkememizde görülmekte 2023/53 esas sayılı Vasiyetnamenin Açılması (Noter) davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında, Davalı Tuncay Kıvrak'a vasiyetname ekli tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu dava dilekçesinin adı geçen davalıya tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02044751