Artık ev sahipleri için konut kiralama işlemleri zorunlu hale geldi ve belirli kurallara uymak şartıyla yapılabilecek. İşte öne çıkan detaylar:

Zorunlu Belgelerin 30 Gün İçinde Bildirilmesi Şart

Yeni düzenleme kapsamında, ev sahiplerinden konut kiralama izin belgesi alınması gerekiyor. Ev sahiplerinin, turistik amaçlarla konut kiralamaya yönelik usul ve esasları içeren belgeleri 30 gün içinde eksiksiz bir şekilde bildirmesi zorunlu hale getirildi. Bu süre içinde belgelerin eksik veya yanıltıcı bilgiler içermesi durumunda idari para cezaları uygulanacak.

Turistik Kiralama İzin Belgeleri Bakanlık Tarafından Verilecek

Konut kiralama izin belgeleri, Bakanlık tarafından verilecek. Başvurular sırasında, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı zorunlu olacak. İzin belgesi alma sorumluluğu kiraya verene ait olacak. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirlenmiş A grup seyahat acentaları, turistik kiralama faaliyetini yürütenlere belgelendirme hizmeti sunacak.

3 Ay İçinde Başvurulmazsa İzin Belgeleri Geçersiz Sayılacak

İzin belgesi sahibi gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçıların başvurmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz olacak. Ancak, kullanıcı hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Cezalar ve Para Cezaları

Yeni düzenleme, izinsiz kiralama faaliyeti yapanlara ve izin belgesi sahiplerine yönelik çeşitli cezalar içeriyor. İzin belgesi olmadan konut kiralayanlara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün içinde izin belgesi alınması için süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi sahibinden kiralanan konutu kendi adına üçüncü kişilere kiraya verenlere her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, izin belgesi olmayan konutların turistik kiralama aracılığıyla kiraya verilmesine katkıda bulunanlar için her bir konut için 100 bin lira idari para cezası kesilecek.

Isparta'da Sinirler Gerildi Trafikte Tartışma Çıktı Isparta'da Sinirler Gerildi Trafikte Tartışma Çıktı

30 Gün İçinde Bildirim Yapmayanlara ve Diğer İhlallere Para Cezaları

Yeni düzenlemeye uymayanlar arasında, 30 gün içinde istenen bilgileri göndermeyen, eksik gönderen veya yanıltıcı bilgi verenlere 50 bin lira idari para cezası uygulanacak. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi 30 gün içinde ibraz etmeyenlere veya denetimde belgeyi sunmayanlara 50 bin lira idari para cezası verilecek. Turistik amaçlı kiralanan konutların yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması durumunda 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sözleşmeye uygun teslim edilmeyen konutlar için 100 bin lira, ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200 bin lira idari para cezası kesilecek.

Sonuç ve Uygulama Süreci

Yeni konut kiralama düzenlemeleri, ev sahipleri, kiracılar ve aracı hizmet sağlayıcıları için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Ev sahiplerinin, 30 gün içinde belgelerini eksiksiz bir şekilde bildirmesi, izin belgesi alması ve diğer düzenlemelere uyması gerekiyor. Aksi takdirde, belirlenen para cezalarıyla karşılaşabilirler. Bu düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte, konut kiralama sektöründe daha şeffaf ve düzenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Ev sahipleri, yeni düzenlemelere uyum sağlamak için belirtilen süre içinde gerekli başvuruları yapmalı ve gereken bilgileri Bakanlık ile paylaşmalıdır

Editör: Ali Rıza Cesur