Yeni karar ile tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek ve yeniden sayılacak. Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren bu önemli çalışma ile mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazileri belirlenecek ve tarımsal faaliyet gösteren işletmeler tespit edilecek.

Tek Tek Kontrol Edilecek ve Yeniden Sayılacak

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunmayan potansiyel tarım arazileri, özel soru formları ve veri giriş programları kullanılarak tespit edilecek. Bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile desteklenen bu süreç, daha kapsamlı bir veri toplama sürecini hedefliyor.

Tarım İstatistiklerinin Kalitesi Artırılacak

Isparta'da Dikkatsizlik Kaza Getirdi Isparta'da Dikkatsizlik Kaza Getirdi

İkinci aşama, birinci aşamada elde edilen bilgilerle uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin verilerin tam sayım ve örnekleme yöntemleriyle derlenmesini içeriyor. Arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi detaylı bilgilerin elde edilmesiyle tarım istatistiklerinin kalitesi artırılacak.

Hizmete Girecek Portallar ve Çocuk Portalı

TÜİK, bu sayımların sonucunda tarım sektöründe karar alıcılar için güçlü bir veri ekosistemi oluşturmayı ve istatistik okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. İstatistiklerin daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklendiği portallar oluşturulacak. Ayrıca, çocuklara yönelik bir "çocuk portalı" geliştirilerek istatistik okuryazarlığını artırmayı amaçlayan TÜİK, bu portalın bu yılın ilk çeyreğinde hizmete gireceğini belirtiyor.

Haber Merkezi